รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All87Count(1〜20CountDisplay)

Estimate Engineer ID:39867

รายละเอียดงาน • Position for a business development representative who understand the Construction Industry & basic Mechanism of Technology.
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・At least 1-2 year experience working as Estimate Engineer / experience in BOQ, tender
・Graduate: Civil Engineering
・English NEO 4
・All benefits are the same as BD
Salary: 17-20K (excluding OT which is approx. 3,000THB/month)
เงินเดือน Monthly Salary 17,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Business Development Assistant Manager ID:39725

รายละเอียดงาน • Position for a business development representative who understand the Construction Industry & basic Mechanism of Technology.
• Identifies trendsetter ideas by researching industry and related events, publications, and announcements; tracking individual contributors and their accomplishments.
• Screens potential business deals by analyzing market strategies, deal requirements, potential, and financials; evaluating options; resolving internal priorities.
• Updates job knowledge by participating in educational opportunities; reading professional publications; maintaining personal networks; participating in professional organizations.
• Enhances organization reputation by accepting ownership for accomplishing new and different requests; exploring opportunities to add value to job accomplishments.
• Locates or proposes potential business deals by contacting potential partners; discovering and exploring opportunities.
• Develops negotiating strategies and positions by studying integration of company strategies and operations; examining risks and potentials; estimating partners' needs and goals.
• Closes new business deals by coordinating requirements; developing and negotiating contracts; integrating contract requirements with business operations.
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・Mainly serving as a coordinator – assisting manager and taking care of clients
・Expanding new markets / finding new prospects (The company’s projects/clients are factories (Non-Japanese Clients: Bridgestone, Michelin) / building & office building / hotel Supervising 3 people in the BD team and reporting to Manager as well as GM
・Others as on the porter
เงินเดือน Monthly Salary 46,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

ID:28135

รายละเอียดงาน *Design ,Supervision and Construction of Mechanical Facility (Air Conditioning Facility, Plumbing & Sanitary Facility)
*Installation of machine and equipment
*Operation management
*Budget control
*Progress management
*Facility management
*Safety management
คุณสมบัติของผู้สมัคร *M/F, 35~48 years old
*Experience in dealing with facility at construction site for more than 8 years
*Management experience
*English business level preferable
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

ID:28136

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร *M/F, 35~48 years old
*Experience in dealing with facility at construction site for more than 8 years
*Management experience
*English business level preferable
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Design Division Manager(architecture) ID:39114

รายละเอียดงาน 1.วางระบบบริหารงาน ควบคุม งานออกแบบ อาคารประเภทโรงงาน (โดยส่วนใหญ่) ภายใต้ขอบเขตเวลาที่กำหนด
2.ออกแบบตรวจสอบงานให้สัมพันธ์กับกฎหมายควบคุมอาคาร
3.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น ผู้ออกแบบโครงสร้าง, งานระบบ,ตลอดจนวิศวกรหน้างาน และอื่นๆทั้งในและนอกบริษัท
5. เนื่องจากทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น จึงต้องมีความอดทน ทนแรงกดดันได้ดี รักษาเวลาและสามารถทำงานล่วงเวลาได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร -ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมหลัก หรือที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์การทำงาน 8 ปี ขึ้นไป
-มีใบประกอบวิชาชีพ
-มีทักษะในงานการออกแบบ ตรวจสอบ แก้ไข ในงานสถาปัตยกรรม
-มีความรู้พื้นฐานในโครงสร้าง วัสดุอาคาร และกฎหมายอาคาร
-สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลงานออกแบบในหน้างานได้
-สามารถใช้โปรแกรม Auto cad, Sketch up, Photoshop, 3D Max และโปรแกรม Microsoft Office
-สามารถออกตรวจหน้างานต่างจังหวัดได้
เงินเดือน Monthly Salary 55,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

HR&GA Manager ID:18336

รายละเอียดงาน *Analyse wage and salary reports and data to determine competitive compensation plan
*Write directives advising department managers of Company policy regarding equal employment opportunities, compensation and employee benefits*Consult legal counsel to ensure that policies comply with federal and state law
*Develop and maintains a human resources system that meets top management information needs
*Oversee the analysis, maintenance and communication of records required by law or local governing bodies, or other departments in the organization
*Identify legal requirements and government reporting regulations affecting human resources functions and ensures policies, procedures and reporting are in compliance
*Studies legislation, arbitration decisions and collective bargaining contracts to assess industry trends
*Write and deliver presentations to corporate officers or government officials regarding human resources policies and practices
*Plan and conduct new employee orientation to foster positive attitude toward Company goal
*Respond to inquiries regarding policies, procedures and programmes
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 40-50 years old
*Good command of spoken/written English
*HR experience - 10 years or more
*HR manager experience
*Working on every other Saturday morning (8am-noon)
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 85,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Mechanical Engineer (Boiler ID:38025

รายละเอียดงาน *Monitor and report the plant status environment EIA and other regulations.
*Develop and maintain an Safety & Health Management program
*Implement safety policies and enforce compliance
*Develop and maintain a system for reporting, investigating, analyzing and documenting.
*Develop an illness and injury prevention plan
*Develop and maintain an incident/accident database
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 23 years old up
*Experienced in environment and safety in plant or factory is preferred.
*Bachelor’s degree or higher in HES or Environmental Science is a plus.
*Communicative English and computer skills
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Sale Manager ID:27795

รายละเอียดงาน - Contributes to team effort by accomplishing related results as needed
- Maintains national sales staff job results by counseling and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results
- Establishes sales objectives by forecasting a
คุณสมบัติของผู้สมัคร bachelor degree in any filed
experience in sale would be advantage
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Accounting Officer (Rayoung) ID:36241

รายละเอียดงาน *Responsible for accounting support
*Assist for accounting manager
*Handle basic accounting tasks
*Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Female, 22~24 years old
*New graduate is welcome
*Communicative English (Especially Writing)
*Bachelor in accounting or related fields
เงินเดือน Monthly Salary 17,000THB 〜 22,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Marketing Manager ID:39799

รายละเอียดงาน -Strategic planning, expanding Market and Marketing in all channels.
-Responsible for marketing strategy and analyze trends, needs and customer satisfaction.
-Sales forecast and analysis, analyze problems and obstacles that effects monthly sales and including arranging corrective and preventive plan.
-Responsible for communication development and media execution.
-Responsible for marketing budget control for advertising development section and ensure highest spending efficiency.
-Provide all essential reports highlighting performance against monthly, quarterly and YTD sales targets.
-Develop seasonal promotion strategies and manage accurate records of all pricing, promotion and sales performances.
-Analyze market trends and recommend changes to marketing and business development strategies based on analysis and feedback.
-Works in collaboration to develop PR plan and execution for promotional activities, new store opening and any launch plan.
-Other duties as assigned.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Bachelor's or higher degree in Marketing,Business Administration, Mass Communications, Interior Design or related field
-At least 5-10 years of experience, Product management, Preferably or Marketing in Luxury brand
-Strong analytical, planning , communication and presentation skills.
-Ability to lead the team and work independently.
-Good command in English
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 130,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Site Supervisor(Interior works) ID:39719

รายละเอียดงาน - Able to solve problems on the interior sites.
- Report problems and solution to the Line Manager.
- Cooperate with external an internal department for a smoothly work.
-Oversee and corporate with suppliers for the work schedule to meet the deadline.
-Corporate with the Juristic person of the building for construction or maintenance.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, aged 25-35
- Bachelor’s degree in Architecture, Civil Engineering or related fields.
- Experience required to qualify 1-3 years in related fields.
- Proficient in Microsoft world,excel
- Flexible on working days and hours
- Good command in English.
- Holding valid driving license.
- Able to go upcountry
เงินเดือน Monthly Salary 28,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Structural Engineer/Contract (Japaneses language) ID:39062

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 85,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Location

Mechanical Engineer ID:29500

รายละเอียดงาน *Design the Mechanical Facility
(Air Conditioning Facility, Plumbing & Sanitary Facility)
*Engineering Drawing by Auto CAD
*Liaising with clients (factory,) to understand requirement
*Delivery date management
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male, Age 25~39 years old
*English communication level
*Experience in designing mechanical facilities
*Good command in Auto-Cad
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Accounting Executive ID:38557

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Commercial Development Manager ID:39366

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Project Sales (Sanitary ware) ID:39800

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Purchasing Staff ID:33284

รายละเอียดงาน - Understanding of construction business and materials used in construction.
- Responsible on checking the BOQ, DWG and Specification.
- Coordinate with suppliers, subcontract for quotation, specification and related documents
- Prepare data, compare price and related documentation which concern to purchasing work
- Preliminary negotiations
- Record, update, filing, purchase documents and related documents
- Coordinator and communicate with both internal and external company
- Keeping order and the administration of department
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / Female age over 27 years
- Bachelor’s degree or Diploma in Civil Field or Business Administration with direct experience in construction business
- At least 3 years’ experience in purchasing of construction business
- Good English communication with reading and speaking
- Computer skill in Microsoft Office and Internet
- Have interpersonal and coordinating skill in both internal and external company
- Honesty Discipline and circumspect person
- Pro-active and willing to learn new things
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

System Engineer ID:33408

รายละเอียดงาน - Design a system for projects and / or coordinate the details of the contractor 's design . Then check the accuracy to meet customer needs .
- Design and project engineering in installation of electricity and water .
- Coordinate with the contractor and the parties involved . The estimated price Collection and preparation of quotations submitted to the supervisors
- Understands and is able to clarify . And coordinated with the construction work.
- Perform other duties as assigned.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female Age 22-30
- Bachelor's Degree in Civil, Mechanical, Electrical or related field
- Able to read, write and communicate in English
- Able to use MS Office, MS project, Auto CAD ได้ Able to use
- Skill in communicate with internals and externals
- Eager to learn with self-develop
- New graduate is welcomed
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Project Manager ID:36534

รายละเอียดงาน *Works projects by the management.
*Ability to work various projects by the management.
*The ability to manage existing clients. And find new customers
*Exhibition, Event, Mall projects.
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, Age between 27-30 years
*Bachelor degree or above.
*Knowledge of job Exhibition projects for at least five years and have knowledge of Interior.
*Have good skills in English (spoken and written).
*Own a vehicle.
*Experience in Exhibition, Event will be an advantage.
*Experience in project management leading brands in the mall would be an advantage.

เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,All Airport Link Lines (Bangkok),Location

Cost Estimator ID:36643

รายละเอียดงาน *Prepare cost estimate for interior and exhibition construction projects.
*Source and update the best contractors and suppliers in the industry.
*Manager and negotiate the most competitive prices from CML all projects.
*Manage the procurement processes and procedures for the team.
*Manage, mentor and train a team of project coordinators for efficient support to the project operation team.
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, Age between 27-40 years
*Qualified Quality Surveyor or BA in related construction
*4-7 years experience in cost estimate in construction / interior decorating company
*Knowledge in materials, prices, interior detailing, and MS programs including MS project.
*Familiar with cost estimate and QS system and processes for interior decorating company.
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,All Airport Link Lines (Bangkok),Location

All87Count(1〜20CountDisplay)