รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All73Count(1〜20CountDisplay)

Japanese interpreter (HR section) ID:38783

รายละเอียดงาน *responsible for interpret Japanese to Thai
*assigned in HR and GA section
*correspond to Japanese customer from Japan
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *prefer female (male is acceptable) ,age: 35~50 years old
*N1 or N2 Japanese skill
*at least 5 years experience in HR section
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Supervisor ID:41835

รายละเอียดงาน - Visit existing and new clients
- Establish sales plan to achieve target
- Coordinate with production department
- Report to supervisor or superior staff
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-35
- Experience in B2B sales
- Work experience in Japanese company
- Solid knowledge of EXCEL and PowerPoint
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 28,000THB 〜 38,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Q.C. Manager (Amatanakorn) ID:45718

รายละเอียดงาน - Responsible for quality control and assurance of products as senior manager
- Control the quality of products during production process
- Assure the quality of products before delivery to customers
- Manage Q.A./Q.C. section with 5-10 subordinate staff
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- Bachelor's Degree or higher in related field
- At least 5 years' experience in Q.C. in automotive industry
- Good knowledge of PPAP, APQP, new model, MSA, ISO/TS16949, ISO 14001
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Q.A. Engineer for New Model (Amatanakorn) ID:41105

รายละเอียดงาน - Responsible for Quality Assurance (Q.A.) for new model
- Ensure that products meet the quality requirements
- Generate necessary documents (for quality of products)
- Report to Manager
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-35
- Bachelor's Degree (or higher) in Mechanical, Machine Tools or related field
- Minimum 2-5 years' experience in Quality Assurance (Q.A.) in automotive industry
- Strong knowledge of APQP
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Q.C. Supervisor (Amatanakorn) ID:41971

รายละเอียดงาน - Responsible for handling product quality issues
- Correspond to customer claims
- Conduct Kaizen activities
- Prepare presentations about quality issues
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28 - 35
- Bachelor's Degree or higher in any field
- At least 5 years' experience in Q.A. or Q.C. related field
- Work experience in handling customer claims
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Q.C. Supervisor ID:44354

รายละเอียดงาน - Responsible for Quality Control (Q.C.) and Quality Assurance (Q.A.) issues
- Handle the quality problems in the factory
- Correspond to/with customers
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree or higher in Mechanical, Machine Tools or related field
- Work experience for 3-5 years in quality assurance (Q.A.) and/or new models in automotive industry
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (Amatanakorn) ID:29699

รายละเอียดงาน - Responsible for supporting Japanese manager by performing language interpretation
- Liaise with (and between) Thai staff and Japanese manager
- Interpret languages (Japanese and Thai) during meetings, in the office and on the production line
- Perform other duties as assigned by supervisor and manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree or higher in related field
- More than one year's experience in this field
- JLPT N3, equivalent or higher
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Assistant Manager ID:44119

รายละเอียดงาน - Processing die cast
- Control die cast making
- Management production process
- Other related job

คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Female / 35 - 40 years old
- Experience in die cast making
- Programming CNC date for making Die-Cast
- Good command of Japanese(Over N4)
- Production control skills
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Assistant Manager ID:45786

รายละเอียดงาน - Responsible for onsite assembly processing
- Improve productivity for production process
- Control and supervise 6 staff (subordinates)
- Communicate closely with Japanese manager
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-40
- Work experience in die-casting assembly
- Good command of Japanese (JLPT N4 or higher)
- Strong leadership skills
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (N2-N3, Sales Department) ID:45201

รายละเอียดงาน - Interpret languages between Thai, Japanese and English
- Provide support to Japanese sales staff
- Responsible for document translation (sales department)
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-38
- At least 2 years' experience as Japanese Interpreter in manufacturing environment
- JLPT N1 or N2
- Good at Business English
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Q.A. Supervisor ID:45683

รายละเอียดงาน - Responsible for controlling Q.A. section by cooperating with Q.A. manager (Thai)
- Correspond to customer claims and requests
- Correspond with suppliers
- Correspond with customers in case of problems
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 27-35
- Bachelor's Degree in Industrial, Mechanical Engineering or related field
- At least 3-5 years' experience in management level or automotive manufacturing is preferred
- Strong knowledge of quality system in ISO/TS16946, ISO9000 and ISO14001
- Expertise in quality management and improvement
- Good team management, communication and presentation skills
- Fair command of English and computer literacy
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Q.A. Engineer ID:45684

รายละเอียดงาน - Control production quality and our suppliers
- Prepare documents about quality for customers upon their requests
- Support the handling of customer complaints
- Control the process from new models & complaints
- Summarise the results of part inspection
- Prepare summarised monthly report
- Control measuring equipment
- Evaluate supplier and annual audit
- Change control monitoring and implement
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Mechanical Engineering or related field
- At least one year's experience in automotive manufacturing is preferred
- Knowledge of quality systems such as ISO/TS16946, ISO9000 and ISO14001
- Fair command of English and computer literacy
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Staff ID:45920

รายละเอียดงาน - Provide support to overseas customers
- Support quotations for Asian Group
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Filipino national, age between 30-40
- Bachelor's Degree in any field
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

QC or Inspection Staff (Amata Nakorn) ID:43951

รายละเอียดงาน - Responsible for Quality Assurance (Q.A.)
- Respond to external and internal parties for quality issues
- Analyse problems in quality and provide solutions for improvement
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-33
- More than 2 years' experience in related functions
- Work experience in automotive parts will be an advantage
- Skills in using CMM, Vernier, High Gauge and/or micrometre measuring tools
- Good knowledge of ISO9001, ISO14001 and TS16949
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
- Good understanding of drawings
- Good Command of English
เงินเดือน Monthly Salary 17,000THB 〜 23,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Manager (N1-N3) ID:30860

รายละเอียดงาน - Handling inquiries from new and existing clients
- Prepare budget and analysis
- Negotiate and close sales as agreed terms and conditions.
- Develop new business opportunities and maintain good relationship with clients
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, age over 35
- Business English communication skills
- JLPT N3 - N1
- Minimum 5 years' experience in Sales
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

H.R. Officer (TigerSoft) ID:34129

รายละเอียดงาน - Employee's payroll
- Attendance record
- Overtime record
- Yearly tax report
- VISA and Work permit
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 24-35
- Bachelor's Degree in Human Resource or relate field
- More than one year's experience in payroll
- Knowledge of TigerSoft
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Sale supervisor (Amate Nakorn) ID:42531

รายละเอียดงาน 1. Identify and research new market potential, specify prospects for business expanding.
2. Joining team set up target and be achieved the sales target and meeting company's KPI
3. Initiate achievement strategic roadmap and execution.
4. Monitoring market environmental, collecting data and preparing monthly sales and market reports.
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. Male or female, aged 25-35 years old.
2. Bachelor's degree in any related field.
3. At least 5 years in sales and marketing experience in industry.
4. Computer literate and good command of both spoken & written English.
5. Highly business approaching skill and good on negotiationl
6. Highly presentation skill and good report system.
7. Proven success in opening as well as business opportunities management.
8. Strong interpersonal skills, Mature, Independent, Outgoing personality, hands on,
highly responsible.
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

CAM Design Engineer (Junior) ID:45261

รายละเอียดงาน - Programming CNC date for die-cast production
- Design casting for mould by CAM/CAD (depending on the position)
- Visit customers to confirm the requirements
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 22-30
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Able to use AutoCAD, CAM
- Good command of English
- Able to work well under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

HR Manager & General Manager ID:45921

รายละเอียดงาน - Responsible for HRM & Administration Functions (HR, GA and Training)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 40-45
- Bachelor's Degree in HRM or related field
- More than 7 years' experience in HR, GA or Administration (facility)
- Good command of English (Japanese will be an advantage)
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
- Good personality and leadership qualities
- Ability to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 120,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Programmer ID:37905

รายละเอียดงาน - Develop programs, control system and provide consultation to users
- Create programs on model (an advantage)
- Skills in VB.Net, SQL, Crystal Report and PHP are required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-25
- Bachelor's Degree in Computer related field
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Ability to communicate in English
- Skills in handling VB.Net, SQL, Crystal Report and PHP are required
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 23,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

All73Count(1〜20CountDisplay)