รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All1Count(1〜1CountDisplay)

Senior C# Programmer (Amatanakorn) ID:42468

รายละเอียดงาน - Confirms project requirements by reviewing program objective, input data, and output requirements with analyst, supervisor, and client.
- Arranges project requirements in programming sequence by analyzing requirements; preparing a work flow chart and diagram using knowledge of computer capabilities, subject matter, programming language, and logic.
- Encodes project requirements by converting work flow information into computer language.
- Programs the computer by entering coded information.
- Confirms program operation by conducting tests; modifying program sequence and/or codes.
- Prepares reference for users by writing operating instructions.
- Maintains historical records by documenting program development and revisions.
- Maintains client confidence and protects operations by keeping information confidential.
- Ensures operation of equipment by following manufacturer's instructions; troubleshooting malfunctions; calling for repairs; evaluating new equipment and techniques.
- Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies.
- Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, Thai nationality, age 24-38 years old
- Bachelor Degree or higher in Computer Science, Computer Engineer or related fields
- Good programming knowledge in C# more than 2 years ( other lang. is advantages )
- Ability to work under pressure and time constraint
- Good analytical and problem solving skills
- Good personality, service minded, enthusiastic and hardworking
- Good basic knowledge in business logic & production and Factory
- Good command of written and spoken English or Japanese
- Experience 2 years up
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

All1Count(1〜1CountDisplay)