รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All25Count(1〜20CountDisplay)

Sales Coordinator (Japanese Speaking) ID:45535

รายละเอียดงาน - Support sales team and sales activities in office
- Introduce company's products
- Correspond with customers
- Make an estimation
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 22-30
- Work experience in sales is an advantage
- Japanese, minimum JLPT N3
- Ability to communicate in English is an advantage
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Candidates with no related experience are welcome
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Representative (Sriracha) ID:46674

รายละเอียดงาน - Arrange appointments with new and existing clients
- Visit clients and discuss customer's requirements
- Identify solutions for customers and recommend products or service (there are over 100 service or products)
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-37
- Work experience in acquiring new clients
- Good command of English is an advantage
- Familiarity (or eagerness to learn) with Japanese work culture
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi),Siracha (Chonburi)

Sales Representative (manufacturing field) ID:47551

รายละเอียดงาน - Conduct presentation about company's service (mold maintenance)
- Visit clients to identify their requirements
- Coordinate with a team of engineers and clients
- Follow up with existing clients
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 25-35
- Sales experience in a manufacturing field (preferably mold)
- Good command of English (upper intermediate)
- Having a valid Driving Licence
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Representative (Japanese Speaking) ID:47347

รายละเอียดงาน - Develop positive business relationships with existing customers (90%)
- Approach new customers by visiting and suggest suitable products (10%)
- Cooperate with 5 sales members and make estimation
- Attend meeting and promote products
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 23-29
- Bachelor's Degree in Science or Engineering field is an advantage
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Candidates with no experience are welcome (will be trained)
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Representative (Amatanakorn) ID:41969

รายละเอียดงาน - Search for new market and new customers
- Perform sales forecast
- Generate delivery plan and schedule
- Summarize sales data (daily, monthly, and annual)
- Other related tasks as required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 24-30
- Bachelor's Degree or higher in any field
- Work experience, more than one year, in sales functions
- Work experience in a manufacturing industry
- Good knowledge of automotive parts
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Supervisor (Amatanakorn) ID:47514

รายละเอียดงาน - Develop positive business relationships with customers
- Occasionally follow up with customers via visits, calls or emails
- Control the delivery and prepare quotations
- Supervise, manage and train subordinate officers
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 28-35
- Bachelor's Degree or higher in any related field
- Work experience, minimum 5 years, in sales functions
- Work experience in automotive industry (preferably in Japanese company)
- Ability to communicate in English (fair level)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Manager (N1-N3) ID:30860

รายละเอียดงาน - Handling inquiries from new and existing clients
- Prepare budget and analysis
- Negotiate and close sales as agreed terms and conditions.
- Develop new business opportunities and maintain good relationship with clients
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, age over 35
- Business English communication skills
- JLPT N3 - N1
- Minimum 5 years' experience in Sales
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Engineer (Japanese Speaking) ID:45841

รายละเอียดงาน - Sell company's machinery products
- Visit clients and introduce company's products
- Follow up with existing clients
- Other related tasks as related
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Work experience in the sales of machine
- Good command of Japanese
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Executive or Sales Representative ID:47294

รายละเอียดงาน - Generate sales from assigned customers or industries
- Maintain close contact with customers to meet customer's requirements and company objectives
- Actively search out prospective customers and new application for our products
- Collect market and competitors information
- Work closely with sales coordinators, production department on customer's requirements
- Record, monitor, and report on sales calls and performance
- Attend to inquiries, prepare quotations and provide sales proposition and projection
- Handle customer's complaints and monitor improvement on corrective actions
- Secure customer credit information and assist in collection from assigned customers
- Attend to customer agreements and requirements for the contract on a regular basis
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-32
- Bachelor's Degree in a related field
- Work experience, minimum 2 years, in sales and customer service functions is preferable
- Work experience in the sales of labels will be an advantage
- Having been trained in quality systems, sales techniques, strategy, negotiation or other related fields
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.) and ability to communicate in English
- Skills in negotiating with clients and having awareness of service to customers
- Having a private car and a valid Driving Licence
- Ability to travel for works and no color visual blindness
เงินเดือน Monthly Salary 25,000 〜 40,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Brand Development Officer (Chonburi) ID:40687

รายละเอียดงาน - Generate plans and organize promotion events
- Work closely with distributors to increase sales
- Contribute to annual sales and marketing plans
- Negotiate with supermarkets for product sampling
- Control and manage part-time staff
- Support day-to-day marketing activities
- Evaluate the effectiveness of all marketing activities
- Develop and implement internal marketing program
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 22-35
- Ability to communicate in spoken and written English
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Having a private car and a valid Driving Licence
- Ability to work on weekend occasionally
- Ability to work immediately within a short notice
- Strategic thinking, strong leadership, and interpersonal skills
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi),Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi),Rayong

Sales Executive / Sales Engineer ID:44309

รายละเอียดงาน - Contact and coordinate with customers
- Find new customers and maintain existing customers
- Prepare reports on sales and marketing activities
- Prepare quotation & breakdown for customers
- Take care of customers and receive complaints regarding sales and service
- Review operational records and report to Marketing Manager
- Represent company to promote products
- Perform any other related duties as Marketing Manager or as M.D. may require
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Engineering, Marketing or in related field
- At least 3 years' experience in sales or marketing in automotive industry
- Work experience in rubber or plastic manufacturing is a plus
- Communication, negotiation and presentation skills
- Good command of English
- Ability to drive and having a Driver's License
- Having good leadership and human relations
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Supervisor ID:47141

รายละเอียดงาน - Oversee and manage production process
- Control subordinate officers on production line
- Generate monthly report to management executives
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Work experience in processing metal will be an advantage
- Good command of Japanese (minimum JLPT N3)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Product Manager or Sales Manager (commercial insulation) ID:45891

รายละเอียดงาน - Establish and execute marketing strategies for the establishment and growth of thermobreak insulation products in Thailand's market
- Identify, evaluate and appoint suitable partners (agents, distributors) for the distribution/reselling of products
- Directly promote thermobreak insulation products to consulting engineers, contractors and owners in coordination with agents and distributors
- Perform market analysis including competitors, pricing levels, supply and distribution channels and product positioning
- Responsible for the management of personnel and development of sales representatives and sales support staff
- Conduct technical seminars, organize and participate in product-related exhibitions (HVAC)
- Generate and prepare marketing aids such as product brochures, advertising materials, technical literature and product related information packages
- Handle individual project tracking and follow-ups in coordination with distributors and agents
- Determine annual and gross-profit plans by forecasting and developing annual sales quotas for regions/distributors; projecting expected sales volume and profit for existing and new products; analyzing trends and results; establishing pricing strategies; recommending selling prices; monitoring costs, competition, supply and demand
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 35-40, with Bachelor's Degree in a related field
- Work experience, minimum 8-10 years, in sales and marketing (industrial and solution sales)
- Work experience, minimum 5 years, directly in HVAC and MEP markets (professional in marketing)
- Work experience, knowledge, or background in insulation products will be highly regarded
- Work experience in managing multi-channel dealers/distributors
- Work experience in project construction or OEM will be an advantage
- Having a technical and/or engineering background will be an advantage
- Good technical qualifications in mechanical engineering or similar technical disciplines
- Having a personal and technical competence in conducting presentations and seminars in Thai and English to various parties including government organizations, etc.
- Ability to communicate with mechanical consulting engineers and professionals at highest technical level including technical seminars
- Ability to deliver to service level agreements including communication, response times, event management quality, marketing planning and campaign feedback
- Key competencies will include excellent communication and interpersonal skills (excellent presentation skills with good command of English), initiative and independence, strong achievement orientation and good organization
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Officer (Filipino national) ID:45920

รายละเอียดงาน - Support overseas customers
- Quotations for Asian Group
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Filipino nationality, age between 30-40
- Bachelor's Degree in any field
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Assistant Manager ID:46954

รายละเอียดงาน - Develop business relationships with new and existing customers
- Occasionally visit customers to build relationships and obtain requirements
- Correspond with customers via phone calls and emails
- Supervise and manage subordinate officers in sales division
- Make an estimation for customers
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 30-37
- Bachelor's Degree with more than 3.00 GPA
- Sales experience, minimum 8 years, in automotive industry or related field
- Having knowledge of sales, coil center or steel is preferable
- Good command of English
- Willingness to tackle new challenges with positive thinking
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sale supervisor (Amate Nakorn) ID:42531

รายละเอียดงาน 1. Identify and research new market potential, specify prospects for business expanding.
2. Joining team set up target and be achieved the sales target and meeting company's KPI
3. Initiate achievement strategic roadmap and execution.
4. Monitoring market environmental, collecting data and preparing monthly sales and market reports.
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. Male or female, aged 25-35 years old.
2. Bachelor's degree in any related field.
3. At least 5 years in sales and marketing experience in industry.
4. Computer literate and good command of both spoken & written English.
5. Highly business approaching skill and good on negotiationl
6. Highly presentation skill and good report system.
7. Proven success in opening as well as business opportunities management.
8. Strong interpersonal skills, Mature, Independent, Outgoing personality, hands on,
highly responsible.
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 42,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

【日本人10名、リノベーションしたばかりの綺麗なオフィス】営業人材大募集! ID:46663

รายละเอียดงาน 【日本人10名、リノベーションしたばかりの綺麗なオフィス】営業人材大募集!
・日本人営業マネージャーを上司とし、提案営業をおこなって頂きます!
・お客様は日本人であったり、タイ人の方であればタイ語英語にて商談をして頂きます
・営業マネージャーとタイ人スタッフ間での通訳業務

【働く環境】
・リノベーションをしたばかりのとても綺麗な工場です
・白と黒を貴重としたシックなオフィスはとても働きやすいです。
・日本人は10名おり、タイでの業務が初めての方でも働きやすい環境です。
・オフィスの女性割合は8割と女性でも働きやすい環境になります。

คุณสมบัติของผู้สมัคร ・タイ語の話せる方
・営業経験は問いません。業界初心者も大歓迎!
・若手ポテンシャル採用!
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Representative (Amatanakorn) ID:45418

รายละเอียดงาน - Responsible for achieving (or exceeding) sales targets
- Responsible for the management of Sales Department
- Establish strategies for sales development and marketing activities
- Analyse and provide timely and accurate market information
- Coordinate meetings with customers
- Cooperate with other concerned sections
- Develop and maintain business relationships with customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-30
- Sales experience in machine, tools, power tools and auto parts for 1-3 years
- Good command of written and spoken English
- Japanese language skills would be an advantage
- Having a valid Driver's License
- Strong negotiation and communication skills
- Good analytical skills and ability to identify business opportunities
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

【社用車貸与あり!アマタナコーンのリース会社】営業マネージャー ID:45754

รายละเอียดงาน 【アマタナコーンのリース会社で営業マネージャーを募集しています!!】
現在、3名の日本人スタッフが在籍をしており、(マネージャー1名、スタッフ2名)。そのうち、マネージャーが3月に退職になるにあたり、代わりにマネージャー職を担って頂ける方を募集しています。日本人スタッフの方は5年の勤務経験があるため、新しく入っていただく方はリース業界の経験はなくてもいいのですが、少なくても5年の営業経験は必須になります。また、リース業界、金融業界の業界経験をお持ちの方は優先的に選考をさせて頂きます。

【仕事内容】
・営業スタッフ(タイ人5〜6名)のマネージメント
・日系顧客の担当窓口
・そのほか、関係各部署との連携
คุณสมบัติของผู้สมัคร * 性別不問
* 30〜40歳まで / 男女不問
* 営業経験5年必須
* 金融、リースの業界が望ましい。
* コミュニケーションレベルのタイ語と英語必須(タイ人サポートが付くため)
* タイ国運転免許 (未取得の方は取得して頂きます)
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Sales & Marketing Executive (Japanese Speaker) ID:41131

รายละเอียดงาน - Responsible for sales and marketing activities including developing new market
- Develop marketing strategies to meet organization objective
- Manage customer, target markets database
- Ensure articulation of company’s image and position
- Prepare monthly report on marketing situation
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor or Master’s Degree in Marketing or Business Administration
- At least 3 years experience in Marketing, customer services or related fields
- Fluent in both spoken and written in English
- Excellent communication and presentation skills in Thai and Japanese
- Independent, mature and has good follow-up abilities
- Hard working, self-motivated, self-organized and a hands-on person
- Pleasant personality and strong service-minded
- Work location Amata Nakorn, Amata City Chonburi (km.57, Bangna-Trad Road) and Overseas
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

All25Count(1〜20CountDisplay)