รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All83Count(1〜20CountDisplay)

Japanese Interpreter ID:39951

รายละเอียดงาน - Responsible for interpreting and translating between Japanese and Thai
- Translate assigned documents from Japanese to Thai to English
- Interpret for Japanese manager
- Provide general assistance for Japanese manager
- Other tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, age not over 35 years old
- Bachelor’s degree or higher in any related field.
- At least Certificated Japanese Language Level N2
- Good command of English both written and spoken
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Interpreter (on production floor, JLPT N1 or N2) ID:43787

รายละเอียดงาน - Responsible for interpreting and translating languages (Japanese and Thai) on the production floor
- Facilitate communication by performing language interpretation (Japanese and Thai) in business setting such as on the production floor, meeting, business conversation, etc.
- Provide general support for Japanese manager and Japanese MD
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 30-38
- Work experience as an interpreter for one year
- Japanese, JLPT N2 or N1
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Coordinator (newly set-up branch in 2019, Sriracha) ID:44845

รายละเอียดงาน - Attend internal meetings with sales members every morning
- Visit existing clients located in Ayuthaya or Chonburi (own driving)
- Accompany with Japanese or Thai Sales Staff
- Report to Japanese Sales Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Having own car and a valid Driver's License
- English language skill is preferable (but not much needed)
- Having 2-3 years' experience as Sales Coordinator is preferable
- Having reasonable history of job changes
- Applicants who are able to work in Bangkok in 2018 and move to Chonburi in 2019
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi),Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

Sales Supervisor ID:41835

รายละเอียดงาน - Visit existing and new clients
- Establish sales plan to achieve target
- Coordinate with production department
- Report to supervisor or superior staff
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-35
- Experience in B2B sales
- Work experience in Japanese company
- Solid knowledge of EXCEL and PowerPoint
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 28,000THB 〜 38,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Assistant Accounting Manager ID:45897

รายละเอียดงาน - Oversee and manage the daily operations of the accounting
- Prepare monthly financial statements including balance sheet, profit & loss statement and variance analysis reports
- Maintain accounts payable (A.P.) and accounts receivable (A.R.) in order to ensure complete process
- Review and recheck VAT reports, withholding tax report, corporate tax and tax filing
- Assist in documentation and monitoring internal controls
- Report to Japanese manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female age over 35 years old.
- Bachelor's Degree or higher in Accounting or any Financial related field.
- At least 5 – 10 years experience in an accounting and finance function, ideally with
experience in the manufacturing sector at management level.
- Excellent skills in ERP and Knowledge of FS, BOI, MOF’s Law and Costing are needed.
- Have enthusiastic, Skill for Solution and Good Human Relation.
- Good command communication in English or Japanese are advantage.
- Have Experience in GMP systems are advantage.(If any)
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Sales & Marketing Manager (Japanese Speaking) ID:44880

รายละเอียดงาน - Plan and fulfil the sales activities in accordance with policy
- Control sales tasks to achieve the target
- Support unexperienced members and manage four staff
- Sales report, monthly report and all sales activities control
- Other related tasks as assigned by top management
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 35-45
- More than 5-10 years' experience as Sales & Marketing Manager
- Good command of Japanese language (JPTL N3 or higher)
- Own a car and a Driving License
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Q.A. Engineer for New Model (Amatanakorn) ID:41105

รายละเอียดงาน - Responsible for Quality Assurance (Q.A.) for new model
- Ensure that products meet the quality requirements
- Generate necessary documents (for quality of products)
- Report to Manager
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-35
- Bachelor's Degree (or higher) in Mechanical, Machine Tools or related field
- Minimum 2-5 years' experience in Quality Assurance (Q.A.) in automotive industry
- Strong knowledge of APQP
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Coordinator (Amatanakorn) - 3 positions! ID:45717

รายละเอียดงาน - Coordinate with sales representatives and customers
- Summarise sales report and other sales activities (if any)
- Prepare sales-related documents and quotations
- Coordinate with other related departments inside company
- Ensure order/request (from sales rep. or customers) is processed smoothly and delivered in time
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-35
- Bachelor's Degree in related field
- Work experience in sales document control (if any)
- Able to communicate in basic English
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
- Good knowledge of Microsoft Excel formulas will be an advantage
- Negotiation skills and service mind to support customers
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 18,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Q.C. Supervisor ID:44354

รายละเอียดงาน - Responsible for Quality Control (Q.C.) and Quality Assurance (Q.A.) issues
- Handle the quality problems in the factory
- Correspond to/with customers
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree or higher in Mechanical, Machine Tools or related field
- Work experience for 3-5 years in quality assurance (Q.A.) and/or new models in automotive industry
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (Amatanakorn) ID:29699

รายละเอียดงาน - Responsible for supporting Japanese manager by performing language interpretation
- Liaise with (and between) Thai staff and Japanese manager
- Interpret languages (Japanese and Thai) during meetings, in the office and on the production line
- Perform other duties as assigned by supervisor and manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree or higher in related field
- More than one year's experience in this field
- JLPT N3, equivalent or higher
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Assistant Manager ID:44119

รายละเอียดงาน - Processing die cast
- Control die cast making
- Management production process
- Other related job

คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Female / 35 - 40 years old
- Experience in die cast making
- Programming CNC date for making Die-Cast
- Good command of Japanese(Over N4)
- Production control skills
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Assistant Manager ID:45786

รายละเอียดงาน - Responsible for onsite assembly processing
- Improve productivity for production process
- Control and supervise 6 staff (subordinates)
- Communicate closely with Japanese manager
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-40
- Work experience in die-casting assembly
- Good command of Japanese (JLPT N4 or higher)
- Strong leadership skills
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Engineer (Japanese Speaking) ID:45841

รายละเอียดงาน - Sell company's machinery products
- Visit clients and introduce company's products
- Follow up with existing clients
- Other related tasks as related
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Work experience in the sales of machine
- Good command of Japanese
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Specialist or Assistant Manager ID:45686

รายละเอียดงาน - Expand the number of smart stock system as a representative of sales/marketing of this project
- To become a window person of user of the systems and solute the customer problems
- Making marketing strategy for expanding product.
- Making documents such as operation manual and catalogues for PR
- Sell a new application of the phone (warehouse control system) to industrial companies.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-40
- More than one year's experience in proactive sales
- Work experience in marketing or PR will be an advantage
- Good command of English or Japanese
- Having IT knowledge or knowledge of warehouse management will be an advantage
- Marketing or PR experience would be advantaged
เงินเดือน Monthly Salary 35,000 〜 60,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (N2-N3, Sales Department) ID:45201

รายละเอียดงาน - Interpret languages between Thai, Japanese and English
- Provide support to Japanese sales staff
- Responsible for document translation (sales department)
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-38
- At least 2 years' experience as Japanese Interpreter in manufacturing environment
- JLPT N1 or N2
- Good at Business English
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Q.A. Supervisor ID:45683

รายละเอียดงาน - Responsible for controlling Q.A. section by cooperating with Q.A. manager (Thai)
- Correspond to customer claims and requests
- Correspond with suppliers
- Correspond with customers in case of problems
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 27-35
- Bachelor's Degree in Industrial, Mechanical Engineering or related field
- At least 3-5 years' experience in management level or automotive manufacturing is preferred
- Strong knowledge of quality system in ISO/TS16946, ISO9000 and ISO14001
- Expertise in quality management and improvement
- Good team management, communication and presentation skills
- Fair command of English and computer literacy
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Q.A. Engineer ID:45684

รายละเอียดงาน - Control production quality and our suppliers
- Prepare documents about quality for customers upon their requests
- Support the handling of customer complaints
- Control the process from new models & complaints
- Summarise the results of part inspection
- Prepare summarised monthly report
- Control measuring equipment
- Evaluate supplier and annual audit
- Change control monitoring and implement
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Mechanical Engineering or related field
- At least one year's experience in automotive manufacturing is preferred
- Knowledge of quality systems such as ISO/TS16946, ISO9000 and ISO14001
- Fair command of English and computer literacy
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Staff ID:45920

รายละเอียดงาน - Provide support to overseas customers
- Support quotations for Asian Group
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Filipino national, age between 30-40
- Bachelor's Degree in any field
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

HRD Department Manager ID:45967

รายละเอียดงาน - Consult with management and other leadership to identify appropriate learning and OD programs to support business goals
- Create and implement programs that connect employees with business goals
- Identify and evaluate business initiatives to ascertain appropriate programs that meet company goals
- Identify data collection tools, data sources, benchmarks and performance targets
- Support talent assessment, provide coaching sessions and analysis/development of talent management systems, succession planning and processes relating to performance management, career planning, business continuity and culture
- Lead employee engagement activities
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- More than 10 years' experience in HR field
- Communicative English skills
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

CAM Design Engineer (Junior) ID:45261

รายละเอียดงาน - Programming CNC date for die-cast production
- Design casting for mould by CAM/CAD (depending on the position)
- Visit customers to confirm the requirements
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 22-30
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Able to use AutoCAD, CAM
- Good command of English
- Able to work well under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

All83Count(1〜20CountDisplay)