รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All90Count(1〜20CountDisplay)

Accounting Manager (leasing/hire purchase/banking) ID:44588

รายละเอียดงาน - Responsible for ensuring that the financial results are accurately presented to company, especially SOX and IFRS.
- Responsible for Accounting & Taxation service i.e. PND 3, PND53, PP30, Tax Planning.
- Responsible for GL, Trial Balance, Financial Statement & Treasury Process.
- Contributing accounting information and recommendations to strategic plans.
- Implementing production, productivity, quality, and customer service standards; resolving problems; completing audits; identifying trends.
- Determining system improvements and implementing change.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age above 37.
- Bachelor’s Degree or higher in Accounting or Business Administration.
- Minimum 7 years' experience in Accounting & Financial Management.
- Good command of English.
- Work well under pressure.
- Has excellent supervisory skill.
- Hire Purchase experience is a big plus.
- Computer literacy in MS Office.
เงินเดือน Monthly Salary 75,000THB 〜 90,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Programmer Analyst ID:44591

รายละเอียดงาน - Knowledge of Software Development System
- Knowledge of Software Technology
- Able to develop software with programming language such as .NET( C#) or OpenSource (PHP)
- Able to use tools or Editor to develop software e.g. VS Studio
- Able to operate tools for database management such as MS SQL Server, Database or MySQL, NoSQL
- Loving to research or software development related to new technology and skills in transferring knowledge to others (preferable)
- Understanding of installing Dev-Ops (network, infrastructure and deployment) is preferably considered
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-35
- More than 1-3 years' experience in Software Development
เงินเดือน Monthly Salary 25,000 〜 40,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Location

Business Development Deputy Manager ID:33238

รายละเอียดงาน - Manage sales team (2-3 staff under your supervision)
- Keep and build relationships with existing clients
- Direct sales team for achievement
- Continuously provide after-sales-service
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- More than 5 years' experience in Sales
- (advantage) Experience in related products such as industrial equipment
- Own a Car and a valid Driving License
- Communicative English
- Able to speak Japanese
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Accounting Staff ID:20668

รายละเอียดงาน - Perform general accounting tasks; A/P, A/R, issue tax invoice, withholding tax, banking transaction, petty cash, cash flow, social security fund, etc.
- Coordinate with Accounting companies
- Prepare documents to submit to Accounting/Auditing companies
- Maintain accounting data and documents as required
- Coordinate and communicate with concerned parties to maintain reliable and timely reports
- Other related tasks as assigned by Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male or female age not over 30 years old.
-Bachelor's Degree in Accounting or Finance
-Having experience in Accounting or Finance or related field at least 2-3 years.
-Can be able to close monthly accounting.
-Willing to work with challenge on problem solving, self-learning and easily work under pressure.
-Good command of both spoken and written English.
-Having data analysis and presentation skills.
-Computer literacy (Ms. Word, Excel, Power point).
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

Warehouse Manager ID:40014

รายละเอียดงาน - Manage and run warehouse projects as "Warehouse Project Manager"
- Understand customer processing and apply to implement the process for NETH operation
- Control all related parties to meet the project targets with schedule, cost and process
- Manage and control the warehouse and transport process for smooth operations with the correct procedures and accurate systems on a daily basis with successfully defined goals
- Manage and control all processes to meet the requirement from related parties or as assigned
- Control and monitor the operation according to the agreed timeline in order to achieve the goal
- Advise and oversee the warehouse and transportation in all relevant parts
- Investigate the causes of events or failures arising from operations and find solutions to support and provide improvement guidance for management
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- Bachelor's Degree in any field
- Minimum 5 - 7 years' experience in Warehouse Management for Inventory Storage and Cross Dock
- More than 4 years' experience in managerial level
- Good command of English
- Good knowledge and understanding of transportation process
- Good planning, time management, organizational skills
- Strong decision making and problem-solving skills
- Others; ability to motivate team spirit
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

Internal Control Staff / Ass. Chief ID:41376

รายละเอียดงาน ・ Compliance
- Administer and provide support for compliance system and internal control system (including risk management) IN ORDER TO ensure that MHM comply with all internal and external laws and regulations

・ Legal Affairs
- Advise, counsel and provide support for all MHM's activities relating to all laws, regulations and government sector IN ORDER TO ensure that all activities met the company's objectives and requirements and comply with Thai laws and other related regulations

・ Government Sector Coordination
- Coordinate with internal and external units for BOD meeting, shareholder meeting and other company's business IN ORDER TO ensure that results are aligned with business objectives and complied with Thai laws and other related regulations
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree in Laws or Accountancy
- More than 2 years' experience in Internal Control
- Familiar with PC
- Fair command of both written and spoken English
- Strong leadership & self-confidence
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location,Samutprakarn

Safety & Environment Manager (6 months BONUS!) ID:44554

รายละเอียดงาน - Set up and manage Safety & Environment system for Designing LAB in Samutprakarn to follow the laws of safety for workplace
- Perform risk assessment and establish preventive measures
- Improve the safety and environment standards in all corporate groups
- Strengthen network and yokoten cases among all corporate groups
- Assure all activities following laws and corporate standards
- Facilitate and coordinate Safety & Environment activities in all corporate groups
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-40
- Bachelor Degree of Science (Occupational Health and Safety)
- More than 5 years' experience in Safety & Environment Management at automotive plants
- Good command of both written and spoken English (TOEIC scores minimum 500)
- JLPT N2 (preferable)
- Candidates who are determined together with company
- Capability of working well under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 75,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location,Samutprakarn

HR Staff - Urgently Required! ID:41353

รายละเอียดงาน - Support in payroll administration process and input data to the system
- Able to use Power Vision (payroll program)
- Collect, check, and calculate overtime records before operating on the payroll process
- Distribute payment slips, annual withholding income tax certificate, etc.
- Establish staff personal files and provide supporting documents for new staff and ensure that the important documents of employment are well kept and always updated
- Support administrative works and other assignments as required
- Provide accurate legal advice to management and staff emphasis on labour law and labour relations- Welfare & Benefits: Health Insurance/ Group Accident/ Health Check-up/ Uniform/ Long Service Year, etc.,
- Employee Relations: Employee visit (sick)/ Activities for Employee, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national., age between 25-35
- Bachelor's Degree in Human Resources or any other related field
- Minimum 1 years' experience in payroll function
- Experience in Visa & Work Permit will be an advantage
- Good command of English and computer skills (MS Office)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location,Samutprakarn

Sales Manager ID:44242

รายละเอียดงาน - Manage the Sales Team and achieve sales targets (K.P.I.) of fiscal year
- Strengthen current organization and prepare for further growth of division
- Job scope; 50% working in office (planning); 50% support sales team members
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-35
- Minimum 5 years' experience in the fields of industry products (performing sales as business to business)
- Experienced in people management
- Proficient in MS Excel (VLOOKUP, pivot tables, NOT Macro)
- Own a Car and a valid Driving License

Leadership Skills Needed;
- Able to act as a role model for subordinates and inspire colleagues and peers for boosting self-motivation and passion
- Able to implement corporate directions and strategies to action plans and execution with serious PDCA process
- Able to plan, organise, lead and control team of 2-3 sales representatives in order to achieve assigned targets
- Able to cooperate with other departments such as CS, AR, WH, etc. for internal smooth operation while maintaining customer satisfaction
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Marketing Officer (B to B) ID:42639

รายละเอียดงาน - Create contents such as e-direct mail and landing page to communicate product and service to customers.
- Create draft/template/wire frame and give direction for artwork to Production Team.
- Work with Local & HQ Marketing team to develop tools and customer journeys from Digital/Non-Digital marketing to the company website with high conversion
- Measure and report performance of marketing activities and making recommendation to improve results.
- Operate marketing activity and manage schedule ensuring all Medias are delivered within time frame.
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Good Computer skill in Microsoft Excel/Powerpoint.
* Good command of spoken and written Thai and English is a must. Japanese language is a plus.
* Located in Bangkok area and able to travel if require
* Passion in marketing and business development. Good to have interest in manufacturing industry and B2B mindset.
* Have experience in e-Commerce and online marketing including e-mail marketing.
* Abilitiy to manage multiple tasks to meet deadlines and work well under pressure.
* Logical thinking with ability to deeply analyze data of marketing result.
* Results-oriented and a good team player.
**Prefer**
Experience in query languages (Access, SQL) is a plus
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Interpreter/Admin (Japanese Speaking) ID:44057

รายละเอียดงาน - Translate documents from Japanese to Thai and vice versa
- Interpret Japanese & Thai languages in the meeting or conference
- Attend the construction site
- Handle G.A. tasks
- Other duties as assigned by company
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-40
- Bachelor’s Degree in related field
- JLPT N3 or higher
- (preferably) Working experience as Interpreter
- Service-minded and able to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 23,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location

Finance & Accounting Manager (Bangna) ID:44479

รายละเอียดงาน - Manage and control overall Accounting & Finance
- Responsible for checking and approving all accounting and finance transactions\
- Prepare and record all accounting documents (relating to corporate) such as payment voucher, receipt voucher, journal voucher
- Ensure an accurate and timely year-end & month-end closing
- Record and control company fixed asset register and internal payment process
- Handle preparation of Financial Statement (auditing reports)
- Manage and prepare corporate income taxes (Por Ngor Dor 50 and Por Ngor Dor 51)
- Manage and control BOI application and BOI account
- Optimise and standardise the accounting process
- Control and follow up corporate activities
- Prepare reports as needed
- Support other assignments as assigned by Supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 35-40
- Bachelor’s Degree or Master’s Degree with appropriate Finance experience
- Minimum 8 - 10 years' working experience in Finance and Accounting operation and management
- More than 3 years' experience in managerial level
- Good knowledge of Accounting System (All-In-One system) and Internal Control as well as have good understanding of Internal Audit System
- Holding a CPA & CPD license would be an advantage
- Good command of English
- (preferred) Working experience within multinational manufacturing environment, especially from Japanese company
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Sales & Marketing (JLPT N2) ID:44487

รายละเอียดงาน - Plan the annual budget
- Achieve monthly targets
- Maintain existing customers
- Collect the marketing information to increase local procurement
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age under 35
- More than 3 years' experience in mould parts in automotive industry
- JLPT N2 or higher
- TOEIC 450 scores or higher
- Able to travel for business trip
- Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

System Admin Staff ID:44392

รายละเอียดงาน - Analyse and solve problems about software and network system
- Design and check I.T. security status
- Support internal IT system and perform related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-30
- More than one year's experience in I.T.
- Good interpersonal skills and service-minded
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

Localisation Engineer (Bangna) ID:44482

รายละเอียดงาน - Translate data pre-process and post-process preparation by computer-aided tools (eg. SDL Trados Studio, etc.)
- Customise configuration of translation aid tools to meet the requirements of translation work flow
- Handle term base creation and translation quality assurance by Q.A. tools
- Train localisation pre and post process for in-house operators
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor’s degree in Computer Science or related field
- Experience 0-5 Years
- Knowledge of Localisation (CAT tools and QA tools)
- Basic programming knowledge, e.g. XML, HTML, PHP, Batch File
- Able to communicate in English
- Able to work overtime and work as a team member
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Assistant in Design Department (2 vacancies) - New Grad Only! ID:42993

รายละเอียดงาน - Support and assist designers
- Learn how to create proper design
- Others assigned tasks by Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 21-24
- Bachelor Degree in Mechanical/Electrical or related field
- Only new graduate candidates
- English is not necessary
- Candidates who are interested in Mechanical (Facility) Design
เงินเดือน Monthly Salary 15,500THB 〜 22,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Sales Representative (Bangna) ID:22763

รายละเอียดงาน - Find new markets and clients
- Visit clients in Industrial Estates
- Maintain positive relationship with existing clients
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 22-29
- Bachelor’s Degree in Engineering (electronics) or Background in Engineering (electronics)
- Minimum 3 years' experience in trading company will be an advantage
- NEW GRADUATED also welcome
- Good command of English
- Own a Car and/or a valid Driving License
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

ロボットエンジニア(FA機器の設計・開発)Supply company car ID:40613

รายละเอียดงาน - 生産工場の中のロボットシステムの構築
- FA機器のソフトウェア設計・開発
- 受注から納期までのスケジュール管理
- タイ人スタッフ6名のマネージメント・技術指導(通訳あり)
- 完成した機器の説明書作成(取引先が日系の場合)
- レポート作成(英語)
- 納品先への出張(トラブルが発生したときのみ。稀にご自身で運転して訪問)サムットプラカーン・チョンブリなど
คุณสมบัติของผู้สมัคร - 工学系の大学 or 電機関係の学科 or ロボット工学科出身者
- システムの設計・開発の経験10年以上
- タイでの運転免許(出勤・出張はご自身で運転していただきます)
- コミュニケーションレベルの英語力(ビジネスレベル以下可能)
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location

Sr. Accounting & Tax Manager (must have CPA) ID:44454

รายละเอียดงาน - Lead the closing process and submit to Corporate for consolidation within due dates
- Ensure that all tax return filings are completed accurately and timely in accordance with Thai tax laws
- Prepare and lead actions to address potential inquiries, challenges and scrutiny from Thai tax authorities
- Lead monthly account reconciliations to ensure that any misstatements in the financial statements are identified and re-mediated and reconciling items are identified and followed up in a timely manner
- Perform External & Internal Audits and coordinate with external and internal audits
- Responsible for post-acquisition integration
- Lead integration activities, including setting up processes and controls in accordance with company's standards and closing financial books accurately and timely in accordance with US & Thai GAAPs
- Ensure that proper internal controls are in place and monitor all control activities are operated effectively in accordance with the company’s internal control manuals and Sarbanes-Oxley Act (SOX) requirements
- Lead actions to continuously improve processes by standardising and streamlining
- Partnership with Corporate and Regional Offices and ensure that relevant parties are informed of operational and financial events and to make cooperative efforts
- Provide guidance on accounting and tax matters to internal business partners as requested for capital spending, expenses, arrangements with customers and vendors, etc.
- Ensure that financial statements are prepared and reported in accordance with U.S. GAAP and corporate policies as well as Thai GAAP and statutory requirements
- Plan and execute development plan for the team to build a highly effective team and to maintain strong talent pipeline
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-40
- Bachelor's or Master's Degree in Accounting or Business Administration
- Minimum 5 years' experience as Senior Accounting Manager or Manager (required)
- Solid manufacturing experience with proven experience in working overseas
- Auditing experience in both auditing firm and in-house
- Good communications and presentation skills
- Skills in managing large and matrix reporting lines
- (must) Good command of English
- CPA (preferred)
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 165,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Junior Sales Staff - no experience welcome! ID:44448

รายละเอียดงาน - Conduct sales of manufacturing tools for Japanese and Thai companies (factory)
- Visit customers' office and factories (basically Industrial Estates in Bangkok, Samutprakarn, Chonburi, Prachinburi, Saraburi, Ayuthaya, etc.)
- Suggest solutions for factory and introduce company products for clients
- Identify (or obtain) client's requirements, costs, price and delivery schedule with technical staff
- Oversee and monitor delivery and handle the installation
- Report to Manager (daily, weekly, monthly and yearly)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Candidates with no experience in this field are welcome to apply
- Having a Driver's License (no need own car, company will provide car during daytime but without driver)
- (prefer) Business English Communication skills
- (prefer) Business to Business Sales Experience
- Common Sense & Good Words Choice Sense
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location,Samutprakarn

All90Count(1〜20CountDisplay)