รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All24Count(1〜20CountDisplay)

Assistant Accounting Manager ID:45897

รายละเอียดงาน - Oversee and manage the daily operations of the accounting
- Prepare monthly financial statements including balance sheet, profit & loss statement and variance analysis reports
- Maintain accounts payable (A.P.) and accounts receivable (A.R.) in order to ensure complete process
- Review and recheck VAT reports, withholding tax report, corporate tax and tax filing
- Assist in documentation and monitoring internal controls
- Report to Japanese manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female age over 35 years old.
- Bachelor's Degree or higher in Accounting or any Financial related field.
- At least 5 – 10 years experience in an accounting and finance function, ideally with
experience in the manufacturing sector at management level.
- Excellent skills in ERP and Knowledge of FS, BOI, MOF’s Law and Costing are needed.
- Have enthusiastic, Skill for Solution and Good Human Relation.
- Good command communication in English or Japanese are advantage.
- Have Experience in GMP systems are advantage.(If any)
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Operation GM or Factory Manager ID:45890

รายละเอียดงาน - Control and manage manufacturing performance to achieve annual operation plan, service, quality and area of cost control
- Lead the manufacturing team to ensure staff capability and growth that match business requirements
- Ensure safety in environment under plant operations to meet standards and norms
- Develop manufacturing strategies that support operation plan and business growth
- Ensure development of executable plan and team execution including operation capability and new initiatives of products expansion plan
- Control product quality to achieve targets and maximise the efficiency of machine and its utilization
- Deliver environmental sustainability initiatives including energy and water consumption
- Ensure manufacturing operations meet standard
- Minimise and prevent injury frequency, lost time and its operational tasks
- Maximise plant productivity and its operational tasks
- Ensure sufficiency of resources for plant operations via proper structures, staff capability and empowerment
- Join with Q.A./C.A. to support the evaluation of/actions against customer complaints
- Ensure plant operations comply with local laws and regulations
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 38-45
- More than 15 years' work experience in manufacturing environment
- Good management skills
- Ability to communicate in English or Japanese
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Maintenance Manager ID:37818

รายละเอียดงาน - Control and manage the reliability of machines, utility and infrastructures
- Plan and control maintenance schedule
- Conduct and lead team of engineering and production to minimize downtime and report to management team
- Responsible for information analysis and diagnosing breakdown problems
- Design, provide and install electrical equipment
- Inspect the installation of project, contractors and suppliers to ensure performance as agreed (equipment specifications, operational and safety standards)
- Control maintenance tools, spare parts, store and equipment
- Control and monitor the overall cost of maintenance
- Stay ready for duty in case of emergency supports on operation works
- Plan, control and manage CAPEX within company budget
- Perform other assignments from President
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 40-45
- Bachelor's Degree in Electrical, Electrical Power or Mechanical Engineering
- At least 10 years' work experience in electrical or mechanical tasks in supervisor level
- Strong experience in facilities and utility maintenance, energy conservation and preventive maintenance
- Good knowledge of ISO 9000 and ISO 14000 is an advantage
- Fluent in English (writing and speaking)
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
- Strong interpersonal, analytical thinking and problem-solving skills
- Leadership qualities and capabilities of supervising team, project and contractors
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

English Interpreter ID:45917

รายละเอียดงาน - Provide operational support to all departments in providing language support services
- Translate documents, letters and related tasks as requested by superiors (from English to Thai and vice versa)
- Provide correspondence, newsletters and announcements for company
- Take minutes of the meeting
- Provide administrative support as assigned by superiors
- Performs any other functions and miscellaneous tasks as assigned by superiors
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-35
- Work experience in administrative functions would be an advantage
- TOEIC scores more than 800 is an advantage
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Highly disciplined in work and ability to meet tight deadlines
- Strong acknowledge to keep all information confidential
- Proficient writing and all communication skills both English and Thai
- Proactive in problem-solving and service-minded
- Strong analytical, organizational and interpersonal skills
- Acceptable professional and ethical standards
- Timeliness in respect of deadlines and respectfulness towards others
- Others: confidentiality, courtesy, cooperation, positive attitudes, reliability, punctuality, accuracy and efficiency
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

HRD Manager or Assistant Manager ID:45889

รายละเอียดงาน - Develop and implement policies and procedures of Human Resource Management
- Promote workplace safety to ensure compliance with law and latest updates in related law
- Coordinate in staff recruitment and selection process in order to ensure a timely organized and comprehensive procedures (all recruitment process)
- Prepare employees for their responsibilities by establishing and conducting orientation and training programs
- Conduct job evaluation assessments using a point factor evaluation tool for all positions
- Support organizational changes and development initiatives
- Maintain staff's KPI and job evaluation database
- Conduct and assist in the development of salary surveys to benchmark company's positions for competitiveness
- Monitor staff performance and attendance activities
- Provide administrative and research support as required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 32-42
- Work experience as a Human Resource Manager
- Good command of English (to communicate with Japanese manager)
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 85,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Q.A. Manager or Assistant Manager ID:45892

รายละเอียดงาน - Control, check and monitor product quality to ensure all products comply with company standards
- Organise and manage QA and QM team to achieve KPI targets and company policies
- Control and maintain all ISO requirements in the plant
- Focus on customers' requirements and support sales team
- Review and approve manufacturing & assembly instructions for adequate points of inspection operations
- Supervise and/or conduct quality control reviews
- Verify and maintain quality control records
- Recruit, train and support quality personnel to assure effective and competent performance of quality functions
- Participate in the review of all manufacturing, purchasing, and test documentation to assure conformance to quality control standards
- Review and oversee implementation of engineering change notices and related documents about change control
- Prepare and review complaints (quality) trends
- Report serious or repeated failures or unreliability in quality of products
- Recommend appropriate corrective actions or plans/programs to minimise defects in products
- Perform other quality assurance functions as necessary or as requested
- Cooperate internally with departments of production, engineering and sales & marketing
- Coordinate externally such as dealing with customers and suppliers on quality or performance issues
- Support all lab testing from corporate group as requested
- Prepare quality report to Head Quarter
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-42
- Bachelor's Degree in Chemistry or Science
- Work experience in quality assurance (Q.A.) and its system
- Work experience and background in QMR
- Sufficient and practical knowledge of measuring tools
- Familiarity with regulated industry and/or quality standard requirements (ISO9001 and ISO14001)
- Good command of English (for communication)
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Product Manager/Sales Manager (commercial insulation) ID:45891

รายละเอียดงาน - Identify, evaluate and appoint suitable partners (agents, distributors) for the distribution/reselling of products
- Perform market analysis including competitors, pricing levels, supply and distribution channels and product positioning
- Establish and execute marketing strategies for the establishment and growth of thermobreak insulation in Thai market
- Directly promote thermobreak insulation to consulting engineers, contractor and owners in coordination with agents and distributors
- Conduct technical seminars, organise and participate in product related exhibitions (HVAC)
- Prepare marketing aids such as product brochures, advertising materials, technical literature and product related information packages
- Handle individual project tracking and follow-ups in coordination with distributors and agents
- Determine annual and gross-profit plans by forecasting and developing annual sales quotas for regions/distributors; projecting expected sales volume and profit for existing and new products; analysing trends and results; establishing pricing strategies; recommending selling prices; monitoring costs, competition, supply and demand
- Responsible for the management of personnel and development of sales representatives and sales support staff
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 35-40
- Bachelor's Degree in related field
- At least 8-10 years’ experience in sales and marketing (industrial and solution sales)
- At least 5 years' hands-on experience in HVAC & MEP markets (professional in marketing)
- Work experience in the management of multi-channel dealers/distributors
- Work experience in project construction or OEM would be an advantage
- Having technical and/or engineering background would be an advantage
- Previous work experience in insulation will be highly regarded
- Good technical qualifications in mechanical engineering or similar technical disciplines
- Having personal and technical competence in conducting presentations and seminars in Thai and English to various parties including government organisations, etc.
- Excellent presentation skills with good command of English
- Ability to communicate with mechanical consulting engineers and professionals at highest technical level including technical seminars
- Ability to deliver to service level agreements including communication, response times, event management quality, marketing planning and campaign feedback
- Key competencies will include excellent communication and interpersonal skills, initiative and independence, strong achievement orientation and good organization
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Assistant (Amata Nakorn) ID:45887

รายละเอียดงาน - Responsible for documentation tasks
- Responsible for import and export process
- Coordinate with customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 22-30
- Bachelor’s Degree in Marketing, Business Administration or any related field
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Good command of English
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
- Having own car and a valid Driver's License
- Good human relations with customers and colleagues
- Availability to start work immediately is an advantage
- Work location: Amata Nakorn Industrial Estate ( Phase 1)
เงินเดือน Monthly Salary 21,700THB 〜 26,700THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (Amata Nakorn) ID:24282

รายละเอียดงาน - Translate documents from Japanese to Thai and vice versa for Admin. Department
- The content to be translated is technical knowledge and production process
- Interpret languages (Japanese and Thai) during the meeting and on the production line
- Coordinate with hotel (and other parties) and welcome clients and company guests
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-30
- Bachelor's Degree in Japanese (or one-year experience in living in Japan)
- Having any related experience is an advantage
- Japanese, JLPT N3, N2, N1, preferably with certificate
- Welcome New Graduates & Fresh Grads with JLPT N2 or N1
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
- Having minimum GPA 2.5
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Assistant Manager (or Manager) ID:45774

รายละเอียดงาน - Responsible for the management 0f printing section (as the most responsible one)
- Control 32 subordinate staff, including two supervisor and three leaders
- Responsible for production control and management
- Control the quality of products and assurance process
- Conduct production engineering activities and improve productivity to reduce costs
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 30-45
- Work experience as a production manager in any field
- Work experience in printing manufacturing is an advantage
- At least 5 years' experience as a production manager (or an assistant manager)
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Assistant Manager (Inventory & Planning Control) ID:45608

รายละเอียดงาน - Responsible for controlling inventory section (subordinates, 5 members)
- Manage material planning and forecasting to ensure demand is met
- Determine the stocking and replenishment policy for materials
- Determine the use of statistical methodology for selling of inventory level
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-40
- At least 4 years' experience in inventory control
- Work experience in manufacturing field
- Able to communicate in English
- Hands-on mindset with analytical and problem-solving skills
- Good management skills and strong leadership
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Warehouse Assistant Manager ID:45610

รายละเอียดงาน - Responsible for controlling warehouse section
- Manage 50 operators in warehouse factory
- Determine the stocking and replenishment policy for materials
- Determine the use of statistical methodology for selling of inventory level
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 35-40
- At least 4 years' experience as a Warehouse Manager or SV
- Work experience in manufacturing field
- Able to communicate in English
- Good management skills and high leadership
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Engineer ID:45613

รายละเอียดงาน - Responsible for production engineering activities on site
- Responsible for assembly processing in forklift field
- Support production planning activities
- Perform preventive maintenance of facilities
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- At least 2-3 years' experience in procurement
- Work experience in using AutoCAD, Pro-E, Inventor
- Work experience in manufacturing field
- Able to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Global Procurement Engineer ID:45612

รายละเอียดงาน - Responsible for purchasing activities (global procurement)
- Handle all procurement issues and correspond with staff
- Report to Thai chief and manager
- Coordinate with overseas suppliers, etc.
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-35
- More than 2-3 years' experience in procurement
- Work experience in manufacturing field
- Able to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Purchasing Engineer ID:45611

รายละเอียดงาน - Responsible for purchasing activities as Purchasing Engineer
- Handle all purchasing issues, sourcing suppliers, negotiate for prices and etc.
- Correspond with six staff members and report to Thai chief and manager
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-35
- At least 2-3 years' experience in purchasing
- Work experience in manufacturing field
- Able to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Coordinator (Japanese Speaking) ID:45535

รายละเอียดงาน - Responsible for supporting sales team
- Support sales activities in office
- Introduce company products
- Correspond to customers
- Make an estimation
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-30
- JLPT N3, N2 or N1
- Experience in sales is an advantage
- Ability to communicate in English is an advantage
- Fresh graduates and inexperienced candidates are welcome
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Staff (Amatanakorn) ID:45418

รายละเอียดงาน - Responsible for achieving (or exceeding) the sales targets
- Manage the Sales Department and cooperate with other concerned sections
- Develop and maintain business relationships with customers
- Coordinate in meetings with customers
- Plan the strategies for sales development and marketing activities
- Analyse and provide timely and accurate market information
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-33
- At least 1-3 years' sales experience of machine, tools, power tools and auto parts
- Strong negotiation and communication skills
- Good command of written and spoken English
- Japanese language skills would be an advantage
- Good analytical skills and ability to identify business opportunities
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Interpreter&Admin ID:45492

รายละเอียดงาน - Responsible for interpretation and administrative tasks
- Translate and interpret languages between Japanese and Thai
- Provide general assistance for Japanese manager
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 22 - 30 years old
- Good command of Japanese (N3)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Supervisor ID:45493

รายละเอียดงาน - Responsible for production management, processing management
- Production planning, follow process
- Control processing, engineering , inspection process
- Coordinate among departments
- Manage manpower
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 25 - 40 years old
- Good management skills
- Control manpower
เงินเดือน Monthly Salary 10,000THB 〜 13,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Marketing Assistant Manager/Manager ID:45130

รายละเอียดงาน Assistant Marketing Manager will be tasked with a combination of duties relating to new business development, interfacing with existing clients and coordinate within the organization with regards to new product development.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelors' Degree or higher preferably in Engineering, Marketing, Industrial Management or related field
- More than 5 years' experience in Marketing, Business Administration or any similar role
- Basic knowledge of injection & painting plastic parts
- Skills in engineering drawing and manufacturing process
- Good command of English and computer proficiency
- Excellent interpersonal and relationship skills with a result-oriented character
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

All24Count(1〜20CountDisplay)