รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All102Count(1〜20CountDisplay)

ID:47708

รายละเอียดงาน - Having work experience in QA and/or production line
- Translate documents from Japanese to Thai and vice versa
- Perform other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female Thai nationality, age between 27-35
- Work experience in a related function
- Japanese, JLPT N1 or N2
- Good coordination skills and friendly personality
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (JLPT N2) - Urgently Required! ID:47528

รายละเอียดงาน - Coordinate (interpret) with Thai and Japanese staff in production line (injection)
- Interpret languages (Japanese and Thai) during meeting, etc.
- Other related tasks as per assignment
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 24-30
- Bachelor's Degree in Japanese
- Japanese, JLPT N2 or N3 is required
- Work experience in production line
- Ability to work in Amatanakorn IE
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Maintenance Supervisor (Amatanakorn) ID:43722

รายละเอียดงาน - Analyse machinery problems
- Handle maintenance and improvement on machines
- Solve machine breakdown and perform preventive maintenance
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 33-40
- Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
- Work experience, minimum 5 years, in maintenance system, heat treatment and fabrication (for machines)
- Work experience in maintenance management and setting plan including QCC and Kaizen
- Skills (and knowledge) of heat treatment and fabrication
- Good knowledge of automation machines including basic electric
- Good knowledge of ISO/TS 16949 is a plus
- Good command of English and computer literacy
- Analytical thinking skills for problem-solving
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (JLPT N2 UP) ID:29835

รายละเอียดงาน - Liaise with Thai staff and Japanese management executive
- Interpret languages (Japanese and Thai) during meeting and on production line
- Perform other duties as assigned by supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, Age between 23 - 35 years old
- Bachelor degree in related field.
- Able to speak Japanese Level N2 up
- Experience in interpreter
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Engineer (paint) ID:47589

รายละเอียดงาน - Responsible for the implementation of new models such as pursuing components and process approval for all aspects of paint components production and assembly
- Develop and implement procedures which achieve company’s target of safety, efficiency, quality and cost-effectiveness
- Quantify control parameters and develop training methods for department workforce
- Evaluate and select manufacturing equipment and create TPM schedules
- Investigate concerns about procedures, materials and equipment resulting in clear identification of concerns and understanding of root causes, and prepare concise reports
- Implement design procedures such as interpreting design change request and reviewing drawings before planning and overseeing the implementation
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 26-32
- Bachelor's Degree in Mechanical or Industrial Engineering or a related field
- Work experience, minimum 2- 3 years, in production engineering (painting process will be an advantage)
- Ability to communicate in English
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Software Developer ID:47624

รายละเอียดงาน - Design, analyze and develop business (enhancement)
- Design, analyze and develop interfaces for IT systems
- Create workflow applications and processes
- Generate documents for project lifecycle
- Other related tasks as required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 28-35
- Bachelor's Degree or higher in any related field
- Work experience, minimum 5 years, in IT development
- Work experience in large projects of software development including the management of project lifecycle
- Work experience in development using XML, XSLT, SQL or .NET (INFOR LN would be an advantage)
- Ability to communicate in English
- Strong analysis, problem solving and communication skills
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (Amatanakorn) ID:36890

รายละเอียดงาน - Translate languages from Japanese to Thai and vice versa
- Facilitate communication (Japanese and Thai) in factory, office, etc.
- Support administration department by language translation service
- Report to Japanese manager about workers
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female (preferred), Thai nationality, age between 25-35
- Japanese, minimum JLPT N3 (or N2)
- Welcome new graduates with good Japanese skills
- Work experience in administrative functions is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Representative (Sriracha) ID:46674

รายละเอียดงาน - Arrange appointments with new and existing clients
- Visit clients and discuss customer's requirements
- Identify solutions for customers and recommend products or service (there are over 100 service or products)
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-37
- Work experience in acquiring new clients
- Good command of English is an advantage
- Familiarity (or eagerness to learn) with Japanese work culture
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi),Siracha (Chonburi)

Production Engineer Cheif ID:43985

รายละเอียดงาน - Control, maintain and improve the quality of machines, tool, equipment, and facilities for optimum efficiency of production
- Control and assume responsibilities for subordinates' works in the Department and report to Plant Manager
- Achieve quality targets and effective work performance in the Department
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / 30 - 35 years old
- Bachelor degree of Industrial Engineer , Mechanical Engineer or related
- Experience in stamping or Aluminium, CNC
- Experience in manufacturing field for 3 years
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

HR Assistant Manager ID:47564

รายละเอียดงาน - Control and manage all HR activities as an HR Assistant Manager
- Correspond with Thai HR manager (Japanese speaking) and two HR subordinate officers
- Control and manage payroll and allowances
- Correspond with Union of Labour
- Facilitate communication between Japanese staff and driver
- Other HR related tasks as required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 30-40
- Work experience in logistics or automotive manufacturing is an advantage
- Solid knowledge and experience in HR as a supervisor or assistant manager
- Ability to communicate well in English
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

BOI Specialist ID:47648

รายละเอียดงาน - All tasks relating to BOI & IC
- Extension of operation & extension materials
- Submit formula & Update BOM
- Import of machinery & raw materials under BOI
- Return of non-standard materials
- Tax on imported raw materials that are not used to produce for export
- Control Scrap BOI for report to BOI and expense duty and vat for customs
- Amortization Balance Stock BOI
- Adjust the amount of raw materials tax and Scrap
- Report to the BOI
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 27-35
- Bachelor's Degree or higher in any field
- Work experience, minimum 5 years, in BOI
- Work experience in a manufacturing industry
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

CAM Engineer ID:47098

รายละเอียดงาน - Programming CAM data for die-cast making
- Control and process die-cast making
- Control and manage production process
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-40
- Work experience in die-cast making
- Skills in programming CAM data for die-cast making
- Skills in production control
- Japanese, minimum JLPT N4, will be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 33,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Representative (Amatanakorn) ID:41969

รายละเอียดงาน - Search for new market and new customers
- Perform sales forecast
- Generate delivery plan and schedule
- Summarize sales data (daily, monthly, and annual)
- Other related tasks as required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 24-30
- Bachelor's Degree or higher in any field
- Work experience, more than one year, in sales functions
- Work experience in a manufacturing industry
- Good knowledge of automotive parts
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Officer (Japanese Speaking) ID:44527

รายละเอียดงาน - Find new clients and maintain existing clients
- Visit clients with Japanese staff
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-37
- Bachelor's Degree in any related field
- Diploma Degree with ability to communicate in Japanese (optional)
- Work experience in sales for more than one year
- Ability to communicate in Japanese
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Good interpersonal and communication skills
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

【人柄採用!お若い方大歓迎!】製造現場マネージャー募集 ID:47598

รายละเอียดงาน 【人柄採用!お若い方大歓迎!】製造現場マネージャー募集
・いままで日本人1人で現場を支えてまいりましたが、業務も大きくなりもう1名日本人の採用をはじめました。
・20人いるメッキ現場でのマネジメント業務
・ワーカーへの指導や、生産管理や製造現場のチェック
・機械や工場に問題があった際の問題解決

【働く環境】
・日本人が1人、タイ人30人のアットホームな環境になります。
・アマタナコンに位置し、周辺には沢山の日系企業があり働きやすい環境です。
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・製造現場での経験がある方優遇
・第二新卒の方
・メッキに精通していなくても大丈夫です
・言語面はタイ語ができる方優遇、できない方も応募可
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter & Admin (production) ID:42515

รายละเอียดงาน - Translate documents from Thai to Japanese and vice versa (production and office)
- Interpret languages (Japanese and Thai) during meeting or conference
- Support office administrative tasks for management, supervisors, and staff members
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-32
- Bachelor's Degree in Business Administration, Japanese Language, or in a related field
- Work experience as an interpreter in Japanese factory is an advantage
- Good knowledge of ISO/TS16949 is an advantage
- Japanese, minimum JLPT N3
- Ability to commute (to work) by private transportation (car)
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Good interpersonal skills, service mind, and teamwork spirit
- Working day Mon-Fri (08.00-17.00), and occasionally on Sat as per company's calendar
- For interested applicants, please send your resume(s) in English and/or Japanese, Thank you!
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 52,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

【新卒・未経験者大歓迎】営業コーディネーター ID:47597

รายละเอียดงาน 【新卒・未経験者大歓迎】営業コーディネーター
RFIDタグ・アパレルブランドラベル等を手掛けるグローバルカンパニーにて営業コーディネーターの募集!
・日本からの注文に基づき、そのデータを、社内処理(コンピュータ入力)
・生産部門との納期/品質調整、顧客への連絡等の業務
・タイ人営業コーディネーターチームと協力して業務を行って頂きます。

【働く雰囲気】
・アマタナコンに4つ工場が連結しており、現在従業員は320人程度の組織となりました。
・オフィスはとても綺麗でオフィス内のスタッフは8割が女性です
・新しいスタッフへの歓迎会を毎回する等、アットホームな環境を大切にしております。
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・タイにお住まいの方
・英語が話せる方
・タイ語が話せる方優遇(話せない方でも大丈夫です)
・必要能力、経験はございません。
・データ入力系の細い作業が得意な方
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Admin Manager ID:47544

รายละเอียดงาน - Receive drawing and issue quotations for customers
- Handle complaints and inquiries from customers
- Coordinate with customers and factory and evaluate customer satisfaction
- Generate and prepare ISO9001 to establish target
- Closely monitor incoming and outgoing tasks for production planning
- Manage planning including incoming and outgoing tasks for the Department
- Handle QMR, create quality manuals, and implement ISO 9001 to practices
- Supervise and oversee the implementation of ISO 9001 in the organization
- Communicate quality policies and objectives from management executives
- Actively participate in CAR-related activities (Corrective Action Request)
- Monitor the operation in office such as HR, accounting & finance, and purchasing
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 38-46
- Bachelor's Degree in any related field
- Work experience, minimum 5-7 years, in a related field
- Work experience in QMR, sales, planning, HR, and/or accountancy
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 57,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Secretary (Japanese Speaking) ID:47518

รายละเอียดงาน - Interpret languages to facilitate communication during meeting, on production line, etc.
- Support Japanese manager, new MD and other tasks as a secretary
- Other related tasks as may be assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female (preferred), Thai nationality, age between 30-38
- Work experience, minimum one year, as a secretary
- Japanese, JLPT N1 or N2 (or equivalent)
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Purchasing Assistant Manager ID:47572

รายละเอียดงาน - Control and manage sales plan of parts and raw materials
- Generate policies and procedures for purchasing activities
- Supervise, manage, and train employees
- Source suppliers in Asian countries including price negotiation with local and foreign suppliers
- Interface with customers, company branches, subsidiaries, and vendors in Asian countries
- Control AR (account receivable) and money collection
- Participate in the development and sourcing new and mass production started parts
- Issue quotations to group companies
- Formulate planning and implement purchasing plans including cost reduction
- Manage procurement activities
- Achieve annual sales target based on company policy
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 30-40
- Work experience in automotive or automotive part industry
- Work experience in press, forging, resin, machining, steel, aluminum, and oil industry is an advantage
- Good knowledge of sourcing and procurement technics
- Skills in collecting data and analyzing quantitative rationally
- Strong negotiation and communication skills
- Ability to work in Amatanakorn Industrial Estate, Chonburi province
- Good command of spoken and written in English (TOEIC, minimum 650 scores)
- Ability to communicate in Japanese is an advantage
- Computer literacy (in emails, Microsoft Office Suites, etc.)
- Capable of travelling overseas for business trip independently
- Capable of going to study in Japan for one year (conditional)
- Willingness to work with us in a long-term period
เงินเดือน Monthly Salary 52,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

All102Count(1〜20CountDisplay)