รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All137Count(1〜20CountDisplay)

QA Engineer for New Model (Amatanakorn) ID:41105

รายละเอียดงาน - Responsible for quality assurance for new model
- Ensure products meet quality requirement
- Make necessary documenst for quality of products
- Report to manager
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 25-35 years old
- Bachelor or higher degree in Mechanical, Machine tools or related fields
- 3-5 year experience in quality assurance in automotive industry
- Strong knowledge of APQP
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (Amaranakorn) ID:35540

รายละเอียดงาน *interpret in the actual spot, transfer Japanese to Thai
*management of workers who are working at the actual spot
*having responsible as a leader
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male/female, age 19 to 30 years - prefer female but male is also good (because they have many female workers)
*basic knowledge of PC - Excel , Word
*Japanese Level : N2 or N3
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 48,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

TPS-TIE Supervisor (Engineer) ID:41090

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

ID:41030

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

IT Specialist (Network & Server) ID:39967

รายละเอียดงาน - Network Map,Update Network Map, Design system IP Address and update IP Address.
- Update and maintain system, Window Server, Update Services, AS400,FP Casting,Tool & Die Application
- Have knowledge in computer material, hardware and software.
- Control and manage the user in ERP (AS400) system.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor degree in Computer Science.
- Knowledge in in Network, Swich(Cisco),Wireless system, IP routing
- Microsoft office, MS Windows 7,10, MS Windows Server 2012,2016
- IP Phone, IP Camera, Access control system, LSOX, Information Security
- Experience for 3 years
เงินเดือน Monthly Salary 26,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Engineer/ Specialist (Web system) ID:39966

รายละเอียดงาน - Analyze, design, test system and estimate whole program in the company.
- Control, follow up and monitoring the system in the company to work efficiency.
- Writing, testing and developing program.
- Manage database administrator.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor degree in Computer Engineering or Computer Science.
- Knowledge in Business intelligence, Web programming, Database design, ASP. Net MVC4, SQL database
- Microsoft office,Visual studio 2012
- Experience for 2 years
เงินเดือน Monthly Salary 26,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

senior purchase manager (Japanese speaker) ID:38358

รายละเอียดงาน *be the most responsible person for purchase activity in branches is ASEAN region.
*responsible for purchasing activity including purchasing
*attend manager meeting and report by using power point in Japanese
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female/ age around 45 years old
*more than 5 years experience as purchase and GM or manager level
*N1~N2 Japanese skill for manager meeting with Japanese manager
*English skill to communicate with other branch's manager
เงินเดือน Monthly Salary 50,000CNY 〜 90,000CNY
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Purchase (Japanese speaker) ID:39660

รายละเอียดงาน *responsible for purchasing activity
*correspond with Japanese customer in Japanese
*find suitable supplier
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female / age : 27~40 years old
*Japanese skill , N2~N3
*having experience as sales or purchase
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

HR staff (Japanese speaker) ID:40431

รายละเอียดงาน *responsible for HR&GA function as officer
*conduct recruitment process for vacancy and expansion
*develop benefits and compensation for employees
*general affair tasks
*reprt to Japanese president
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female / age : 27~40 years old
*Japanese skill , N2~N3
*having experience as HR or GA
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Sales (Amatanakorn) ID:41067

รายละเอียดงาน - Responsible for developing relationship with potential customers
- Visit customers in industrial estate (Saraburi~Chonburi~Rayoung)
- Make an estimation and necessary documents for requirement
- Report to Japanese manager
- Other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female only, 25~35 years old
- Communicative English
- Sales experience in manufacturing industry
- Have driving license (No need to have own car)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter ID:39951

รายละเอียดงาน - Responsible for interpreting and translating between Japanese and Thai
- Translate assigned documents from Japanese to Thai to English
- Interpret for Japanese manager
- Provide general assistance for Japanese manager
- Other tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, age not over 35 years old
- Bachelor’s degree or higher in any related field.
- At least Certificated Japanese Language Level N2
- Good command of English both written and spoken
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Admin officer (Amatanakorn) ID:41062

รายละเอียดงาน *responsible for general admin tasks
*handle office equipment and documents
*maintenance facility
*corresponding with contracter if there is problem about facility equipment
*other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *only male, 24~30 years old
*At least 1~4 years experiences in admin or related fields
*Advantage: Bachelor degree, having communicative English level
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 29,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Purchasing staff (Amatanakorn) ID:41061

รายละเอียดงาน *responsible for purchasing activity
*handle all purchasing issues
*sourcing suppliers, negotiate for prices, etc
*other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 24~30 years old
*At least 1~4 years experiences in purchasing or related fields
*Advantage: Bachelor degree, having communicative English level
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

maintenance engineer ID:36725

รายละเอียดงาน *Responsible for mechanical maintenance activity
*carry out preventive maintenance and implementation of machine improvement
*analyze facility problem
*make a document
*other tasks as needed
*other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 24~30 years old
*At least 1~4 years experiences in maintenance or related fields
*bachelor degree in Mechatronics as a major
*Advantage: Bachelor degree, having knowledge of mechanical engineering
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

経理マネージャー ID:40097

รายละเอียดงาน 【創立4年のきれいなオフィスでの経理マネージャー業務】
経理マネージャーとしてローカルマネージャー1名と助け合いながらタイ人約4名のマネジメントに責任をもって従事していただきます。
・キャッシュフロー管理
・タイ人部下管理、教育
・その他関連、必要業務
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・CPD資格保有者
・経理部にてマネージャー経験のある方
・タイにて就業経験のある方
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Administration Asst. Manager ID:41031

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sr.Chief Marketing ID:38498

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Assistant Manager Machine ID:41026

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (Amatanakorn) ID:31936

รายละเอียดงาน - Responsible for interpreting and supporting for Japanese manager
- Interpret for mainly engineering, production and quality issues between Japanese and Thai
- Provide general support for Japanese manager
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 25~35 years old
- Bachelor or higher degree in any fields
- At least N3 or equivalent Japanese language skill
- 2~3 years of experience in interpreting for Japanese language
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Production Engineer ID:40404

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

All137Count(1〜20CountDisplay)