รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All24Count(1〜20CountDisplay)

Q.C. Manager (Amatanakorn) ID:45718

รายละเอียดงาน - Responsible for quality control and assurance of products as senior manager
- Control the quality of products during production process
- Assure the quality of products before delivery to customers
- Manage Q.A./Q.C. section with 5-10 subordinate staff
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- Bachelor's Degree or higher in related field
- At least 5 years' experience in Q.C. in automotive industry
- Good knowledge of PPAP, APQP, new model, MSA, ISO/TS16949, ISO 14001
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Q.A. Engineer for New Model (Amatanakorn) ID:41105

รายละเอียดงาน - Responsible for Quality Assurance (Q.A.) for new model
- Ensure that products meet the quality requirements
- Generate necessary documents (for quality of products)
- Report to Manager
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-35
- Bachelor's Degree (or higher) in Mechanical, Machine Tools or related field
- Minimum 2-5 years' experience in Quality Assurance (Q.A.) in automotive industry
- Strong knowledge of APQP
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Q.C. Supervisor (Amatanakorn) ID:41971

รายละเอียดงาน - Responsible for handling product quality issues
- Correspond to customer claims
- Conduct Kaizen activities
- Prepare presentations about quality issues
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28 - 35
- Bachelor's Degree or higher in any field
- At least 5 years' experience in Q.A. or Q.C. related field
- Work experience in handling customer claims
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Q.C. Supervisor ID:44354

รายละเอียดงาน - Responsible for Quality Control (Q.C.) and Quality Assurance (Q.A.) issues
- Handle the quality problems in the factory
- Correspond to/with customers
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree or higher in Mechanical, Machine Tools or related field
- Work experience for 3-5 years in quality assurance (Q.A.) and/or new models in automotive industry
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

工場長候補 ID:45851

รายละเอียดงาน - Responsible for factory management
- Supervising and controlling 35 staff
- Management of each department
- Process control and deadline control
- Safety management and personnel management
- Report to Japanese supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 45-60
- Work experience in Kaizen at Japanese company
- Work experience as a factory manager (more than 30 staff)
- Good command of Japanese
- Strong leadership
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 130,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Operation GM or Factory Manager ID:45890

รายละเอียดงาน - Control and manage manufacturing performance to achieve annual operation plan, service, quality and area of cost control
- Lead the manufacturing team to ensure staff capability and growth that match business requirements
- Ensure safety in environment under plant operations to meet standards and norms
- Develop manufacturing strategies that support operation plan and business growth
- Ensure development of executable plan and team execution including operation capability and new initiatives of products expansion plan
- Control product quality to achieve targets and maximise the efficiency of machine and its utilization
- Deliver environmental sustainability initiatives including energy and water consumption
- Ensure manufacturing operations meet standard
- Minimise and prevent injury frequency, lost time and its operational tasks
- Maximise plant productivity and its operational tasks
- Ensure sufficiency of resources for plant operations via proper structures, staff capability and empowerment
- Join with Q.A./C.A. to support the evaluation of/actions against customer complaints
- Ensure plant operations comply with local laws and regulations
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 38-45
- More than 15 years' work experience in manufacturing environment
- Good management skills
- Ability to communicate in English or Japanese
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Senior Injection Manager (Amatanakorn) ID:36961

รายละเอียดงาน - Responsible for process management (injection) as a senior manager
- Control and manage the injection process (on-site)
- Supervise and train subordinates (on-the-job) at the site
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 33-45
- Bachelor's Degree or higher in any related field
- At least 5 years' experience in plastic injection in Japanese company
- Good knowledge of PPAP, APQP, ISO/TS16949, ISO 14001 or 5S
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Assistant Manager (or Manager) ID:45774

รายละเอียดงาน - Responsible for the management 0f printing section (as the most responsible one)
- Control 32 subordinate staff, including two supervisor and three leaders
- Responsible for production control and management
- Control the quality of products and assurance process
- Conduct production engineering activities and improve productivity to reduce costs
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 30-45
- Work experience as a production manager in any field
- Work experience in printing manufacturing is an advantage
- At least 5 years' experience as a production manager (or an assistant manager)
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

CAE engineer ID:37176

รายละเอียดงาน *responsible for analysis materials for automotive parts by computer simulation
*analysis by software for customer requirement
*communicate with group oversea company in English
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male / female : age, 30~45 years old
*English skills to communicate with foreign worker
*at least 3-5 experience for computer analyzing
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Mold/Tool Inspection and Polishing Technician ID:45764

รายละเอียดงาน - Ensure 100% mould inspection by metallurgical examination
- Mold/Die polishing ready for PVD coating process
- Stamping dies and inserts (sharp edge piercing inserts)
- Punching/Rolling forming dies (radius and shape)
- Die casting mould and core pins
- Polishing mould and dies to improve the surface quality
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-35
- Diploma or Bachelor's in Metallurgic or Tool & Dies
- More than 2 years' experience in mould and/or tool inspection
- Good command English (to cooperate with overseas branch
- Main application: fuel injection systems
- Plastic injection mould (mirror polished mould, straight polished mould, EDM structure, etc.)
- Extrusion dies (film, blow, tube, pipes, profile, etc.)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Quality Control Assistant Manager ID:43509

รายละเอียดงาน - Perform all functions of QA/QC
- Manage budget, workforce, short & long term, including KPI and action plan
- Set KPI section and drive team to achieve
- Optimize the use of resource to meet quality of cost and financial objectives
- Lead quality-driven improvement activity of internal and supplier part
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Gender Male / Female
- Not over than 35
- Education Bechelor's Degree in related field or above.
- Language Ability Good command in English both written and spoken.(Japanese Language is an advantage)
- Computer Skill Proficiency in MS Office 2010
- Experienced Experience 8 years in QC & QA Dept.
- Job details All function of QC & QA
- Other as requirement
- Others Having an experience of Automotive manufacturing is an advantage.
- Good attitude and interpersonal skills.
- Having a knowledge of ISO9001 / TS16949
**Prefer**
Experience in QA/QC for Aluminium or Die, machining product
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Plastic Moulding Supervisor ID:45723

รายละเอียดงาน - Responsible for managing press moulding section as manager
- Supervise 7 staff in moulding and maintenance sections
- Implement solutions for mould defects (countermeasure)
- Perform preventive and maintenance activities for mould injection
- Summarise various data and analysis
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 34-45
- Work experience in plastic moulding
- Work experience in supervisory or managerial level
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Factory Manager ID:43350

รายละเอียดงาน - Responsible for factory management
- Supervising and controlling 35 staff
- Management of each department
- Process control and deadline control
- Safety management and personnel management
- Report to Japanese supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 45-60
- Work experience in Kaizen at Japanese company
- Work experience as a factory manager (more than 30 staff)
- Good command of Japanese
- Strong leadership
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

R & D Supervisor ID:44305

รายละเอียดงาน - Manage and coordinate in R&D activities
- Responsible for new design and improving formula to meet the customer's specifications
- Responsible for mixing process and maintain good quality of compound
- Research & develop new products and control all formulations
- Set up standard of all incoming raw materials that used in compound process
- Develop cost saving and control the production process to reduce rejected parts, waste and cost
- Plan and direct staffing, training, and performance evaluations to develop competencies of subordinates
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Science in Rubber Technology, Polymer, Chemical or in related field
- More than 3 years' experience in manufacturing or rubber industry is an advantage
- Good knowledge of mixing process, research and development process
- Good command of English
- Good communication and presentation skills
- Others; creative and innovative; positive thinking; interpersonal skills
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Supervisor ID:45095

รายละเอียดงาน - Control and supervise the staff during the operations to perform tasks as planned
- Coordinate with concerned sections to solve problems on site to finish works before the deadline
- Control the use of materials as planned (quantity of materials)
- Control the working environment to be in line with the safety standard
- Verify and report on the progress as assigned
- Verify and follow up on the operation of staff to meet the standards
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 25-35
- Bachelor’s Degree in any field
- More than 2 years' work experience
- Able to commute (to work) by own transportation (car)
- Others; having reliable leadership, rational thinking and capacity of working under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 43,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

射出成型加工技術者 ID:43375

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

QC Staff ID:45009

รายละเอียดงาน - Responsible for handling quality issues of product
- Correspond to customer claims
- Conduct Kaizen activity
- Prepare presentations for quality issues
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-30
- More than 1-2 years' experience in QC or related field
- Experience in analysis and test for quality
- Communicative English
- Able to commute (to work) by own transportation (car)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Assistant Production Manager ID:44315

รายละเอียดงาน - Plan the management for overall production
- Control and inspect machinery and equipment
- Control the production process and quality to achieve as planned
- Check and perform maintenance of machine (basic)
- Other related assignments as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-37
- Bachelor's Degree, Diploma or High Vocational Certificate
- (needed) More than 2 years' experience in Manufacturing
- HSK4 or higher
- Skilled in Wire Electrical (hosing is an advantage)
เงินเดือน Monthly Salary 35,000 〜 50,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Quality Assurance (OEM Customers) ID:44542

รายละเอียดงาน - Support OEM Customer Support of Q.A. in Automotive Industry
- Support OEM Customer Requirement Overseas (FORD, GM, HONDA etc.)
- Support ISO/TS 16949 Requirements
- Support Automotive Core Tools (PPAP, MSA, SPC, APQP)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Mechanical, Industrial Engineering or related field
- More than 1-3 years' experience in this field
- Able to start working on January 2018
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Engineer ID:43226

รายละเอียดงาน - Arrange and control operator production in accordance with planning and objectives
- Arrange operators in case of lacking operating machine and unable to produce as planned
- Support leaders to control operator to operate machine in accordance with work standard and control defects as planned
- Support leaders by coaching and training operator to follow the training plan
- Counsel and coach operators to upgrade skills to achieve multi skills in machine
- Involve and analyse the monthly production plan (meeting)
- Control operator to follow company regulations
- Implement the ISO 9001, ISO TS 16949 and ISO 14001 system
- Report to AGM, DMG, AGM Plant Operation
- Analyse and develop manufacturing processes in order to minimise risks and reduce cost in department
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Engineering
- Experienced in Production Engineer
- Good command of English
- Knowledge of TS16949 & ISO14001
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

All24Count(1〜20CountDisplay)