รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All31Count(1〜20CountDisplay)

Safety Supervisor ID:45984

รายละเอียดงาน - Control system for environment in compliance with safety laws
- Implement safety standards in company procedures and work instructions
- Provide support for documentation tasks
- Perform KYT and 5S activities
- Conduct training for employees
- Apply knowledge of OHSAS 18001, HCCP, GMP, ISO 9001:2008 and/or ISO 9001:2015
- Other related tasks as needed to control safety
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-32
- Bachelor's Degree (or higher) in Occupational Health and Safety or Industrial Hygiene and Safety
- Work experience in safety-related functions is an advantage
- Leadership qualities and reliable personality
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (N2-N3, Sales Department) ID:45201

รายละเอียดงาน - Interpret languages between Thai, Japanese and English
- Provide support to Japanese sales staff
- Responsible for document translation (sales department)
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-38
- At least 2 years' experience as Japanese Interpreter in manufacturing environment
- JLPT N1 or N2
- Good at Business English
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Q.A. Supervisor ID:45683

รายละเอียดงาน - Responsible for controlling Q.A. section by cooperating with Q.A. manager (Thai)
- Correspond to customer claims and requests
- Correspond with suppliers
- Correspond with customers in case of problems
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 27-35
- Bachelor's Degree in Industrial, Mechanical Engineering or related field
- At least 3-5 years' experience in management level or automotive manufacturing is preferred
- Strong knowledge of quality system in ISO/TS16946, ISO9000 and ISO14001
- Expertise in quality management and improvement
- Good team management, communication and presentation skills
- Fair command of English and computer literacy
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Q.A. Engineer ID:45684

รายละเอียดงาน - Control production quality and our suppliers
- Prepare documents about quality for customers upon their requests
- Support the handling of customer complaints
- Control the process from new models & complaints
- Summarise the results of part inspection
- Prepare summarised monthly report
- Control measuring equipment
- Evaluate supplier and annual audit
- Change control monitoring and implement
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Mechanical Engineering or related field
- At least one year's experience in automotive manufacturing is preferred
- Knowledge of quality systems such as ISO/TS16946, ISO9000 and ISO14001
- Fair command of English and computer literacy
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Staff ID:45920

รายละเอียดงาน - Provide support to overseas customers
- Support quotations for Asian Group
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Filipino national, age between 30-40
- Bachelor's Degree in any field
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Programmer ID:37905

รายละเอียดงาน - Develop programs, control system and provide consultation to users
- Create programs on model (an advantage)
- Skills in VB.Net, SQL, Crystal Report and PHP are required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-25
- Bachelor's Degree in Computer related field
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Ability to communicate in English
- Skills in handling VB.Net, SQL, Crystal Report and PHP are required
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 23,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Q.A. Supervisor (2 positions) ID:45691

รายละเอียดงาน - Responsible for process control and new models
- Handle and solve customers' complaints (during customer visits)
- Control Q.A. documents and support Q.A. activities
- Other related tasks as needed or assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-35
- Bachelor's Degree in any engineering field
- Work experience in Q.A. at least 2-3 years
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

ISO Supervisor ID:45911

รายละเอียดงาน - Responsible for ISO and administrative functions
- Control ISO related activities as a manager
- Responsible for documentation tasks for ISO related issues
- Correspond to audit and control documents
- ISO 14001: 2015 and EMR related functions
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Work experience and knowledge of ISO & EMR
- Ability to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 24,000THB 〜 32,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Financial & Accounting Manager ID:42143

รายละเอียดงาน - Prepare and publish timely monthly financial statements
- Support month-end and year-end close process
- Ensure company financial records, under responsibility, are maintained in compliance with company policies and Thai GAAP
- Ensure quality control over financial transactions and financial reporting
- Oversee all accounting functions including AR, AP, GL, cash management/reconciliation, financial reporting and balance sheet management
- Provide technical accounting guidance and support to all company entities (may include involvement in due diligence and other activities surrounding VC funding)
- Supervise the completion of tax reporting requirements (including income, property, sales and use, payroll and other local taxes), insurance report and other reports required by government regulations
- Coordinate in tasks related to internal and external audits in the periodic review of company financial records
- Accountable for ensuring policies and procedures (internal controls) are in place to provide reasonable assurance that the company assets are protected
- Responsible for product cost analysis, proper timing and application of revenue recognition rules
- Responsible for reviewing monthly/quarterly account reconciliations and other documents to ensure compliance
- Further responsible for the implementation of agreed-upon recommendations related to the areas of responsibility resulting from the audit findings
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 35-45
- More than 10 years' experience
- Bachelor's Degree in Accounting or Finance
- Experience in leading a team of mid and junior level accountants
- Holding CPA is preferable
- Strong knowledge of IFRS and Thai GAAP
- Advanced skills in Microsoft Excel
- Fluent in English and multi-country consolidation
- Strong analytical and problem-solving skills
- Excellent time management skills and ability to prioritise and multitask
- Ability to interact with all departments and levels throughout our organization
- Team player and ability to work independently and willingness to take on challenges
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

SQA engineer (Supplier control) ID:44903

รายละเอียดงาน *Responsible for SQA activity
*Corresponding with supplier
*Controlling and coordinating material , order
*Other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male or Female / age : 25~35 years old
*Having experience of corresponding with supplier
*Advantage : Having experience related in SQA
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Interpreter&Admin ID:45492

รายละเอียดงาน - Responsible for interpretation and administrative tasks
- Translate and interpret languages between Japanese and Thai
- Provide general assistance for Japanese manager
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 22 - 30 years old
- Good command of Japanese (N3)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Supervisor ID:42654

รายละเอียดงาน - Visit customers periodically (as scheduled)
- Attend meetings with suppliers to discuss customers' requests
- Adjust the material price and update to customers
- Support customers and visit audit
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in related field
- At least 5 years' experience in sales of automotive
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 27,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Control Manager ID:42801

รายละเอียดงาน - Responsible for managing production control and planning section
- Production control from receiving orders until product delivery
- Record and organise necessary data for production control
- Supervise 5-6 subordinates
- Cooperate closely with Japanese MD
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-40
- Experience in corresponding with customers
- Experience in production control as a supervisor (leader)
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Junior Sales Account ID:44383

รายละเอียดงาน - Acquire new customers to identify company's products and services within key and new segments
- Work closely with customers and our development team in order to develop new products or service
- Follow up on customers (responsibility for direct budget) for defined Key Accounts
- Conduct value and price negotiations with key accounts and close sales contracts
- Identify customers’ requirements and objectives accurately, timely and effectively
- Evaluate market needs and opportunities and coordinate efforts with product development, production, and division management to support these needs
- Identify market/customer requirements and define solutions for organizations based on company’s experience in and on prevailing/potential product manufacturing capabilities; major growth area will be the above-highlighted segments; identifying the new segment and market opportunities, etc.
- Solve problems for customers or seek assistance from technical specialist
- Identify the emerging demand for new products and subsequently assist in defining and justifying investments or projects to adequately respond to the emerging demand
- Keep abreast through literature, conferences, exhibitions and customer contacts of the new developments
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-32
- Bachelor's Degree preferably in Engineering or Business Studies
- Experienced in Sales or Product Management
- Good understanding of technical processes
- Basic technical knowledge and willingness to explore product processing
- General computer skills and Microsoft Office
- Ability and confidence in selling at executive level
- Good negotiation skills and value-based sales skills
- Proven Business Developer, exceptional drive and a very dynamic personality
- Proven Sales Staff within the packaging sector
- Willingness to travel
- Others; inventive; independent; high level of personal involvement and energy; good team player; effective problem solver; critical, innovative and creative; decisive and result-oriented; strong analytical and conceptual skills; ability to identify opportunity and transform into result
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

QA Engineer ID:45195

รายละเอียดงาน - Investigate, verify, follow up and confirm customer’s drawing and supplier’s drawing
- Ensure supplier quality through providing support to meet customer requirements
- Audit suppliers and sub-makers to ensure the correctness of company and customer standards
- Guarantee product quality before the commencement of production and during the modification process
- Validate prototypes with suppliers and customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 25-30
- Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering or related field
- More than one year's related experience
- Experience in CNC machine is an advantage
- Knowledge of ISO systems
เงินเดือน Monthly Salary 24,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

HR Manager ID:42295

รายละเอียดงาน - Plan, implement both HRM & HRD strategies to achieve business objectives, compliance with labour laws & regulations and corporate policy such as training & development programs career development plan, talent management and succession plans
- Responsible for budget management of H.R. department
- Develop recruitment channel, implement and update procedures (recruit, interview and select candidates to fill vacant positions)
- Report to management executives and provide decision to support HR metrics
- Establish and implement policy and procedures such as new HR policies, procedures and processes
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 40-45
- Bachelor’s Degree in Business Administration or related field
- Must have 8 years' experience in HR and 5 years' experience in management level
- Must have experience in manufacturing field, especially automotive industry
- Experience in leading a team of mid and junior level officers
- Good skills in management and fluent in English
- Strong skills in controlling and deploying policies to each department manager
- Excellent time management and ability to prioritise and multitask
- Advanced skills in Microsoft Excel
- Strong analytical and problem-solving skills
- Teamwork player and ability to work independently and willingness to take on challenges
- Ability to interact with all departments and levels throughout our organization
- Required effective interpersonal skills
- Ability to build rapport quickly with key members of executive team
- Strong understanding of employment law
- Ability to architect strategy along with leadership skills
- Excellent active listening, negotiation and presentation skills
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese interpreter and Secretary for president ID:42525

รายละเอียดงาน *Responsible for translating in office and supporting Japanese president
*Attend meeting to translate between Japanese and Thai
*Assign tasks to SV level as needed
*Support president by making needed documents
*Other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female / age : 25~39years old
*inexperienced and fresh graduated is welcomed
*N1~N3 Japanese skill
*Advantage : having experience as sales or sales coordinator
เงินเดือน Monthly Salary 26,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Mould Injection Manager (maintenance) ID:44954

รายละเอียดงาน - Responsible for managing moulding condition section
- Implement solutions for moulding defect countermeasure
- Perform preventive maintenance activity for injection mould
- Prepare the summary of various data and analysis
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 32-42
- Experienced in moulding processing
- Experienced in plastic injection
- JLPT N3-N1 required
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Q.A. Officer ID:40567

รายละเอียดงาน - Manage and operate the Department of Q.A. & Q.C.
- Correspond to customers for quality related issues
- Manage the Quality Control on site
- Attend internal meetings for Quality Control
- Manage and supervise subordinates (8-10 staff)
- Responsible for budget control of the Department
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-40
- Experienced in corresponding with customers
- Experienced as Q.A. Manager or Supervisor
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Sales & Marketing Manager (Japanese Speaking) ID:44592

รายละเอียดงาน - Responsible for Sales and Marketing
- Responsible for General Sales tasks
- Handle and manage aftermarket (ASEAN area and other areas)
- Complete all tasks as being assigned by Superior
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-40
- JLPT N2 or N1
- Experienced in corresponding with overseas
- Experienced in Sales Marketing field
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

All31Count(1〜20CountDisplay)