รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All97Count(1〜20CountDisplay)

建築設計士 ID:41995

รายละเอียดงาน *顧客の依頼に基づく建築設計
*顧客折衝
*現場管理及び指揮
*タイ人スタッフの管理
*工事工程の進捗管理
*関係各所との連携
คุณสมบัติของผู้สมัคร Experience 5-10 years of civil work at Construction site *Can work in Rayong *Good Computer skill (MS Office) *Good Coordination (Teamwork) & Good Negotiation skills
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 130,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Location,Rayong

Electrical Maintenance Engineer(BTS Asok) ID:33017

รายละเอียดงาน 【Important task】
◆Obtaining specialist components, fixtures or fittings
◆Managing budgets
→Coordinate with manufacturers and distributors and estimate the price of electricity

【Main task】
◆Control and install the electricity devices
◆Planning and undertaking scheduled maintenance
◆Responding to breakdowns and diagnosing faults
◆Supervising engineering and technical staff
◆Maintaining statistical and financial records
◆Ensuring compliance with health and safety legislation
◆Creating maintenance procedures
◆Managing stocks of supplies and equipment.
◆Other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร ◆M/F, Age around 25 ~ 35years
◆Degree in Electrical engineering
◆Have experience as an electrical engineer
◆Have experience as an maintenance engineer for electrical
◆Have working experience as an electrical engineer at construction company
◆Have knowledge of estimate the price of maintenance
◆Able to use Auto Cad
◆Have a drivers licence and able to drive
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Interpreter ID:41986

รายละเอียดงาน - Visit site with Thai Engineer and Japanese
- Interpret simple conversation between Thai and Japanese
- Transfer document
- Some related task
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / Female under 28 years old
- N3
- Fresh Graduated welcome
- Can work some Saturday
- Wiling to use Japanese
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Accounting Manager ID:30923

รายละเอียดงาน *Responsible for accounting functions
*Deal with AR/AP mainly
*Also in charge of other accounting tasks
*Report to Japanese manager
*Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 25~35 years old
*Communicative English
*At least 2 year experience in accounting or related experience
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Civil Supervisor ID:40774

รายละเอียดงาน - Responsible for construction project as supervisor
- Identify the manpower and equipment required for each activity
- Control onstruction work is done according to plan
- Up to date with the work process, evaluate work force, and prepare report for managements
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 30~40 years old
- Bachelor or higher degree in Civil engineering
- Minimum 5 years experienced in construction field
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

【福利厚生充実!】既存顧客巡回営業・顧客訪問管理者 ID:41949

รายละเอียดงาน -主に日系元請顧客の担当者レベルへの定期訪問によるコミュニケーションの継続
-社長の顧客訪問管理(例:3ヶ月毎に「顧客MD又は担当者に定期訪問するような段取り等)

福利厚生が整っており、多数の現地採用者が活躍しております。
คุณสมบัติของผู้สมัคร -女性、45歳まで(キャリア形成の為)、日本語ネイティブレベル、英語コミュニケーションレベル、タイ語あれば尚可
-営業経験3年以上、タイにて10年単位で働いて頂ける方
-ミャンマー、カンボジア、ラオスの巡回が可能な方(将来的に発生するかもしれません)
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Electrical / Mechanical Facility Engineer (No English) ID:27414

รายละเอียดงาน -Direct and coordinate manufacturing, construction, installation, maintenance, support, documentation, and testing activities to ensure compliance with specifications, codes, and customer requirements.
-Develop test requirements and assist in electrical equipment checkout and startup.
-Plan and assist in developing capital project programs for new equipment and major repairs.
-Develop budgets, estimating labor, material, and construction costs.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female, 27 to 39 years old, No English
-Bachelor degree or higher at Mechanical/Electrical field
-Experience around 3 to 10 years
เงินเดือน Monthly Salary 19,000THB 〜 32,400THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

HR&GA Manager(Sino Thai Tower) ID:18336

รายละเอียดงาน ◆Analyse wage and salary reports and data to determine competitive compensation plan
◆Write directives advising department managers of Company policy regarding equal employment opportunities, compensation and employee benefits*Consult legal counsel to ensure that policies comply with federal and state law
◆Develop and maintains a human resources system that meets top management information needs
◆Oversee the analysis, maintenance and communication of records required by law or local governing bodies, or other departments in the organization
◆Identify legal requirements and government reporting regulations affecting human resources functions and ensures policies, procedures and reporting are in compliance
◆Studies legislation, arbitration decisions and collective bargaining contracts to assess industry trends
◆Write and deliver presentations to corporate officers or government officials regarding human resources policies and practices
◆Plan and conduct new employee orientation to foster positive attitude toward Company goal
◆Respond to inquiries regarding policies, procedures and programmes
คุณสมบัติของผู้สมัคร ◆Male/Female, 35-50 years old
◆Good command of spoken/written English
◆HR experience - 10 years or more
◆HR manager experience or Assistant experience
◆Working on every other Saturday morning (8am-noon)
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 85,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

HR Manager ID:41861

รายละเอียดงาน - Work closely with corporate management team in manage, conduct and implementation of corporate policies related to human resources, organization, employee development, manpower plan.
- Leading and directing HR Team, Manage HR budget.
- Manage and conduct general HR functions, recruitment and selection, employee relation, compensation and benefit, training and development included administration and general affairs.
- Responsible for developing and integrating human resource programs that aligns with company’s direction to achieve strategic business goals and operational objectives
- Develop, deliver, and maintain Talent Management Programs including supporting the overall development of people capability across the organization. Support HR Operations team in developing talent processes.
- Execute Organization Development tools such as organization restructures, Change Management, and Performance Management
- Assess the training needs to enhance the effectiveness of employee performance.
- Provide advice to the management regarding performance, organizational and leadership matters.
- Conduct people capability assessment to increase employee job performance
คุณสมบัติของผู้สมัคร - 40 - 50 years old / Female
- Over 5 years HR manager experience
- Bachelor’s degree or higher in related HRD or relevant field.
- At least 10 years direct experience in human resources training and development function.
- At least 5 years experiences as a managerial position
- Strong background in HRD & Organization Development projects implementation or HRD tools will be advantage.
- Has knowledge in HRD & Organization Development strategy.
- Logical and systematic thinking.
- Strong interpersonal skills, initiative and pro-active working style.
- Result-oriented and self-motivated.
- Excellent communication, ability to public speaking.
- Good service minded and able to work under pressure.
- Dynamic and flexible person, who possesses initiative.
- Good command of English both in spoken and written.
- Proficiency in Ms Office Word, Excel, Especially with Power Point
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Location

ID:41846

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Accounting Assistant ID:41427

รายละเอียดงาน - Assitant accounting manager
- Basic accounting tasks
- To support to make financial and accounting statements
- To do related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Age:23-28
* Experience of accounting at least 1 years
* Graduate from accounting
* Experience in Factory
* Knowledge of Express
เงินเดือน Monthly Salary 17,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Sales ID:37189

รายละเอียดงาน - To sell scaffolding for construction company
- To suggest rental scaffolding for construction company
- To do other related
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Male/ Age:28-40
* Experience as sales in construction at least 3 years
* English skills(NEO 4 ok)
* Driver license
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Accountant Staff(Samutprakarn) ID:41378

รายละเอียดงาน - Basic accounting tasks
- To support to make financial and accounting statements
- To do related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Female/Age:23-28
* Experience of accounting at least 1 years
* Graduate from accounting
เงินเดือน Monthly Salary 17,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Project co-ordinate(Site Coordinate) ID:34778

รายละเอียดงาน - Coordinate activities, resources, equipment and information
- Liaise with clients to identify and define project requirements, scope and objectives
- Make certain that clients’ needs are met as the project evolves
- Help prepare project proposals, timeframes, schedule and budget
- Monitor and track project’s progress and handle any issues that arise
- Act as the point of contact and communicate project status adequately to all participants
- Use project management tools to monitor working hours, budget, plans and money spend
- Issue all appropriate legal paperwork
- Report and escalate to management as needed
- Create and maintain comprehensive project documentation, plans and reports
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male, age 28 - 40 years old

• Bachelor’s Degree or higher in Architecture or Interior Design or related fields

• Having background from Interior fitting-out contractor.

• Understanding in Interior Design Construction.

• Ability to managing tight schedule project.

• Have a Own car.
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Architectural designer(Bangna) ID:41673

รายละเอียดงาน ★Present the building proposal to the client with other competitors(Big General Contractors)
★Architectural manager have to make perspective image, floor Plan, section, elevation, Detail etc.
★Architectural manager have to prepare the design for presentation to client
→Important work that determines whether to undertake the project
★Design of buildings such as factories with office
★Architectural manager visit construction site to check the progress
★Business trip abroad with Japanese manager (sometimes)
◆Collect information on the design requirements for a project
◆Interact with clients to identify structural specifications, location and budget
◆Proffer recommendation to clients on suitable choice of design, considering set budget and preference
◆Produce designs for proposed structures using CAD tools such as AutoCAD, ArchiCAD, and manual drafting
◆Specify important details for a building project such as cost estimates, materials, and assumed duration of construction
◆Supervise the activities of junior designers to ensure the accuracy of their structural plans
◆Maintain contact with clients during building construction to help resolve possible design problems
◆Attend conferences/workshops to stay up-to-date with architectural trends and development.
คุณสมบัติของผู้สมัคร ★SUPER IMPORTANT SKILL★
→Ability to understand request
→Ability to design based on request
→Ability to make an attractive and functional design
→Ability to design and presentation proposal
◆Prefer Experience of been working at Japanese company
◆Prefer Experience of being designed of factories
◆Male/Femle : prefer Male 35yr-45yr 50K-60K
◆Must communicate with Japanese Manager
◆Language skill doesn't matter : Interpreter in company
◆Bachelor’s degree in Architecture or civil engineer
◆An in depth knowledge of 3D modeling software such as AutoCAD
◆Ability producing feasible building designs as Architectural designers
◆Ablity interacting with clients to convince them or highlight the details of an architectural design
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location

General Affair ID:41819

รายละเอียดงาน - Convey Japanese Boss's intention to Thai staff.
- Attend customer from Japan.
- Translate Thai and Japanese in company
- Other related job.
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Male/Female Age:28-40
* Good command of Japanese
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

General Affair ID:41820

รายละเอียดงาน - Convey Japanese Boss's intention to Thai staff.
- Attend customer from Japan.
- Translate Thai and Japanese in company
- Manage Thai staff
- Support Japanese Boss
- Other related job
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Male/Female Age:35-45
* Good command of Japanese
* Experience in Japanese company
* Good management skills
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Electrical Engineer ID:41816

รายละเอียดงาน Design for electrical system for interior construction in residential/retail/office
advice on lighting design and electrical system for each given project
visit site and manage team on lighting and electrical system
use designing software to design electrical system and able to give detail of each project
provide recommendation/cost estimation/product for each electrical and lighting project
คุณสมบัติของผู้สมัคร 3-4 year experiences in electrical system of residential/retail/architecture/interior project management
able to use designing program
good management skill
have electrical engineering license
able to visit site and checking the construction
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Procurement Officer ID:41650

รายละเอียดงาน *Purchase materials from domestic and foreign (Mainly from Japan)
*Manage and control for payment and delivery
*Other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร *M/F *25- 35 years old
*Have working experience in BOI or free zone will be advantage
*Have working experience as a purchase
*Good command in English
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 32,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

施工管理エンジニア(機械・空調・衛生) ID:41385

รายละเอียดงาน 【施工管理エンジニア】
空調・衛生・機械などの施工において、責任者として、実行予算・工事予算を決定し、施工図面の作成から施工管理・工程管理、現場監督等を行って頂きます。
คุณสมบัติของผู้สมัคร -男女不問、年齢不問(即戦力を求める為、新卒不可)、語学不問(英語:エンジニア用語のみ)
-経験3年以上
-日本での機械・空調・衛生エンジニア経験者のみ
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

All97Count(1〜20CountDisplay)