รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All84Count(1〜20CountDisplay)

Electrical Engineer Section Chief ID:44125

รายละเอียดงาน - Electrical maintenance in factory in order to maintain production process
- Machinery installation or modification to achieve factory's target and plans
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 28-40
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering
- Work experience, more than 5 years, in electrical maintenance from manufacturing firm(s)
- Solid experience in operating automation system (PLC) will be an added advantage
- Good command of English and computer literacy
- Good personality, mature and proactive attitudes
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

ID:47708

รายละเอียดงาน - Having work experience in QA and/or production line
- Translate documents from Japanese to Thai and vice versa
- Perform other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female Thai nationality, age between 27-35
- Work experience in a related function
- Japanese, JLPT N1 or N2
- Good coordination skills and friendly personality
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Production Leader or SV (Japanese Speaking) ID:47759

รายละเอียดงาน - Responsible for assembly process on production line
- Supervise and control process with subordinates
- Cooperate with manager to improve on-site problems
- Correspond and adjust any issues and on-site problems
- Report to the Production Manager
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-40
- Work experience in a Production Engineer
- Work experience as a Leader, Chief, or Supervisor
- Work experience in steel manufacturing is an advantage
- Japanese, minimum JLPT N3
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

QA Manager (JLPT N1 or N2) ID:47738

รายละเอียดงาน - Responsible for QC and QA issues
- Handling quality problem in factory
- Management of QA and QC team
- Quality management
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Japanese or Thai nationality, age between 37-48
- Bachelor's Degree or higher in Engineering (electrical, mechanical, process or industrial)
- Work experience, minimum 5 years, in QA Manager in an automotive field
- Excellent command of Japanese language, JLPT N1 0r N2
- Ability to communicate in English (fair level)
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, quality management software, etc.)
- Ability to work well under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (JLPT N1) ID:46683

รายละเอียดงาน *Responsible for interpret Japanese to Thai
*Interpreting in office 80% line 20% (HR and GA section)
*Correspond to Japanese customer from Japan
*Other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female (preferred), Thai national, age between 35-50
- Japanese, JLPT N1
- Work experience, minimum 5 years, as an interpreter
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Maintenance Supervisor (Amatanakorn) ID:43722

รายละเอียดงาน - Analyse machinery problems
- Handle maintenance and improvement on machines
- Solve machine breakdown and perform preventive maintenance
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 33-40
- Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
- Work experience, minimum 5 years, in maintenance system, heat treatment and fabrication (for machines)
- Work experience in maintenance management and setting plan including QCC and Kaizen
- Skills (and knowledge) of heat treatment and fabrication
- Good knowledge of automation machines including basic electric
- Good knowledge of ISO/TS 16949 is a plus
- Good command of English and computer literacy
- Analytical thinking skills for problem-solving
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (JLPT N2 UP) ID:29835

รายละเอียดงาน - Liaise with Thai staff and Japanese management executive
- Interpret languages (Japanese and Thai) during meeting and on production line
- Perform other duties as assigned by supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, Age between 23 - 35 years old
- Bachelor degree in related field.
- Able to speak Japanese Level N2 up
- Experience in interpreter
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Engineer (paint) ID:47589

รายละเอียดงาน - Responsible for the implementation of new models such as pursuing components and process approval for all aspects of paint components production and assembly
- Develop and implement procedures which achieve company’s target of safety, efficiency, quality and cost-effectiveness
- Quantify control parameters and develop training methods for department workforce
- Evaluate and select manufacturing equipment and create TPM schedules
- Investigate concerns about procedures, materials and equipment resulting in clear identification of concerns and understanding of root causes, and prepare concise reports
- Implement design procedures such as interpreting design change request and reviewing drawings before planning and overseeing the implementation
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 26-32
- Bachelor's Degree in Mechanical or Industrial Engineering or a related field
- Work experience, minimum 2- 3 years, in production engineering (painting process will be an advantage)
- Ability to communicate in English
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Software Developer ID:47624

รายละเอียดงาน - Design, analyze and develop business (enhancement)
- Design, analyze and develop interfaces for IT systems
- Create workflow applications and processes
- Generate documents for project lifecycle
- Other related tasks as required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 28-35
- Bachelor's Degree or higher in any related field
- Work experience, minimum 5 years, in IT development
- Work experience in large projects of software development including the management of project lifecycle
- Work experience in development using XML, XSLT, SQL or .NET (INFOR LN would be an advantage)
- Ability to communicate in English
- Strong analysis, problem solving and communication skills
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (Amatanakorn) ID:36890

รายละเอียดงาน - Translate languages from Japanese to Thai and vice versa
- Facilitate communication (Japanese and Thai) in factory, office, etc.
- Support administration department by language translation service
- Report to Japanese manager about workers
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female (preferred), Thai nationality, age between 25-35
- Japanese, minimum JLPT N3 (or N2)
- Welcome new graduates with good Japanese skills
- Work experience in administrative functions is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

HR & GA Assistant Manager (or Manager) ID:46794

รายละเอียดงาน - Responsible for general HR and GA operations
- VISA and Work Permit applications for Japanese staff
- HR related tasks such as recruitment, payroll, etc.
- General administration tasks
- Report to Japanese manager
- Other related tasks as needed
- We are a newly set up factory (we will have one more factory soon)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 35-45
- Work experience in HR & GA
- Work experience in recruitment is an advantage
- Ability to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Engineer Cheif ID:43985

รายละเอียดงาน - Control, maintain and improve the quality of machines, tool, equipment, and facilities for optimum efficiency of production
- Control and assume responsibilities for subordinates' works in the Department and report to Plant Manager
- Achieve quality targets and effective work performance in the Department
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / 30 - 35 years old
- Bachelor degree of Industrial Engineer , Mechanical Engineer or related
- Experience in stamping or Aluminium, CNC
- Experience in manufacturing field for 3 years
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

BOI Specialist ID:47648

รายละเอียดงาน - All tasks relating to BOI & IC
- Extension of operation & extension materials
- Submit formula & Update BOM
- Import of machinery & raw materials under BOI
- Return of non-standard materials
- Tax on imported raw materials that are not used to produce for export
- Control Scrap BOI for report to BOI and expense duty and vat for customs
- Amortization Balance Stock BOI
- Adjust the amount of raw materials tax and Scrap
- Report to the BOI
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 27-35
- Bachelor's Degree or higher in any field
- Work experience, minimum 5 years, in BOI
- Work experience in a manufacturing industry
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Representative (Japanese Speaking) ID:47347

รายละเอียดงาน - Develop positive business relationships with existing customers (90%)
- Approach new customers by visiting and suggest suitable products (10%)
- Cooperate with 5 sales members and make estimation
- Attend meeting and promote products
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 23-29
- Bachelor's Degree in Science or Engineering field is an advantage
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Candidates with no experience are welcome (will be trained)
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

CAM Engineer ID:47098

รายละเอียดงาน - Programming CAM data for die-cast making
- Control and process die-cast making
- Control and manage production process
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-40
- Work experience in die-cast making
- Skills in programming CAM data for die-cast making
- Skills in production control
- Japanese, minimum JLPT N4, will be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 33,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Representative (Amatanakorn) ID:41969

รายละเอียดงาน - Search for new market and new customers
- Perform sales forecast
- Generate delivery plan and schedule
- Summarize sales data (daily, monthly, and annual)
- Other related tasks as required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 24-30
- Bachelor's Degree or higher in any field
- Work experience, more than one year, in sales functions
- Work experience in a manufacturing industry
- Good knowledge of automotive parts
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter & Admin (production) ID:42515

รายละเอียดงาน - Translate documents from Thai to Japanese and vice versa (production and office)
- Interpret languages (Japanese and Thai) during meeting or conference
- Support office administrative tasks for management, supervisors, and staff members
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-32
- Bachelor's Degree in Business Administration, Japanese Language, or in a related field
- Work experience as an interpreter in Japanese factory is an advantage
- Good knowledge of ISO/TS16949 is an advantage
- Japanese, minimum JLPT N3
- Ability to commute (to work) by private transportation (car)
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Good interpersonal skills, service mind, and teamwork spirit
- Working day Mon-Fri (08.00-17.00), and occasionally on Sat as per company's calendar
- For interested applicants, please send your resume(s) in English and/or Japanese, Thank you!
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 52,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Supervisor (Amatanakorn) ID:47514

รายละเอียดงาน - Develop positive business relationships with customers
- Occasionally follow up with customers via visits, calls or emails
- Control the delivery and prepare quotations
- Supervise, manage and train subordinate officers
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 28-35
- Bachelor's Degree or higher in any related field
- Work experience, minimum 5 years, in sales functions
- Work experience in automotive industry (preferably in Japanese company)
- Ability to communicate in English (fair level)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Q.A. Supervisor (2 positions) ID:45691

รายละเอียดงาน - Responsible for process control and new models
- Handle and solve customers' complaints (during customer visits)
- Control QA documents and support QA activities
- Other related tasks as needed or assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 27-35
- Bachelor's Degree in Engineering field
- Work experience, minimum 2-3 years, in QA
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Engineer (converter, Junior Manager) ID:46706

รายละเอียดงาน - Set up and implement the process for converters (welding) following procedures based on customers' requirements and specifications
- Control and manage production process (converters) and team members
- Conduct regular inspection and maintenance of facilities for quality maintenance
- Conduct continuous improvement regarding quality and operational efficiency
- Participate in company's activities, ISO, TS, QC and other related activities
- Support and manage quality target
- Report on problems or concerns to Quality Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 40-48
- Bachelor's Degree in Engineering, major in Industrial Engineering or related field
- Work experience, minimum 5 years, in production engineering
- Work experience in converter process will be an advantage
- Good knowledge of welding process will be an advantage
- Japanese, minimum JLPT N3 or a good command of English
- Having leadership qualities and computer proficiency
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

All84Count(1〜20CountDisplay)