รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All50Count(1〜20CountDisplay)

Production Engineer ID:40100

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

R&D staff (Food) ID:37699

รายละเอียดงาน - Research the market in Food industry
- Find new food and market trend
- Develop new product for THAI market
- Related other work
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Female / 22-28
* New graduation OK (graduate from food science)
* Working in Ayuthaya (Provide housing allowance)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

Business Development Manager (JP) ID:40561

รายละเอียดงาน - Responsible in developing the plastic injection molded parts business to penetrate into the JP automotive manufacturers and supply chain.
- Building good relationship with JP customers’ managers and decision makers.
- Require 50% working time on the road visiting customer.
- Be the key JP contact person representing the company in order to achieve the business objectives and customer expectations.
- Provide the market and customers information with business opportunities regularly to superior and upper management.
- Cooperate with JP management in Japan and HQ in Malaysia.
- Routine business development report and updates.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Age below 40 years old.
- Japanese nationality and has been in Thailand for at least 3 years.
- Bachelor’s degree in any field.
- At least 7 years in sales or business development in automotive industry preferred in plastic injection molding business.
- Able to develop business with own network.
- Able to drive with license, company car provided.
- Good communication skills in English.
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

QC Authentication & improvement section’s Manager ID:39536

รายละเอียดงาน - Quality Control and Quality assurance issue
- Responsible for Quality problem in factory
- Corresponding to customer from Japan
- Related other task
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Male,Female/ age:35 - 45
* Experience as QC
* Knowledge of ISO 9001
* Good command of Japanese(Over N3) ADVANTAGE
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

Factory Manager (Food) ID:40519

รายละเอียดงาน *Responsible for factory management as the most responsible one
*Check import condition
*Production control and management by supervising each sections
*Quality control of products and make sure assurance process
*Conduct production engineering activities and improve productivity, reduce costs
*Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Male Age 35-45
* Experience in manufacturing in food industry
* Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

R&D Supervisor (Food) ID:38396

รายละเอียดงาน - Research the market in Food industry
- Find new food and market trend
- Develop new product for THAI market
- Related other work
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Female / 25-40
* Experience of R&D in food industry **especially treating meat product
* Working in Ayuthaya (Provide housing allowance)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

Production Manager ID:40473

รายละเอียดงาน - Improvement on the manufacturing and production process.
- To perform check on the product, machine and the production line.
- To make communication smoothly between Japanese and thai staff
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female Age 25-35
*Experience in manufacturing in food industry
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

Division Manager*Ayuthaya ID:40141

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 200,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

ID:40487

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 28,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

ID:40488

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

SENIOR ENGINEER (Ayutthaya ID:28111

รายละเอียดงาน - To analysis and improve process ,task under yield improvement
- To setup statistical process control and improve process stability
- To coach ,train and teach young engineer to understand and create the functional improvement for current process
- To do process analysis for improve productivity and process lead time reduction
- To create task of cost reduction by performance improvement
- To cooperate with quality management for engage customer satisfaction ,environment health safety and medical device regulation
- To engage technology/engineering development task
- Communicate and cooperate with related process for improve total company result
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female Thai nationality
- Bachelor Degree or higher in industrial Engineer or related
- Experience in field of process control engineer , able to design program of SPC and DOE
- Preferable for Six Sigma member (as Black Belt)
- Have training /coaching skill and able to teach in scope of process control to another staff. Prefer for group coaching experience
- Able to create and control improvement program
- Good in English usage reading/writing and communicate
- Able to use statistic program for analysis result and parameter confirmation result
เงินเดือน Monthly Salary 22,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

ID:40433

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

Administration(Japanese Speaker) ID:40442

รายละเอียดงาน - Organising and storing paperwork,documents and computer-based information.
- Arranging workpermit,Visa documents.
- Follow up and update legal and other requirments
- Basic accounting task
- Other related work
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Female /27 - 40
* Good command of Japanese
* Basic knowledge of Accounting
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

Japanese Interpreter *Ayuthaya ID:40331

รายละเอียดงาน - Interpret Thai and Japanese
- Translate some document
- Interpret in Office, Meeting, Production Line
- Some Related task
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor’s degree in Japanese or other related field.
- Translating or Coordinating experience would be advantage.
- Good communication in Japanese (JLPT N1/N2)
- Computer literacy (MS Office: Word, Excel, PowerPoint)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

Accounting Department Manager (Ayutthaya) ID:36139

รายละเอียดงาน - Representative of all activities for Finance & Accounting Department Coordination and controlling all requirements related finance and accounting matter Effectiveness of development and implementation for Finance & Accounting Department’s activity plan.
- Provide the finance and accounting support and advise to internal concern operations. Responsible for serving Accounting Standard, Tax and BOI Regulation. Managing the finance and accounting under Internal Control System.
- Other duties as assigned.
- Managing company’s financial statements, accountable for timely analysis and reporting financial status to the management
- Liaising with tax agent on Corporate Tax matters
- Budgeting and Forecast
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Bachelor degree or Master degree in Account.
-Have experience at least 10 years in Finance & Accounting Taxation.
-Have experience at least 5 Years in Management and multinational companies.
-Computer skill (Microsoft word, Excel, Power Point) and acknowledge program system SAP, Oracle or MFG PRO.
-Can communicate in English.
-Good Relation, Positive Attitude.
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

Japanese Interpreter ID:30306

รายละเอียดงาน - Translate documents in Production Line and Office
- Interpret during Thai & Japanese
- Coordinate and provide work schedule for Japanese
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/ Female
- Age 24-32 years old
- Bachelor's Degree in Japanese or related field
- At least JLPT N2
- Good English
- Have experience in Factory
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

Production Technical/Engineer (Japanese) ID:40113

รายละเอียดงาน - Control to monitoring production line about Mold machine
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Japanese Nationality only, Male, age not over than 45 years old
- Thai language skill (Speaking only, Writing and Reading will be a plus)
- Minimum Vocational Certificate
- Experience and knowledge of mold machine or production control
- At least 2 years in Technical Experience
- Familiar with Thai Culture and Thai people
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

Human resource manager - Ayutthaya ID:40062

รายละเอียดงาน - HR planning
- Strong in HR relate law
- 460 people in this company
- Manage HR team
- Must be able to travel aboard (Japan, China, India)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female/male Age 40 up
- at least 3 years experience in HR manager
- At least 7 year in HR position
- Neo-3 up
- Must be able to travel aboard (Japan, China, India)
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 85,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

Maintenance Staff (Engineer) ID:35757

รายละเอียดงาน - Carrying out routine scheduled maintenance work and responding to equipment faults
- Diagnosing breakdown problems
- Fitting new parts and making sure equipment is working correctly
- Carrying out quality inspections on jobs
- Liaising with client departments, customers and other engineering and production colleagues
- Arranging specialist procurement of fixtures, fittings or components
- Controlling maintenance tools, stores and equipment
- Monitoring and controlling maintenance costs
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male Only
- Able to work in shift
- Bachelor's Degree Electrical, Electronics or Mechanical Engineering
- At least 1 year experience in Machinery Maintenance
- Communicative English, knowledge in Engineer Technical terms
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

Maintenance Manager (Ayuttaya) ID:38917

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

All50Count(1〜20CountDisplay)