รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All127Count(1〜20CountDisplay)

ISO & Admin Officer (Japanese Speaking) ID:40590

รายละเอียดงาน - Responsible for ISO and administrative functions
- Documentation for ISO related things
- Administrative tasks as assigned
- Interpret and translate between Japanese and Thai in need
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 24~36 years old
- Bachelor or higher degree in related fields
- At least N3 or equivalent Japanese skill
- Experience in administrative function
- Knowledge for ISO related
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

【日系物流大手】営業アシスタントマネージャー ID:40589

รายละเอียดงาน 【日系大手の物流企業にて営業担当マネジャーのサポート業務をお任せします。】
・顧客対応(顧客訪問や問い合わせお電話の対応)
・営業資料や社長及び営業本部宛レポート作成デスクワーク業務
・上記2点がメインですが時には社長のサポート
・営業データ分析やPR資料作成など
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・日系企業にて日系企業顧客を相手にして営業経験および営業力のある方
・タイの自動車市場や物流業界の動向が把握できる方
・上司の指示のとおり対応プラスαとして新しいことをやり始められる提案力がある方優遇
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

【日系物流大手】現場管理マネージャー ID:40588

รายละเอียดงาน 【日系大手の物流企業にて現場管理マネージャーの業務をお任せします。】
・タイ語が出来る方優遇!!
・業務:弊社(物流業)における安全/品質・現場管理に係わる管理・指導責任者
 ※フォークリフト指導含む
・顧客(日系企業)・日本との間で改善対策書の作成・やりとり
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・タイ人スタッフに指導するためタイ語が出来る方優遇
・コミュニケーションレベルの英語
・自動車並びに同部品に係わる業務が多い為、前述の業界で同様業務の経験がある方優遇
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

ID:32641

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

General Manager of Engineering ID:40556

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 85,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Injection Manager ID:40116

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Engineer (New Graduate) ID:40087

รายละเอียดงาน - Responsible for production engineering
- Learn by OJT and expand responsibility
- Complete assigned tasks related with production engineering
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 22~23 years old (New graduate)
- Bachelor degree in engineering or related fields
- Interested in production engineering
เงินเดือน Monthly Salary 16,000THB 〜 18,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

sales coordinator (Japanese speaker) ID:40568

รายละเอียดงาน *Making quotation for customer
*The Sales coordinator must liaise between client and other departments to provide the service
*Co-operate with Sumitomo headquarter in Japan
*To record Sales monthly report, including business trends and forecast of car production volume
*Organize and maintain Sales documents in a systematic manner
*Report problems on Sales to direct supervisor
*Attending the meeting
*Perform other duties as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female (prefer female) : age around 30 years old
*Japanese skill : N1 or N2
*having experience as sales coordinator or supporter
*advantage : having experience in logistics or automotive manufacturing
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

QA manager ID:40567

รายละเอียดงาน *manage and operate QAQC department
*correspond to customers for quality related issues
*manage quality control on site
*have internal meetings for quality control
*manage subordinates (8~10)
*budget control for department
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female / age : 23~29 years old
*fresh graduated and inexperienced are welcomed (would be training)
*advantage : bachelor degree of electrical engineer field
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

accounting&financial manager (Amatanakorn) ID:40543

รายละเอียดงาน *responsible for accounting related functions as manager
*managing accounting section.
*Monthly accounting closing
*Taxation, VAT related tasks
*all accounting related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female / age : 34~45 years old
*communicative English skill
*having experience as accounting manager
*advantage : having experience in working on MFGPRO
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

IT Manager ID:40339

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000 〜 55,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese interpreter and sales support ID:40524

รายละเอียดงาน *responsible for corresponding with customer by e-mail to support sales activity
*make an estimation and correspond with Client's Thai staff
*receive and correspond to orders from customers including new developed products
*support sales activity by visiting to make good relationships with client as needed
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female / age : 25~39years old
*inexperienced and fresh graduated is welcomed
*N2 or N3 Japanese skill
*advantage : having experience as sales or sales coordinator
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Executive (Amatanakorn) ID:36361

รายละเอียดงาน - Responsible for developing business opportunity with both of target and long tail customers
- Have information from customers and propose our idea and solution by using our resources
- Seeing opportunity with our potential customer especially for manufacturers at our site
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, Age 25-35 years old
- Bachelor or higher degree in any fields
- English communicative
- At least 5 years of sales experience in industrial manufacturing, factory automation, electric engineering related fields
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

accounting manager ID:40520

รายละเอียดงาน *responsible for accounting related functions as manager
*managing accounting section.
*Monthly accounting closing
*Taxation, VAT related tasks
*all accounting related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female , age 35~42 years
*having CPD certification
*more than 5 years experience of accoutning manager
*Advantage: English skill
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Engineer ID:40404

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

ID:40498

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

accounting manager (amatanakorn) ID:40091

รายละเอียดงาน *responsible for accounting related functions as manager
*managing accounting section.
*Monthly accounting closing
*Taxation, VAT related tasks
*all accounting related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female , age 40~55 years
*having CPD certification
*more than 5 years experience of accoutning manager
*Advantage: English skill
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 90,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Control Manager ID:40491

รายละเอียดงาน 1. Review Plan and order KD part.
2. Keep to healthy condition of subordinater.
3. Directly report to GM-Plant Operation
4. Production planning processing control & checking, Purchasing raw materials, component and package.
5. Review component ordering plan for Spark Plug Glow Plug and Plug cap.
6. Review component purchase order oversea for Spark Plug Glow Plug and Plug cap.
7. Review package purchase order monthly.
8. Review production plan Spark Plug, Glow Plug, Plug Cap. Metal Shell and Small Part.
9. Review actual production monthly.
10. Import operation control to efficiency and cost reduction.
11. Corrective and improvement while production Control.
12. Prepare monthly report for NGK Japan
13. Prepare manager report.
14. The operation control as the requirement ISO/TS 16949 and ISO 14001.
18. Control raw materials request job to efficiency
คุณสมบัติของผู้สมัคร Age 38-45 years
Education Bachelor degree of Science, Economics or related field
Experience At least 10 years in automotive part
Skill English Language, Presentation Skill,Analyze Skill, Leadership Skill
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Accounting Manager ID:37065

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Control Assistant Manager ID:36006

รายละเอียดงาน 1. Production planning processing control & checking, Purchasing raw materials, component and package
2. Review component purchase order oversea for Spark plug, Glow Plug and Plug Cap
3. Review package purchase order monthly
4. Review actual production monthly
5. Import operation control to efficiency and cost reduction
6. Prepare monthly report for NGK Japan
7. The operation control as the requirement of ISO/TS16949 and ISO 14001
8. Asprove and dynamics AX System implement team, and responsibility

คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female
- Age 35-40 years old
- Bachelor's Degree in Statistic, Economic, Computer Sciences or related field
- Have Exp. more than 10 years in Production Control
- Good command English
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

All127Count(1〜20CountDisplay)