รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All127Count(1〜20CountDisplay)

Electrical Engineer Section Chief ID:44125

รายละเอียดงาน - Electrical maintenance in factory in order to maintain production process
- Machinery installation or modification to achieve factory's target and plans
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 28-40
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering
- Work experience, more than 5 years, in electrical maintenance from manufacturing firm(s)
- Solid experience in operating automation system (PLC) will be an added advantage
- Good command of English and computer literacy
- Good personality, mature and proactive attitudes
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

ID:47796

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 33,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

ID:47708

รายละเอียดงาน - Having work experience in QA and/or production line
- Translate documents from Japanese to Thai and vice versa
- Perform other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female Thai nationality, age between 27-35
- Work experience in a related function
- Japanese, JLPT N1 or N2
- Good coordination skills and friendly personality
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Production Leader or SV (Japanese Speaking) ID:47759

รายละเอียดงาน - Responsible for assembly process on production line
- Supervise and control process with subordinates
- Cooperate with manager to improve on-site problems
- Correspond and adjust any issues and on-site problems
- Report to the Production Manager
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-40
- Work experience in a Production Engineer
- Work experience as a Leader, Chief, or Supervisor
- Work experience in steel manufacturing is an advantage
- Japanese, minimum JLPT N3
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

QA Manager (JLPT N1 or N2) ID:47738

รายละเอียดงาน - Responsible for QC and QA issues
- Handling quality problem in factory
- Management of QA and QC team
- Quality management
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Japanese or Thai nationality, age between 37-48
- Bachelor's Degree or higher in Engineering (electrical, mechanical, process or industrial)
- Work experience, minimum 5 years, in QA Manager in an automotive field
- Excellent command of Japanese language, JLPT N1 0r N2
- Ability to communicate in English (fair level)
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, quality management software, etc.)
- Ability to work well under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (JLPT N1) ID:46683

รายละเอียดงาน *Responsible for interpret Japanese to Thai
*Interpreting in office 80% line 20% (HR and GA section)
*Correspond to Japanese customer from Japan
*Other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female (preferred), Thai national, age between 35-50
- Japanese, JLPT N1
- Work experience, minimum 5 years, as an interpreter
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

HRM Manager (Japanese Speaking) ID:33179

รายละเอียดงาน - Manage the overall process of HRM functions including manpower planning, direct manpower recruiting, legal compliance, employee relations and communication, payroll operation, etc. to ensure all process implementation is effective
- Establish and maintain HR policies and procedure as well as maintain internal rules and regulations
- Develop and maintain a human resources system that meets top management information needs
- Control and prepare the budget for human resources management operations
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 38-45
- Bachelor’s Degree in any field
- Work experience, minimum 7 years, HR management level
- Proficient in English and computer literacy
- High analytical with problem-solving skills
- Strong leadership and good communication skills
- Enjoy working under pressure with limited lead-time
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 83,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Maintenance Supervisor (Amatanakorn) ID:43722

รายละเอียดงาน - Analyse machinery problems
- Handle maintenance and improvement on machines
- Solve machine breakdown and perform preventive maintenance
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 33-40
- Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
- Work experience, minimum 5 years, in maintenance system, heat treatment and fabrication (for machines)
- Work experience in maintenance management and setting plan including QCC and Kaizen
- Skills (and knowledge) of heat treatment and fabrication
- Good knowledge of automation machines including basic electric
- Good knowledge of ISO/TS 16949 is a plus
- Good command of English and computer literacy
- Analytical thinking skills for problem-solving
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Coordinator (Japanese Speaking) ID:45535

รายละเอียดงาน - Support sales team and sales activities in office
- Introduce company's products
- Correspond with customers
- Make an estimation
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 22-30
- Work experience in sales is an advantage
- Japanese, minimum JLPT N3
- Ability to communicate in English is an advantage
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Candidates with no related experience are welcome
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Accounting Assistant Manager - Urgently Required ID:47305

รายละเอียดงาน - In charged of all local and global general ledger (GL)
- Oversee booking and checking invoices & tax invoices with PO & non-PO
- Closely monitor and follow up import invoices with related cost
- Control local and global fixed asset card
- Reconcile asset under construction to be fixed assets
- Perform audit and checking all fixed asset including being leader of physical fixed asset checking
- Supervise aging payable and receivable control and DPO (Days Payable Outstanding) and DSO (Days Sale Outstanding)
- Contact global and inter-company for the related issues
- Handle reconciliation in necessary accounts
- Supervise input tax reports and apply to Revenue Department
- Support financial audit, internal audit or relevant audit
- Strictly follow policies and structures
- Provide knowledge and legal requirements to other colleagues
- Perform monthly, quarterly and yearly closing on time
- Conduct training sessions for relevant purposes
- Supervise and ensure WHT 3, 53, 54, PP36, PND 51,50 are submitted correctly
- Perform profit & loss analysis, DSO, and DIO
- Other related tasks as assigned by CFO or GM
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 35-40
- Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
- Having a Certificate of CPD is a must
- Work experience in BOI (about profits and non-BOI profits)
- Understand of accounting structure
- Good command of English, preferably having TOEIC scores
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Willingness to learn internal IT systems
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Representative (Sriracha) ID:46674

รายละเอียดงาน - Arrange appointments with new and existing clients
- Visit clients and discuss customer's requirements
- Identify solutions for customers and recommend products or service (there are over 100 service or products)
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-37
- Work experience in acquiring new clients
- Good command of English is an advantage
- Familiarity (or eagerness to learn) with Japanese work culture
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi),Siracha (Chonburi)

HR & GA Assistant Manager (or Manager) ID:46794

รายละเอียดงาน - Responsible for general HR and GA operations
- VISA and Work Permit applications for Japanese staff
- HR related tasks such as recruitment, payroll, etc.
- General administration tasks
- Report to Japanese manager
- Other related tasks as needed
- We are a newly set up factory (we will have one more factory soon)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 35-45
- Work experience in HR & GA
- Work experience in recruitment is an advantage
- Ability to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Accounting Officer (or Supervisor) ID:47681

รายละเอียดงาน - Perform accounting activities and monthly accounting closing
- Handle taxation issues, VAT, and other tax-related tasks
- Cooperate with overseas parties (using English)
- Report to Thai manager
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Work experience, minimum 3-5 years, in an accounting field
- Ability to communicate in English (fair level)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Assistant Manager of Service Engineer Department ID:47674

รายละเอียดงาน - Supervise and manage service engineer section
- Cooperate with Thai Manager (100 operators and 20 staff)
- Conduct after-sales follow-ups (forklifts) and manage section
- Visit customers after receiving maintenance requests (forklift)
- Control and manage HR-related tasks
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 35-49
- Work experience, minimum 10 years, in sales management (sales engineer)
- Work experience in a hydraulic field (forklift is definitely an advantage)
- Ability to communicate in English (fair level)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Department Manager (Service Engineer) ID:44261

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of service engineer sections (100 operators and 20 staff)
- Control and manage the section and follow up after sales (forklift)
- Distribute tasks to service engineers
- Control and perform HR-related tasks
- Report to Japanese Head Office
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 35-49
- Work experience, minimum 10 years, in management (sales or sales engineer section)
- Work experience in forklift is an advantage
- Ability to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Representative (manufacturing field) ID:47551

รายละเอียดงาน - Conduct presentation about company's service (mold maintenance)
- Visit clients to identify their requirements
- Coordinate with a team of engineers and clients
- Follow up with existing clients
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 25-35
- Sales experience in a manufacturing field (preferably mold)
- Good command of English (upper intermediate)
- Having a valid Driving Licence
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Production Engineer Cheif ID:43985

รายละเอียดงาน - Control, maintain and improve the quality of machines, tool, equipment, and facilities for optimum efficiency of production
- Control and assume responsibilities for subordinates' works in the Department and report to Plant Manager
- Achieve quality targets and effective work performance in the Department
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / 30 - 35 years old
- Bachelor degree of Industrial Engineer , Mechanical Engineer or related
- Experience in stamping or Aluminium, CNC
- Experience in manufacturing field for 3 years
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

HR Assistant Manager ID:47564

รายละเอียดงาน - Control and manage all HR activities as an HR Assistant Manager
- Correspond with Thai HR manager (Japanese speaking) and two HR subordinate officers
- Control and manage payroll and allowances
- Correspond with Union of Labour
- Facilitate communication between Japanese staff and driver
- Other HR related tasks as required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 30-40
- Work experience in logistics or automotive manufacturing is an advantage
- Solid knowledge and experience in HR as a supervisor or assistant manager
- Ability to communicate well in English
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

BOI Specialist ID:47648

รายละเอียดงาน - All tasks relating to BOI & IC
- Extension of operation & extension materials
- Submit formula & Update BOM
- Import of machinery & raw materials under BOI
- Return of non-standard materials
- Tax on imported raw materials that are not used to produce for export
- Control Scrap BOI for report to BOI and expense duty and vat for customs
- Amortization Balance Stock BOI
- Adjust the amount of raw materials tax and Scrap
- Report to the BOI
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 27-35
- Bachelor's Degree or higher in any field
- Work experience, minimum 5 years, in BOI
- Work experience in a manufacturing industry
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

CAM Engineer ID:47098

รายละเอียดงาน - Programming CAM data for die-cast making
- Control and process die-cast making
- Control and manage production process
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-40
- Work experience in die-cast making
- Skills in programming CAM data for die-cast making
- Skills in production control
- Japanese, minimum JLPT N4, will be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 33,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

All127Count(1〜20CountDisplay)