รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All18Count(1〜18CountDisplay)

Web Designer ID:41955

รายละเอียดงาน -Update image picture
-Make banner
-Create illustration
-Web site update work
※ Please also design package designs, web page design and coding depend on your skills
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female, Any age but not new graduated, Communicative English
-Experience and knowledge in Design, Photoshop, Illustrator, HTML + CSS at least 1 year
-Experience in web design, Coding HTML + CSS, able to use JavaScript, jQuery, DTP skill is advantage
-Japanese Language is preferable
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

SE/プログラマー【ボーナス、就労ビザ・労働許可証付与、社員旅行あり】 ID:21051

รายละเอียดงาน ◆Webアプリケーション開発・運営
◆受発注システム開発・運営
◆サーバー・ネットワーク構築
◆PC運用サポート
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【【必須条件】
◆PHPなどのWeb開発向け言語をマスターしている方
◆VB.NET,C#などを使ったWindowsアプリケーションの開発経験のある方
◆MySQLやSQL Serverなどのデータベースの専門知識や経験のある方

【歓迎条件】
◆Linuxサーバの環境構築・運営の業務経験
◆スマートフォンサイトの開発経験
◆HTML, jQueryの知識
◆ネットワーク構築・運用の業務経験
◆SEO・SEMの知識
◆Google Analytics、ウェブマスターツールの知識、分析経験
◆アフィリエイト業務経験
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Webデザイナー ID:21050

รายละเอียดงาน ◆ECサイト、CP、LPデザイン
◆HTML+CSSコーディング
◆集客・売上拡大のための戦略立案と施策
◆市場調査や企画立案
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須条件】
◆Webデザイン経験者(即戦力)
◆HTML+CSSコーディング
◆JavaScript、jQueryの設置(カスタマイズもできれば尚可)
※特にECサイト、ポータルサイトの業務経験者優遇

【歓迎条件】
◆スマートフォンサイトの制作経験
◆HTML5での制作経験
◆CMS(WordPress)での制作、構築経験
◆PHPの知識
◆SEO・SEMの知識
◆Google Analytics、ウェブマスターツールの知識、分析経験
◆アフィリエイト業務経験
◆Webサイトのディレクション・企画制作経験
◆Webサイトの運営経験
เงินเดือน Monthly Salary 65,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

【英語ができない人でも歓迎!】ロードサイドアシスタンスコーディネーター ID:39676

รายละเอียดงาน 【高卒/短大卒でも入社可能!心配な英語力も問いません!入社後に英語力Upできる環境あり】

AWP Services (Thailand) Co., Ltd は、ドイツに本社を置く世界最大手保険会社 Allianz(アリアンツ)のグループ会
社です。主に、ロードサイドサービスや医療、旅行の保険を扱っており、タイでリーダー的存在としてサービスを提供
しています。日本チームは約 20 名が活躍しており、日本のお客様にハイレベルなカスタマーサービスやロードサイドサービスを
提供しています。男女比はほぼ 5:5 で、年齢は 20 代から 50 代まで幅広い方が活躍しています。

日本人のお客様へのサービスを行う一方で、約 10 か国から来たメンバーが在籍するグローバルな環境で仕事ができ、プロフェッショナルとして知識と経験を身に着けていくこともできます。 年齢・経験にかかわりなく、実力に応じて着実にステップアップしていける環境です。
業務知識や応対スキルが身についたら、リーダーとして新人教育・業務管理などに昇進をしていただくキャリアパスもあり。9割以上の方が未経験者ですが、研修をしっかり行いますので、安心してスタートしていただけます。

【仕事の内容】
・ 一次受付業務としてお客様からの入電対応 (手配依頼を手配専任担当者チームへ連携)
・お車の不具合に見舞われたお客様へ状況の詳細ヒアリング(登録内容確認、故障/事故、現在位置特定等)
・レッカー、帰宅サポート(タクシー・レンタカー等)の手配
・レッカー手配後のお客様への発信業務
・ディーラーへの発信業務(受け入れ確認、情報連携)

タイでは物価が日本より圧倒的に安いため、日本より安い家賃でプール、ジム付き高級マンションに住むこともできます!
1日の生活費を300円以下で抑えることも可能!海外に転職をして心機一転、タイで新しい生活を送りたい!という方には必見です!■ABROADERS CAREER編集部から■

ドイツのミュンヘンに本社を置く世界最大級の保険会社。ロードサイドサービスや医療、旅行の保険を扱っており、タイでリーダー的存在としてサービスを提供しています。
会社に入った瞬間、まるでニューヨークに来てしまったかと思えるくらい、近代的な内装と、10か国以上の国籍のスタッフ。
外資系企業で異文化を感じながら、英語力を鍛えスキルアップしながた働きたい方、コールセンターの経験があり、マネジメントへキャリアアップしたい方におすすめのお仕事です!
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【英語・タイ語不問!サービス業、接客業の経験をお持ちの方大歓迎です】

<次のような方、ご応募歓迎です>
・PC中級レベル (word, excel, powerpoint)
・自動車業界、保険業界、アシスタンス業務等の経験者優遇
・別の視点を持った意見を聞く姿勢を持っている方
・優先順位をつけて仕事ができ、期日を守れる方
・やる気があり、モチベーションの高い方
・協調性のある方
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

R&D-CATIA Engineer ID:41866

รายละเอียดงาน This position is strongly responsible for product designing in Automotive R/D. You will be expected to communicate in Japanese language, negotiate or discuss with Japanese engineers, recognize design requirements and issues, then decide specification and define product shapes on your own. You also will be expected to direct team members to create and design 2D/3D CAD data based on your theory, as product data out-sending to Japanese client.

Environmental condition
• You will be assigned to a new project as an initial member of the team.
• The new project will take place in designing body part (sheet/press metal) of Automotive in our costumer’s working sight. Your duty is to receive the work direction, deciding part shapes and specification along to the direction, and realizing it to 3D/2D data by using CATIA V5.
• Your working site will be at our costumer’s site. You will be required to commute to the site by your own.
คุณสมบัติของผู้สมัคร • At least 3+ years’ Experience in product design and develop field
• Design/develop experience stands for capability of mass production designing in Automotive field which covers designing and product requirements, defining appropriate shape and considering cost/weigh aspects. (3D modeling experience does not satisfy this requirement).
• Experience of design product management experience.
• Experience of CATIA experience (Solid, Surface, Drafting)
• Only Thai nationality with Fluency in Japanese (higher than N3 will be preferable) or equivalent, and skill for business communication
• Only basic English communication skill is expected, especially understanding and use of technical terms in engineering field is required.
• CATIA skill and designing knowledge will be tested at interview on one’s discretion.
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Sales Assistant Manager ID:41792

รายละเอียดงาน *Develop sales strategies regarding to business development and new business opportunities.
*Analyze the market potential including new projects in order to generate new market potential for business development.
*Supervising and managing sales team.
*Dealing and support selling, monitor and assigned markets to enhance business relationship for sustainable growth.
*Creating a quotation or proposal.
*In a meeting with the manager, leading to good direction subordinates.
*Correspondence in a query often.
คุณสมบัติของผู้สมัคร *26-30 years old
*Experience of Sales Field.
*Good English skill
*Female Only
*People who have that you have Sales intangible merchandise.
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Sales Manager ID:41791

รายละเอียดงาน *Develop sales strategies regarding to business development and new business opportunities.
*Analyze the market potential including new projects in order to generate new market potential for business development.
*Supervising and managing sales team.
*Dealing and support selling, monitor and assigned markets to enhance business relationship for sustainable growth.
*Creating a quotation or proposal.
*In a meeting with the manager, leading to good direction subordinates.
*Correspondence in a query often.
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male, female, 30-35 years old
*Good English skill
*At least 5 years sales experience in intangible products or service such as advertisement, promotion, digital marketing
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

R&D-CATIA Engineer (Japanese Speaking) ID:41755

รายละเอียดงาน This position is strongly responsible for product designing in Automotive R/D. You will be expected to communicate in Japanese language, negotiate or discuss with Japanese engineers, recognize design requirements and issues, then decide specification and define product shapes on your own. You also will be expected to direct team members to create and design 2D/3D CAD data based on your theory, as product data out-sending to Japanese client.

Environmental condition
• You will be assigned to a new project as an initial member of the team.
• The new project will take place in designing body part (sheet/press metal) of Automotive in our costumer’s working sight. Your duty is to receive the work direction, deciding part shapes and specification along to the direction, and realizing it to 3D/2D data by using CATIA V5.
• Your working site will be at our costumer’s site. You will be required to commute to the site by your own.
คุณสมบัติของผู้สมัคร • At least 3+ years’ Experience in product design and develop field
• Design/develop experience stands for capability of mass production designing in Automotive field which covers designing and product requirements, defining appropriate shape and considering cost/weigh aspects. (3D modeling experience does not satisfy this requirement).
• Experience of design product management experience.
• Experience of CATIA experience (Solid, Surface, Drafting)
• Only Thai nationality with Fluency in Japanese (higher than N3 will be preferable) or equivalent, and skill for business communication
• Only basic English communication skill is expected, especially understanding and use of technical terms in engineering field is required.
• CATIA skill and designing knowledge will be tested at interview on one’s discretion.
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Business Development Manager(Asok) ID:28716

รายละเอียดงาน *Suggest solutions based on our service and products (Digital marketing, E-commerce, Infrastructure, Call Center, etc)
*Have a meeting with clients and identify problems of them
*Identify and choose best solution for problems of clients, make materials for proposal
*Internal and external negotiation
*Other necessary tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 28~40 years old
*Communicative English
*Sales experience in intangible products and service or solution sales experience
*Strong skill of negotiation and sales
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Digital Marketing Planning Manager ID:20336

รายละเอียดงาน *Wholly in charge of digital marketing department
*Wholly in charge of multi-channel (E-commerce)
*Other management tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female age not over 45 years old
- Fluently in English communication
- 3 Years experienced as supervisor/manager
- At least 5 years experience in strategic sourcing, contract management and procurement for retail business
- Experience in managing suppliers and vendors.
- Excellent knowledge of E-Commerce global market dynamics will be advantage
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

・初めての海外就職歓迎!英語力を活かしながら働くコールセンター(マネージャー候補) ID:40538

รายละเอียดงาน 急成長するアジアで働く!英語が活かせるセブ島でのコールセンターのお仕事です。

フィリピン セブ島でコールセンター事業を運営する当社。今回はコールセンタースタッフの募集です!英語を使った業務も多く、海外で英語を活かしてチャレンジしたいという方にぴったりなお仕事です。また、ゆくゆくは管理者として活躍の場を広げていただきたいと思っております。
【具体的な仕事内容】
通販サイトの受注対応、チケットの予約などの受電業務がメインになります。
その他には、スタッフの採用から育成、チームの進捗管理など幅広い業務をお任せしていきたいと思っております。

■ 受電対応(英語対応あり)
■ スタッフの勤務管理
■ シフト管理
■ 新人研修
■ スタッフの採用
■ デイリーでのレポート

「アジア、セブ島で働きたい!」「英語を活かして、海外就職にチャレンジをしたい!」「マネジメント経験を通じて力をつけたい!」そんな方を大歓迎!発展著しいフィリピン セブ島で海外就職の一歩を踏み出してみませんか?

また将来的には、世界をまたにかけてに活躍する営業アシスタントとしても期待。グローバルなキャリアを作っていくことができます。

【仕事のやりがい】
日本人だけでなくフィリピン、アメリカ、カナダなど英語圏の人たちと接する機会が多く、英語のスキルアップのためには最高の環境。またリゾート地が近くオンとオフにメリハリをつけて生活がしやすいことも魅力のひとつです。伸びゆくアジアの中で成長したいという方におススメです。
一方で、ローカルスタッフとの関係性を上手に作っていくことがとても重要。細かい気遣いや丁寧な対応ができる方が活躍できる職場です。また、管理者のポジションなので仕事の成果にコミットをすることが強く求められます。
คุณสมบัติของผู้สมัคร 日常会話レベルの英語力は必須!アジアで成長したいという意欲のある方を歓迎します。 若手 活躍中です!

必須条件:
■ 18歳以上(ビザ取得のため)
■ 英語(日常会話レベル必須 TOEIC:700点程度)
※ 英語を使用する業務があるので、一定以上の英語力が必要になります。
■ 基本的なPC操作ができる方
■ コールセンター業務が未経験の方も大歓迎!

歓迎条件:
■ 営業経験者歓迎(将来的に営業アシスタントのポジションを担ってもらうことを期待しています)
■ 明るく行動力のある方。どんな仕事にも積極的に取り組む方。
■ アジア・セブが好き!という方。
เงินเดือน Monthly Salary 54,000PHP 〜 100,000PHP
สถานที่ทำงาน Philippines,Cebu City,Location

Accounting & Administrator ID:41024

รายละเอียดงาน 1. Process advanced payment by using internet banking system and Issue payment voucher.
2. Reconcile advanced payment with general ledgers.
3. Purchase office supplies.
4. Prepare documents for BOI & Work Permit purpose (occasional tasks only).
5. Handling daily accounting and administrative tasks.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor’s degree in Accounting or relate fields.
- New graduates are welcome
- Good skill on computer literacy, MS office.
- Be willing to be fast learner, well organized, self-motivated.
- Good interpersonal and communication skills.
- Able to work independently in high volume, fast paced environment.
- Able to start immediately or within short notice preferred.
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 23,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

【デジタルマーケティング】ソリューションコンサル営業 ID:28580

รายละเอียดงาน 弊社リソースを用いて既存顧客へソリューション提案営業(デジタルマーケ、Eコマース、インフラ、コールセンター、Etc)
・商談にてニーズのヒアリング、ニーズに合わせた提案
・社内外での交渉(どう利益を算出していくか)
・商材選定、提案方法策案、提案資料作成
・その他必要業務
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・無形製品営業、サービス業界での営業、提案型営業経験者
・コミュニケーションレベル英語力
・顧客のニーズに合わせて柔軟に対応できる方
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

ID:41585

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

ボーナス年2回など待遇充実!海外保険に関する問い合わせ対応(未経験歓迎) ID:37651

รายละเอียดงาน 【海外滞在中トラブルに遭った、日本人のお客様のために親身なサポートをお願いします。】

日本を離れて遠く海外で長期に渡って働く企業の駐在員。
海外出張に頻繁にでかけるビジネスマン。
あるいは見知らぬ土地を楽しむ旅行者。
それぞれの事情は異なっても、海外で遭遇するトラブルに備えることは誰にとっても重要です。

日本エマージェンシーアシスタンス株式会社(EAJ)は、海外渡航者に病院手配など行う医療アシスタンスサービス会社。同社では国外に滞在する日本人や、グローバルなビジネス展開を考える日系企業の『安心』をサポートしています。

今回採用の方には、EAJタイ法人(Emergency Assistance Thailand Co., Ltd.)で勤務していただき、日本人の同僚25名とともに、現地日本人の生活の安心をサポートしていただきます。担当していただく業務には現地の病院などとのやり取りも含まれ、英語を使う頻度は非常に高く、英語力にみがきをかけたいという方にはピッタリの環境です。「仕事で英語を使っていたら、TOEICのスコアは100以上あがった」(先輩社員)というほどの英語環境で、あなたも緊急医療のスペシャリストになってみませんか?

■ 電話応対業務
■ 海外医療機関の手配
■ 治療費支払い保証、支払い代行手続き
■ データ入力業務
■ 報告書作成(和文、英文)
■ 医療派遣者による帰国手配(ホテル、飛行機)
■ 受け入れ病院の手配等のコーディネート業務


【勤務地】
9th Floor, Prime Building, 24 Sukhumvit Soi 21 (Asoke),
Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

バンコクの中心部、BTSアソーク駅から徒歩7分


■ ABROADERS CAREER編集部から ■
バンコクの中心地のオフィスビルにあるEmergency Assistance Thailand。
安心をサポートする仕事のため、冷静かつ的確な判断、そして親身になってサポートできる力が必要なお仕事です。実際にアメリカのクライアント対応も多く、ビジネスレベルの英語が求められます。語学力を鍛えたい!という方におすすめです。
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【語学力を鍛えたい方歓迎!丁寧な対応ができれば経験は不問です!】

必須条件:
■ Word、Excelの基本操作スキル
■ 相手の立場に立ち物事を考えられる方
■ 丁寧な日本語で話す、書くことができる方
■ 人のお世話をすることが好きな方

歓迎条件:
■ 英語(ビジネスレベル) ※電話で意思疎通ができる方
■ 他の言語(中国語、タイ語、スペイン語など)ができる方大歓迎
■ 事務経験(オフィスワーク経験)
■ 接客事務経験(電話対応)
■ 留学等海外生活経験
■ 医療現場経験者、看護師等の医療資格保有者
เงินเดือน Monthly Salary 55,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

英語を学びながら働く!大手旅行サイトの問い合わせ対応/AEGIS BPO ID:39099

รายละเอียดงาน 仕事は日本語メイン。職場環境はグローバル。

グローバルな環境で英語を学びながら働く!大手旅行サイトの問い合わせ対応のお仕事を大募集。
仕事内容は、旅行サイトを使うお客様からの問い合わせ対応。利用者はほとんど日本人なので、日本語がメイン。お客様の困ったを親身になって対応してあげることで感謝の言葉をいただけるそんなやりがいのあるポジションです。特に海外に旅行中のお客様にとっては電話に出たあなただけが頼り。丁寧なサポートでお客様の楽しい旅をサポートしてください。

最初は中学生レベルの英語力があればOK。実際の仕事を通じて、業務に必要な英語力を身につけていってください。また職場環境は様々な国籍のスタッフが集まるグローバル企業。仕事以外の場でも英語を使用してコミュニケーションを取ることで英語力を磨くことができます。

スタッフは、20~30代の若い方がメイン。初めての海外就職の方が多く、入社時には英語が不得意なスタッフもすぐに日常会話を楽しめるレベルまで語学力を伸ばしています。(英語以外の言語を修得も可能)

また、実力次第で、入社後まもなくチームリーダーやマネージャーとして活躍することも可能です。外資系企業ならではのスピード感ある昇進体制も整っています。

【具体的な仕事内容】
■ 旅行サイトに関する問い合わせ受付(メール・電話)
■ 航空券やホテルの予約・キャンセル対応
■ 対応内容の記録・レポート
など

最初は日本人トレーナーによる2ヶ月の研修からスタート。ホテル予約端末の操作方法や、実際に航空会社でも使用している航空券予約端末の操作方法などを一から学んでいただきます。

【職場環境】
約2,600名が働くオフィスビル。社内公用語は英語です。
韓国/約60名・中国/約150名・ベトナム・インドネシア・タイ/約40名のスタッフの他50名の日本人/23~45歳が在籍。前職は営業や教師、銀行員、海外など業界未経験者がほとんどです。
多くの日本人を受け入れている実績があるので、初めての海外でも安心してご入社いただけます。
คุณสมบัติของผู้สมัคร 入社時の英語は中学レベルでOK!英語のスキルアップをしながら仕事をしたいという方大歓迎です!

必須条件:
■ 専門・短大卒以上(ビザの取得のため)
■ 英語(中学レベル)
英語が嫌いでなければOK!相手に伝えるために行動できることが大切です。
■ 40歳未満(長期的なキャリアを形成するため)

こんな方はさらにご活躍いただけます:
■ 接客業などのホスピタリティー経験のある方
■ パソコン・タブレットなどのIT機器の操作が得意な方
■ 不測の事態でも臨機応変に対応ができる方
■ 新しいことを学ぶことが好きな方
เงินเดือน Monthly Salary 140,000JPY 〜 160,000JPY
สถานที่ทำงาน Bukit Bintang (KL),Titiwangsa (KL),Setiawangsa (KL),Wangsa Maju (KL),Sentul (KL),Kepong (KL),Segambut (KL),Lembah Pantai (KL),Seputeh (KL),Bandar Tun Razak (KL),Cheras (KL)

コールセンターSV【外資系ホテル】 ID:31321

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร ■英語ビジネスレベル (ビジネスでの使用経験)
■カスタマーサービス経験(ホテル、旅行、コールセンター)の経験
■人物重視採用
เงินเดือน Monthly Salary 52,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Bangkok ALL

コールセンターSV【人物重視採用】 ID:30786

รายละเอียดงาน コールセンター管理業務(タイ人、日本人スタッフ)
・2~3チームを担当しプロジェクトを同時進行
・プロジェクト毎にオペレーターの配置、管理
・その他必要業務
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・コミュニケーションレベル英語力必須
・人物重視採用
・マネジメント経験者
・優遇:コールセンター経験、カスタマーサービス経験
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Bangkok ALL

All18Count(1〜18CountDisplay)