รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All156Count(1〜20CountDisplay)

CAM Design Engineer ID:43683

รายละเอียดงาน - Programming CNC date for making Die-Cast
- Design casting for mold by CAM/CAD (depending on the position)
- Visit customer to make sure the requirement
- Production control skills will be advantaged
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 25-40
- Able to use AutoCAD, CAM
- Good command of English
- Work well under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

ID:44117

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

ID:44115

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

ID:42656

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Manager / Assistant Manager ID:44061

รายละเอียดงาน - Responsible for production and process management
- Plan the production and follow the process as planned
- Control processing, engineering and inspection process
- Coordinate between departments
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-37
- Bachelor (or higher degree) in Engineering or related field in Production
- Minimum 7 years' experience in Production Management
- Experience in Plating
- Working experience in Japanese company
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (Amatanakorn) ID:43635

รายละเอียดงาน - Responsible for interpreting and translating between Japanese and Thai
- Interpret at needed places and occasions such as production line, meeting, and etc.
- Provide general support for Japanese Manager
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-35
- JLPT N3 or equivalent level
- New graduates or candidates with no experience are welcome to apply
- (Advantage) Working experience as an interpreter
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Supervisor (Amata Nakorn) ID:43995

รายละเอียดงาน - Plan the use of machine, manpower and raw materials
- Control the process of production
- Control team and review the performance of staff
- Improve the process and plan of maintenance
- Manage Security for work
- Responsible for General Management
- Manage meeting in production
- Summarize problem and find solutions
- Coordinate with other departments to develop research and improve company's products
- Set up, develop and control the operation of organization in quality system
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age under 38
- Bachelor’s Degree in related field
- Minimum 2-3 years' experience as Production Supervisor in Automotive Parts
- Knowledge of ISO9001, ISO14001 and/or TS16949
- Proficient in Microsoft Office
- Basic command of English (Japanese is an advantage)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Electrical Engineer (Amata Nakorn) ID:44012

รายละเอียดงาน - Perform basic works on Electrical Engineering, Power Management and Energy Conservation
- ดำเนินการขั้นพื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน

- Study, research, analyse, improve and develop the workflow and operations to be effective
- เพื่อศึกษาวิจัยวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

- Coordinate for cooperation and support both internal and external agencies
- ประสานงานเพื่อความร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการทั้งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

- Draft letter, correspondence, letters and engage in engineering both inside and outside the organization
- จดหมายร่างจดหมายจดหมาย มีส่วนร่วมในงานด้านวิศวกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- Report shortcomings and operational problems to supervisors as earliest as possible
- รายงานปัญหาการขาดแคลนและปัญหาในการดำเนินงานให้กับผู้บังคับบัญชาคนแรกโดยเร็วที่สุด

- Report regularly to supervisors
- รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำ

- Perform other related tasks as assigned
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 25-35
- High Vocational Certificate in Mechanical or Bachelor's Degree in Engineering (Science)
- Minimum 2-3 years' working experience
- Qualified the training and test, "Responsible for the Common Energy" สอบผ่านตามเกณฑ์ในหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)
- Proficient in Microsoft Office
- Basic command of English
- (advantage) Able to communicate in Japanese
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Senior Finance Supervisor ID:43031

รายละเอียดงาน - Collect and study data to determine costs of business activities and budget adjustments
- Analyse financial data and extract and define relevant information
- Interpret data to determine past financial performance and/or to project a financial probability
- Review costs and perform cost-benefit analysis related to projects and/or programs
- Develop financial reports for forecasting, trending, and result analysis
- Record, classify and summarise financial transactions and events in accordance with generally accepted accounting principles
- Interpret financial transactions and events for users (who must make decisions about economic or business)
- Perform financial analysis on various aspects that may be determined by the Finance Manager, the General Manager and other officers of the company
- Analyse financial information to produce forecasts of business, industry, and economic conditions to be used in making investment decisions
- Evaluate and compare the relative quality of various securities in a given industry
- Interpret data affecting investment programs; such as price, yield, stability, future trends in investment risks
- Perform reconciliations of accounts as determined by the Finance Manager
- Assist in the review documentation of Internal Control Procedures and policies and perform the month-end report request by HQ
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-42
- Bachelor's Degree in Accounting
- CPA/CPD with minimum 7 years of Accounting Experience in Multi National Company - Experience in Manufacturing field will be an advantage
- Good command of English and Computer Literate
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Foreman (one year contract, 1 position) ID:42509

รายละเอียดงาน - Supervise all construction workers to ensure that the work is strictly standardized by the Engineering Design under Safety control within project schedule
- Prepare daily report and update work progress including the safety report and submit to the project leader (project engineer/manager)
- Report update immediately if any problem or strangeness is found
คุณสมบัติของผู้สมัคร - High Vocational Certificate in Electrical Power or related field
- Minimum 2 years experience in Power plant/Switchgear/Substation or Electrical project construction, or high raise building, Main Distribution Board (MDB), cable wiring, cable tray installation etc.
- Knowledge of details in construction and sequence is required
- Experience in factory or industrial related to Solar project construction is preferred
- Able to understand Electrical Drawing and knowledge of Safety Management is a plus
- Availability and willingness to work and stay in the upcountry onsite during project construction
- Able to take off for BOQ (Bill of Quantity) to prepare the report for project engineer on daily and weekly basis
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 28,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location,Pathum thani,Ayuthaya,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi),Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi),Rayong,Saraburi,Samutprakarn,Other (Thailand)

Assistant Production Manager (Amata Nakorn) ID:43952

รายละเอียดงาน - Responsible for General Management
- Manage Working Security
- Control the process of production
- Plan the use of machine, manpower and raw materials
- Control team and review the performance of staff
- Improve the process and plan (maintenance)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 35- 48
- Bachelor’s Degree in related field
- Minimum one year's experience of production in automotive part
- Experienced in Assistant or Plant Manager position
- Knowledge in ISO9001, ISO14001, and TS16949
- MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.)
- Able to communicate in English (basic)
เงินเดือน Monthly Salary 35,000 〜 45,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Coordinator (Amatanakorn) ID:29019

รายละเอียดงาน - Prepare documents (quotation, BOI, import & export, etc.)
- Support the sales team and manage the date of delivery
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-30
- Good command of English
- Minimum one year of working experience in a related field
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (Amatanakorn) ID:39644

รายละเอียดงาน - Responsible for translation between Japanese and Thai (and vice versa)
- Assist HR and admin section
- Interpret between languages in daily morning meeting
- Interpret between languages in monthly manager meeting
- Translate documents such as company rules and related legal
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-40 (prefer Female)
- JLPT N1-N2
- Minimum 3 years of experience in any manufacturing company
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Technical Chief ID:43985

รายละเอียดงาน - Maintain, control, improve the quality of machine, tool & equipment, and facility to manufacture products’ to meet satisfactory quality requirements
- Achieve quality target and work performance in Department
- Control and take responsibility for subordinate’s works in department and report to the Plant Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 27-35
- Bachelor's Degree in Industrial Engineer, Mechanical Engineer or in related field
- Knowledge of PRESS
- Able to plan the production
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Assistant Manager of General Administration ID:42944

รายละเอียดงาน - Responsible for overall company administration functions
- Monitoring & control subordinate to work smoothly, efficiently and accuracy on time.
- Plan, control and ensure all service requirements of the office are undertaken and achieve administrative tasks.
- Manage day-to-day general administration operation.
- Able to deal with multiple tasks.
- Handle all activities as assigned.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 30-40 years old
- Bachelor's degree in Business Administration or related field.
- 4-6 years' experience in general administration
- At least 2 years experience in factory or manufacturing environment is required.
-Good command both of spoken and written English.
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

QC / Inspection Staff (Amata Nakorn) ID:43951

รายละเอียดงาน - Responsible for Quality Assurance (Q.A.)
- Respond to external and internal parties for quality issues
- Analyse for quality problems and make solutions for improvement
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-33
- Minimum 2 years of experience in this job (or in a similar one)
- Experience in Automotive Parts will be an advantage
- Skills in using CMM, VERNIER, HIGH GAUGE, MICROMETER Measure
- Knowledge of ISO9001, ISO14001, and TS16949
- Computer Literacy (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, etc.)
- Understanding of Drawing skills
- Good Command of English
เงินเดือน Monthly Salary 17,000THB 〜 23,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Production Assistant Manager (Amatanakorn) ID:43858

รายละเอียดงาน - Manage and control the assembly process with welding & Auto Parts
- Manage the product delivery shipment and workforce based on the production plan
- Control subordinates and report to Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 35-45
- Bachelor’s Degree in Industrial Engineer, Mechanical Engineer or Instrument Engineer
- Minimum 3 years of working experience
- Basic knowledge of FMEA/Control Plan/APQP
- Basic knowledge of Statistics, work study, Auto CAD, SolidWork, Quality and Maintenance
- Basic knowledge of Design Drawing and understand Drawing Symbols

- Good command of English (Japanese language is preferably considered)
- Able to use Microsoft office
- Good relationship and leadership skills and able to withstand pressure well
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales & Marketing Executive (Japanese Native) ID:41131

รายละเอียดงาน - Responsible for sales and marketing activities including developing new market
- Develop marketing strategies to meet organization objective
- Manage customer, target markets database
- Ensure articulation of company’s image and position
- Prepare monthly report on marketing situation
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor or Master’s Degree in Marketing or Business Administration
- At least 3 years experience in Marketing, customer services or related fields
- Fluent in both spoken and written in English
- Excellent communication and presentation skills in Thai and Japanese
- Independent, mature and has good follow-up abilities
- Hard working, self-motivated, self-organized and a hands-on person
- Pleasant personality and strong service-minded
- Work location Amata Nakorn, Amata City Chonburi (km.57, Bangna-Trad Road) and Overseas
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

HR Manager ID:42295

รายละเอียดงาน - Plan, implement both HRM & HRD strategies to achieve business objectives, compliance with labour laws & regulation and corporate policy such as training & development programs career development plan, talent management & succession plans
- Manage HR budgets
- Develop recruitment channel, implements and updates procedures to recruit, interview, and select candidates to fill vacant positions
- Report to Management and provide decision to support HR metrics
- Policy and Procedures; implementing new HR policies, procedures and processes

- Required effective interpersonal skills
- Ability to build rapport quickly with key members of the executive team
- Strong understanding of Employment Law
- Ability to architect strategy along with leadership skills
- Excellent active listening, negotiation and presentation skills
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 40-45
- Bachelor’s Degree in Business Administration, or related field
- (MUST) 8 years of experience in HR with 5 years experience of management
- (MUST) Experience in Manufacturing field, especially Automotive industry
- Experience in leading a team of mid and junior level officers
- Good skills in management
- Fluent English language skills
- Strong to control and deploy policy to each department manager
- Excellent time management skills; ability to prioritize and multitask; advanced skills in MS Excel
- Strong analytical and problem-solving skills
- Teamwork player and ability to work independently and willingness to take on challenges
- Ability to interact with all departments and levels throughout our organization
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Costing Account ID:43931

รายละเอียดงาน - Assign tag numbers to Fixed Assets
- Conduct Fixed Asset Controlling
- Handle periodic physical inventory counts of Fixed Assets
- Calculate Depreciation for all Fixed Assets
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 22-26
- Bachelor's Degree in Accounting (preferred)
- New graduates are warmly welcome
- Computer literacy especially Microsoft Office (more than one years in Excel)
- Understanding of stock card & inventory controlling will be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 22,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

All156Count(1〜20CountDisplay)