รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All110Count(1〜20CountDisplay)

Electrical Design Engineer(Bangna) ID:46073

รายละเอียดงาน -Design and draw factory automation system
-Design the improvement of operation system method
-Visit client with sales person
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male or Female, Thai national, age between 25-38
-Bachelor’s Degree in Electrical Engineering, Mechanical Engineering
-1-5 years of experience in Electrical, Mechanical Engineer or related field(FA industry would be advantage)
-Experience in maintenance,service engineer is OK
-Able to use Auto-CAD(basic level is fine)
-Good command of English(Neo 4up)
-Have driving license
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Interpreter & Admin (Japanese Speaking) ID:44057

รายละเอียดงาน - Translate documents from Japanese to Thai and vice versa
- Interpret languages (Japanese and Thai) during meeting or conference
- Occasionally attend the construction site
- Responsible for G.A. tasks
- Other related tasks as assigned by company
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-40
- Bachelor’s Degree in related field
- Working experience as Interpreter is preferable
- JLPT N3 or higher
- Service-minded and able to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 23,000THB 〜 27,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location

Sales Coordinator (Samutprakarn) ID:35553

รายละเอียดงาน - Provide support for sales executives
- Control and analyse delivery problems for customers or vendors
- Ensure punctual status of invoices and P.O.
- Plan and handle inventory control, stock control and physical count
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 22-30
- Bachelor’s Degree in related field
- More than one year's experience in Sales-Co in manufacturing business or trading business
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
- Fair command of English
เงินเดือน Monthly Salary 16,000THB 〜 18,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location,Samutprakarn

Internal Control Staff / Ass. Chief ID:41376

รายละเอียดงาน ・ Compliance
- Administer and provide support for compliance system and internal control system (including risk management) IN ORDER TO ensure that MHM comply with all internal and external laws and regulations

・ Legal Affairs
- Advise, counsel and provide support for all MHM's activities relating to all laws, regulations and government sector IN ORDER TO ensure that all activities met the company's objectives and requirements and comply with Thai laws and other related regulations

・ Government Sector Coordination
- Coordinate with internal and external units for BOD meeting, shareholder meeting and other company's business IN ORDER TO ensure that results are aligned with business objectives and complied with Thai laws and other related regulations
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-38
- Bachelor's Degree in Laws or Accountancy
- At least 3 years’ experience in internal control
- Experience in logistics or freight forwarding will be an advantage
- Fair command of written and spoken English
- Familiar with PC
- Having high leadership and self-confidence
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location,Samutprakarn

HR Staff - Urgently Required! ID:41353

รายละเอียดงาน - Support in payroll administration process and input data to the system
- Able to use Power Vision (payroll program)
- Collect, check, and calculate overtime records before operating on the payroll process
- Distribute payment slips, annual withholding income tax certificate, etc.
- Establish staff personal files and provide supporting documents for new staff and ensure that the important documents of employment are well kept and always updated
- Support administrative works and other assignments as required
- Provide accurate legal advice to management and staff emphasis on labour law and labour relations- Welfare & Benefits: Health Insurance/ Group Accident/ Health Check-up/ Uniform/ Long Service Year, etc.,
- Employee Relations: Employee visit (sick)/ Activities for Employee, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร  Female
 Age 25~30 years old up
 Bachelor Degree Human Resources or any other related filed.
 At least 2 years of experience in HR functions.
 Experience in Training, Time attendance, VISA Work Permit would be advantage.
 Good command in English and Computer skill (Ms office)
 Resident in Bangna area would be advantage.
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location,Samutprakarn

Sales Engineer Manager (BTS Bang Chak) ID:46026

รายละเอียดงาน - Develop new customers and expand the market shares
- Provide maintenance service (products)
- Visit customers to maintain business relationships and obtain customer's requirements
- Coordinate with supplier to provide customers the best service quality
- Work closely with sales team to establish strategic sales planning and achieve sales target
- Identify customers' bottom-problems of production process
- Other related tasks as assigned
- Products: VISI (CAD/CAM/CAE software)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-45
- Bachelor's Degree in Electrical or Engineering related field
- Work experience as a sales engineer in electric field
- Work experience as a mould design engineer is an advantage
- Japanese, JLPT N3 or higher
- Must have a driving licence and a private car
- Ability to use CAD, CAM, CAE and UG is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Location

Sales Engineer ID:46019

รายละเอียดงาน - Attend meetings with customers to obtain requirements
- Issue quotations to customers and follow up on results
- Follow up on invoices, payment, contract, etc. with customers
- Provide support for sales team to achieve yearly sales target
- Other relevant functions relating to sales activities
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-26
- Bachelor's Degree in Engineering, Mechanical, Chemical, Food or Mechatronic Engineering
- Work experience in related field for 0-2 years
- TOEIC scores, minimum 650 (to communicate with Japanese and American customers)
- Ability to travel to work in the upcountry
เงินเดือน Monthly Salary 19,000 〜 25,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

Business Development Deputy Manager ID:33238

รายละเอียดงาน - Manage sales team (2-3 staff under your supervision)
- Keep and build relationships with existing clients
- Direct sales team for achievement
- Continuously provide after-sales-service
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- More than 5 years' experience in Sales
- (advantage) Experience in related products such as industrial equipment
- Own a Car and a valid Driving License
- Communicative English
- Able to speak Japanese
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Sale Coordinator (overseas section, HSK4) ID:40421

รายละเอียดงาน - Receive and confirm orders from customers
- Issue orders to Purchasing Department
- Follow up delivery as requested by customers
- Support routine requests from customers
- Issue invoice and other necessary documents based on supervisor's request
- Prepare and present sales reports to supervisor and management on weekly basis
- Maintain positive relationships and support domestic customer on a daily basis
- Cooperate closely with members and other departments to share information
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 23-30
- More than one year's experience in sales, import & export or trading company
- Chinese, HSK 4 or higher
- TOEIC scores, minimum 700
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
- Ability to use ERP system will be an advantage
- Good human relation and excellent interpersonal skills
- Hard-working attitudes, punctuality and a fast learner
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Quality Control (automotive, JLPT N4) ID:46051

รายละเอียดงาน - Be in charge of quality control for parts or components in automotive industry
- Responsible for the production and quality control (performing QC at client side)
- Apply knowledge of automotive industry to perform tasks
- Communicate with clients closely
- Control the quality as per clients' demands
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- Work experience in QC or QA in automotive industry
- JLPT N3 or N4
- Ability to perform tasks at the construction site
- Ability to cooperate with Japanese manager
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Sale Coordinator (Fluent English) ID:43120

รายละเอียดงาน - Receive and confirm orders from customers
- Issue orders to the Purchasing Department
- Follow up the delivery as requested by customers
- Support routine requests from customers
- Issue invoice and other necessary documents based on supervisor's requests
- Prepare sales report to supervisor and management on a weekly basis
- Maintain positive relationships and support domestic customers on a daily basis
- Cooperate closely with members and other departments to share information
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 23-30
- More than one year's experience in sales, import & export or trading company
- TOEIC scores, minimum 700
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
- Ability to use ERP system will be an advantage
- Good human relation and excellent interpersonal skills
- Hard-working attitudes, punctuality and a fast learner
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Sales Support (Japanese Speaking, 6-month contract) ID:46024

รายละเอียดงาน - Provide support to Japanese manager
- Visit clients with Japanese manager
- Coordinate with Thai clients
- Occasionally translate and interpret languages
- Responsible for hotel reservation
- Perform duties as "secretary to manager"
- Establish positive relationships with customers
- Gain trust from customers
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in any related field
- More than 2 years' experience as a Japanese interpreter
- JLPT N3 or higher
- Good command of English and Japanese
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
- Having a valid Driving Licence is preferred
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location

Sales Executive (Sell Maintenance Contract) ID:43926

รายละเอียดงาน - Conduct sales of maintenance contract (service)
- Provide consultation to prospect and existing customers
- Provide explanation about the benefits of having maintenance contract to customers
- Gain customer trusts and establish positive relationships with customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in any field
- More than one year's experience in sales, especially barcode printer and warranty
- Having own car and a valid Driver's License is a must
- Ability to communicate in English (speaking and writing)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Q.C. Assistant Manager - Central Bangna ID:45997

รายละเอียดงาน - Follow company's quality standard, check products and improve process
- Check products in case of problems
- Summarize information about problems in quality (and improve)
- Evaluate the quality level of suppliers
- Prepare documents in relation to quality and directions for recording and reporting quality data
- Prepare reports to share information about the outcomes of quality activities
- Control and train staff to work in accordance with quality standards
- Coordinate and support audits conducted by customers
- Monitor risk management activities
- Responsible for any tasks related to quality management systems
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 35-40
- Bachelor's Degree in any related field
- Work experience in QC or QA for 1-3 years
- Work experience in printing company
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
- Ability to communicate in English
- Good knowledge of tools, concepts and methodologies of QC
- Good knowledge of relevant regulatory requirements
- Outgoing personality and good communication skills
- Having leadership qualities
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

In-House Interpreter (at Wellglow) ID:42425

รายละเอียดงาน - Translate documents and conversation from Japanese to Thai and vice versa
- Cooperate closely with Japanese staff and support office operations
- Report to Japanese MD and contact Japanese Head Office
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 25-35
- JLPT N1 or N2
- Work experience in manufacturing field
- Work experience in Japanese company
- Ability to commute to Wellgrow Industrial Estate
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok),Samutprakarn

Project Assist Manager/Manager (Construction) ID:27892

รายละเอียดงาน - Responsible for planning and managing construction projects
- Responsible for technical and commercial management (overall site management)
- Responsible for construction planning, costing and temporary work management
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 30-50
- Work experience in the management of construction projects for 7 years
- Work experience in Japanese company is an advantage
- Civil Engineering License is required
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 90,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok),Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok),Amatanakorn (Chonburi)

Project Assistant Manager (Facility) Prachinburi ID:42994

รายละเอียดงาน - Manage the project to operate smoothly
- Manage and coordinate with general contractor and subcontractor on site
- Deal with customers for upcoming projects
- Check documents and report to Manager
- Other assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, age between 34-49
- Bachelor's Degree or higher in Mechanical field
- Minimum 10 years experience in utility field

- Willing to work on client site (Prachinburi)
- Assist the section manager for any plans and arrangement for any job-related activities as required
- Participate in any meeting as required by the company and provide necessary preparation concerning with each meeting
เงินเดือน Monthly Salary 40,500THB 〜 65,500THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location,Rayong,Other (Thailand)

Mechanical Facility Engineer (Prachinburi) ID:27414

รายละเอียดงาน - Direct and coordinate in manufacturing, construction, installation, maintenance, support, documentation, and testing activities to ensure compliance with specifications, codes, and customer requirements
- Develop test requirements and assist in electrical equipment checkout and startup
- Plan and assist in developing capital project programs for new equipment and major repairs
- Develop budgets, estimating labour, material, and construction costs
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female, No English
-Bachelor degree or higher at Mechanical field
For Senior: 29- 45 years old, experience more than 5 years
For Junior: 25 - 35 years old, experience less than 5 years
เงินเดือน Monthly Salary 19,000THB 〜 32,400THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Architect ID:45621

รายละเอียดงาน - Responsible for architect design (proposal, construction and presentation)
- Visit European or American companies or local potential company and design office
- Design, drawing and communication in English
- Generally work in the office and occasionally visit the site for design management
- Coordinate with suppliers/vendors to receive estimation and design
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Experience in architect design (proposal, construction and presentation)
- More than 8 years' work experience in European, American or local potential companies (or design office)
- Knowledge of English for design, drawing and communication
- Licence of Associate Engineer or Common Engineer Level of Architect
- Advantage for English speaker (not Japanese)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location

ASEAN Marketing & Business Developer (Central Bangna) ID:45998

รายละเอียดงาน - Provide marketing support for all ASEAN market such as event, survey, IT tools, media, sales tools, etc.
- Gather information with other AEs, create presentation and present to customers in order to obtain new business
- Update business for ASEAN market and develop business at new markets (Myanmar, Cambodia, Laos, Philippines, etc.)
- Train and advise other AEs about marketing approach (and train presentation skills)
- Share information, develop and expand the network of suppliers (which could be utilized for our new business model)
- Prepare weekly reports and information about business update
- Targeted companies are vehicle companies, electronic companies and other Japanese or international companies in ASEAN
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 28-35
- Bachelor's Degree in Marketing or related field
- Work experience as an auditor, in procurement or costing analysis
- Work experience in ASEAN marketing, printing, events or SP tools
- TOEIC scores, minimum 550–600 points
- Good command of English (to report to management executives)
- Ability to use Microsoft Excel, PowerPoint or Access Program
- Ability to travel in ASEAN countries (Myanmar, Cambodia, Laos, etc.)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

All110Count(1〜20CountDisplay)