รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All11Count(1〜11CountDisplay)

Web編集/コピーライター ID:42070

รายละเอียดงาน ◆コピーライティング
・商品PRサイト
・商品PRメルマガ
・キャンペーン全般
・アフィリエイト関連

◆Webコンテンツライティング
・商品説明・解説
・関連サイト
・ブログやコラム
・SNS
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須条件】
◆就業経験が2年以上ある方で、下記いずれかの実務経験があることが条件です。(類似職種/フリーランス経験でもOK)
・ライター
・コピーライター
・コラムニスト
・記者
・広告編集職
・校正士
など

◆簡潔で、論旨の通った明快な文章を書ける方
◆広告文、説明文、コラムなど、それぞれの趣旨に沿った書き分けが出来る方
◆正確で緻密な校正作業が出来る方
◆エクセル・ワードのスピーディーな操作・対応が可能な方
◆e-タイピングテストで200点以上を取れるタイピングスキルのある方

【歓迎条件】
◆広告代理店などでのライティング経験をお持ちの方
◆ECサイトでのライティング経験をお持ちの方
◆HTML+CSSコーディングの実務経験者またはその知識がある方
◆SEO・SEMの知識がある方
◆アフィリエイト業務経験をお持ちの方
※特にコーディング経験者は優遇します。

【求める人物像】
◆課題解決のため自ら主体的に仕事を作り、取り組んでいける方
◆臨機応変かつ慎重に行動を取れ、現場を正確に把握できる方
◆プレゼン能力、折衝能力の高い方
◆情報を正確に読み取り、分析や細かい作業をコツコツと積み重ねていける方
◆世の中のトレンドを読み取る力や本質を見極めていただける方
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

販売促進(PRマーケティング/サイト運営) ID:42076

รายละเอียดงาน ◆売上UPにつながる企画の立案
◆プロモーションのディレクション
◆販促グッズ(ノベルティなど)の企画/ディレクション
◆ECサイトの更新・運営
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須条件】
◆就業経験が2年以上ある方で、下記いずれかの実務経験があることが条件です。(類似職種/フリーランス経験でもOK)
・制作会社や広告代理店で働いていた人
・グッズ制作に関わった人
・販促/マーケティング/広告/広報/PRで働いていた人
・商品企画/商品開発で働いていた人

【歓迎条件】
◆HTML, CSS, Photoshopなど制作知識
◆Google Analyticsの知識、分析経験
◆アフィリエイト業務経験
◆Webサイトの運営経験
◆SEO・SEMの知識

【求める人物像】
◆課題解決のため自ら主体的に仕事を作り、取り組んでいける方
◆臨機応変かつ慎重に行動を取れ、現場を正確に判断できる方
◆プレゼン能力、折衝能力の高い方
◆情報を正確に読み取り、分析や細かい作業をコツコツと積み重ねていける方
◆世の中のトレンドを読み取る力や本質を見極めていただける方
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

薬事アドバイザー(薬剤師・看護師・登録販売者・MR経験者など) ID:42071

รายละเอียดงาน ◆薬剤などに関するマーケティング・新規開拓
◆商品仕入れ・開発サポート
◆販促企画サポート
◆専門Webコンテンツの新規企画・運用
◆当社Web掲載商品の説明文書の調査および作成
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須条件】
◆就業経験が2年以上ある方で、下記いずれかに当てはまることが必須条件です。
・薬剤師資格をお持ちの方、もしくは薬学科・薬科学科の過程を終了されている方
・MR認定試験合格者、製薬会社のMR勤務経験のある方
・看護師・登録販売者など、上記と同等の知識を持った方

【歓迎スキル】
◆薬機法、食品衛生法の知識がある方
◆化粧品に関する商品開発やそれに関する業務の経験がある方
◆エクセル・ワードのスピーディーな操作・対応が可能な方

【求める人物像】
◆課題解決のため自ら主体的に仕事を作り、取り組んでいける方
◆臨機応変かつ慎重に行動を取れ、現場を正確に判断できる方
◆プレゼン能力、折衝能力の高い方
◆情報を正確に読み取り、分析や細かい作業をコツコツと積み重ねていける方
◆世の中のトレンドを読み取る力や本質を見極めていただける方
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

【語学不問!】ペット薬事アドバイザー(獣医師資格保持者・登録販売者・MR経験者など) ID:42072

รายละเอียดงาน ◆薬剤などに関するマーケティング・新規開拓
◆商品仕入れ・開発サポート
◆販促企画サポート
◆専門Webコンテンツの新規企画・運用
◆当社Web掲載商品の説明文書の調査および作成
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須条件】
◆就業経験が2年以上ある方で、下記いずれかに当てはまることが必須条件です。
・薬剤師資格をお持ちの方、もしくは薬学科・薬科学科の過程を終了されている方
・MR認定試験合格者、製薬会社のMR勤務経験のある方
・看護師・登録販売者など、上記と同等の知識を持った方

【歓迎スキル】
◆薬機法、食品衛生法の知識がある方
◆化粧品に関する商品開発やそれに関する業務の経験がある方
◆エクセル・ワードのスピーディーな操作・対応が可能な方

【求める人物像】
◆課題解決のため自ら主体的に仕事を作り、取り組んでいける方
◆臨機応変かつ慎重に行動を取れ、現場を正確に判断できる方
◆プレゼン能力、折衝能力の高い方
◆情報を正確に読み取り、分析や細かい作業をコツコツと積み重ねていける方
◆世の中のトレンドを読み取る力や本質を見極めていただける方
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Webディレクター/企画 ID:42069

รายละเอียดงาน ◆ECサイトにおけるWebコンテンツ及び販促企画のディレクション/分析
◆ECサイトやその他関連サイトの新規構築、改修、運用業務
◆商品PR/広告戦略(リスティング/アフィリエイト等)の立案、計画および社内外調整
◆販促ツール制作の企画/ディレクション
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須条件】
◆就業経験が2年以上ある方で、下記いずれかの実務経験があることが条件です。(類似職種/フリーランス経験でもOK)
・Webディレクター
・Webデザイナー、プログラマー、ライター、プロダクトマネージャー
・制作会社や広告代理店の営業や企画職
・企業のマーケティング職
・企業の広告/広報/PR職
・企業の商品企画/商品開発職
など

【歓迎条件】
◆HTML, CSS, Photoshopなど制作知識
◆Google Analyticsの知識、分析経験
◆アフィリエイト業務経験
◆Webサイトの運営経験
◆SEO・SEMの知識

【求める人物像】
◆課題解決のため自ら主体的に仕事を作り、取り組んでいける方
◆臨機応変かつ慎重に行動を取れ、現場を正確に判断できる方
◆プレゼン能力、折衝能力の高い方
◆情報を正確に読み取り、分析や細かい作業をコツコツと積み重ねていける方
◆世の中のトレンドを読み取る力や本質を見極めていただける方
เงินเดือน Monthly Salary 65,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

SE/プログラマー ID:21051

รายละเอียดงาน ◆Webアプリケーション開発・運営
◆受発注システム開発・運営
◆サーバー・ネットワーク構築
◆PC運用サポート
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【【必須条件】
◆PHPなどのWeb開発向け言語をマスターしている方
◆VB.NET,C#などを使ったWindowsアプリケーションの開発経験のある方
◆MySQLやSQL Serverなどのデータベースの専門知識や経験のある方

【歓迎条件】
◆Linuxサーバの環境構築・運営の業務経験
◆スマートフォンサイトの開発経験
◆HTML, jQueryの知識
◆ネットワーク構築・運用の業務経験
◆SEO・SEMの知識
◆Google Analytics、ウェブマスターツールの知識、分析経験
◆アフィリエイト業務経験
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Webデザイナー ID:21050

รายละเอียดงาน ◆ECサイト、CP、LPデザイン
◆HTML+CSSコーディング
◆集客・売上拡大のための戦略立案と施策
◆市場調査や企画立案
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須条件】
◆Webデザイン経験者(即戦力)
◆HTML+CSSコーディング
◆JavaScript、jQueryの設置(カスタマイズもできれば尚可)
※特にECサイト、ポータルサイトの業務経験者優遇

【歓迎条件】
◆スマートフォンサイトの制作経験
◆HTML5での制作経験
◆CMS(WordPress)での制作、構築経験
◆PHPの知識
◆SEO・SEMの知識
◆Google Analytics、ウェブマスターツールの知識、分析経験
◆アフィリエイト業務経験
◆Webサイトのディレクション・企画制作経験
◆Webサイトの運営経験
เงินเดือน Monthly Salary 65,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Call Center (Japanese Speaking) ID:45860

รายละเอียดงาน - Manage inbound and outbound calls in a timely manner
- Follow communication “scripts” in handling different topics
- Identify customers’ needs, clarify information, research issues and provide solutions and/or alternatives
- Seize opportunities to upsell products when they arise
- Build sustainable relationships and engage customers by taking extra mile
- Keep records of all conversations in our call centre database in a comprehensible way
- Frequently attend educational seminars to improve knowledge and performance level
- Achieve personal and team qualitative and quantitative targets
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 20-40
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Japanese, JLPT N3 or higher
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Webマーケティング企画(アフィリエイト/SEO・SEM事業推進) ID:42073

รายละเอียดงาน ◆アフィリエイト施策
プロモーションの戦略立案・企画推進および効果検証
◆SEO施策
サテライトサイトの拡張、新規集客サイトの立ち上げやその運用や内部SEOなど
◆その他集客事業(リスティング広告やPPC広告など)の企画推進
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須条件】
◆就業経験が2年以上ある方
◆ネット広告代理店、アフィリエイト事業会社での営業または企画経験者
◆Web広告の販促企画、実行経験者
◆Webマーケティング経験者(SEO・SEM・アフィリエイト・広告など)

【歓迎条件】
◆課題解決のため自ら主体的に仕事を作り、取り組んでいける方
◆臨機応変かつ慎重に行動を取れ、現場を正確に判断できる方
◆プレゼン能力、折衝能力の高い方
◆情報を正確に読み取り、分析や細かい作業をコツコツと積み重ねていける方
◆世の中のトレンドを読み取る力や本質を見極めていただける方
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

コールセンターSV【人物重視採用】 ID:30786

รายละเอียดงาน コールセンター管理業務(タイ人、日本人スタッフ)
・2~3チームを担当しプロジェクトを同時進行
・プロジェクト毎にオペレーターの配置、管理
・その他必要業務
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・コミュニケーションレベル英語力必須
・人物重視採用
・マネジメント経験者
・優遇:コールセンター経験、カスタマーサービス経験
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

ボーナス年2回など待遇充実!海外保険に関する問い合わせ対応(未経験歓迎) ID:37651

รายละเอียดงาน 【海外滞在中トラブルに遭った、日本人のお客様のために親身なサポートをお願いします。】

日本を離れて遠く海外で長期に渡って働く企業の駐在員。
海外出張に頻繁にでかけるビジネスマン。
あるいは見知らぬ土地を楽しむ旅行者。
それぞれの事情は異なっても、海外で遭遇するトラブルに備えることは誰にとっても重要です。

日本エマージェンシーアシスタンス株式会社(EAJ)は、海外渡航者に病院手配など行う医療アシスタンスサービス会社。同社では国外に滞在する日本人や、グローバルなビジネス展開を考える日系企業の『安心』をサポートしています。

今回採用の方には、EAJタイ法人(Emergency Assistance Thailand Co., Ltd.)で勤務していただき、日本人の同僚25名とともに、現地日本人の生活の安心をサポートしていただきます。担当していただく業務には現地の病院などとのやり取りも含まれ、英語を使う頻度は非常に高く、英語力にみがきをかけたいという方にはピッタリの環境です。「仕事で英語を使っていたら、TOEICのスコアは100以上あがった」(先輩社員)というほどの英語環境で、あなたも緊急医療のスペシャリストになってみませんか?

■ 電話応対業務
■ 海外医療機関の手配
■ 治療費支払い保証、支払い代行手続き
■ データ入力業務
■ 報告書作成(和文、英文)
■ 医療派遣者による帰国手配(ホテル、飛行機)
■ 受け入れ病院の手配等のコーディネート業務


【勤務地】
9th Floor, Prime Building, 24 Sukhumvit Soi 21 (Asoke),
Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

バンコクの中心部、BTSアソーク駅から徒歩7分


■ ABROADERS CAREER編集部から ■
バンコクの中心地のオフィスビルにあるEmergency Assistance Thailand。
安心をサポートする仕事のため、冷静かつ的確な判断、そして親身になってサポートできる力が必要なお仕事です。実際にアメリカのクライアント対応も多く、ビジネスレベルの英語が求められます。語学力を鍛えたい!という方におすすめです。
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【語学力を鍛えたい方歓迎!丁寧な対応ができれば経験は不問です!】

必須条件:
■ Word、Excelの基本操作スキル
■ 相手の立場に立ち物事を考えられる方
■ 丁寧な日本語で話す、書くことができる方
■ 人のお世話をすることが好きな方

歓迎条件:
■ 英語(ビジネスレベル) ※電話で意思疎通ができる方
■ 他の言語(中国語、タイ語、スペイン語など)ができる方大歓迎
■ 事務経験(オフィスワーク経験)
■ 接客事務経験(電話対応)
■ 留学等海外生活経験
■ 医療現場経験者、看護師等の医療資格保有者
เงินเดือน Monthly Salary 55,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

All11Count(1〜11CountDisplay)