รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All1Count(1〜1CountDisplay)

Senior C# Programmer (Amatanakorn) ID:42468

รายละเอียดงาน - Confirm project requirements by reviewing program objectives, input data and output requirements with analyst, supervisor and clients
- Arrange project requirements in programming sequence by analyzing requirements, preparing workflow chart and diagram using knowledge of computer capabilities, subject matter, programming language and logic
- Encode project requirements by converting work flow information into computer language
- Program computers by entering coded information
- Confirm program operation by conducting tests and modifying program sequence and/or codes
- Prepare reference for users by writing operating instructions
- Maintain historical records by documenting program development and revisions
- Maintain clients' confidence and protect operations by keeping information confidential
- Ensure operation of equipment by following manufacturer's instructions, troubleshoot malfunctions, call for repairs, and evaluate new equipment and techniques
- Maintain professional and technical knowledge by attending educational workshops, reviewing professional publications, establishing personal networks and participating in professional societies
- Contribute to team effort by accomplishing related results as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-38
- Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Computer Engineer or related field
- More than 2 years' experience in related field
- More than 2 years of programming knowledge in C# (other languages are advantages)
- Basic knowledge of business logic & production and factory
- Good command of written and spoken English or Japanese
- Good analytical and problem-solving skills
- Ability to work under pressure and time constraints
- Good personality, service mind, enthusiasm and hard-working attitudes
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

All1Count(1〜1CountDisplay)