รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All154Count(1〜20CountDisplay)

Junior Accountant (BTS Phloen Chit) ID:46791

รายละเอียดงาน - Input financial data for clients
- Follow up on tax invoices and issue receipts to customers
- Ensure on-due received payments from customers
- Handle and monitor AR collections
- Responsible for payment preparation
- Prepare documents for auditing company
- Perform other tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 23-28
- Work experience, minimum one year, in accounting
- Work experience in using Express (accounting software)
- Work experience in Japanese company is an advantage
- Good command of English (upper intermediate)
เงินเดือน Monthly Salary 23,000THB 〜 28,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Accounting Consultant (CPA) ID:46789

รายละเอียดงาน - Support company financial statements and review financial statements prepared by junior staff
- Recommend financial operation by analyzing accounting options
- Visit customers (once per week in Bangkok)
- Prepare asset, liability and capital account entries by compiling and analyzing account information
- Document financial transactions (recording account information)
- Summarize current financial status by collecting information, etc.
- Prepare balance sheets, profit and loss statement and other reports
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 35-45 (not fixed)
- Bachelor's Degree or higher in Accounting or related field
- Having a Certificate of CPA and solid accounting experience
- Good command of English for accounting (to explain about financial statements to Japanese company)
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 90,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Accounting Manager ID:46437

รายละเอียดงาน - Responsible for accounting and reporting process for data control leading to the close off of business results in agreed reporting periods, preparation of statutory accounts and implementation of robust internal controls
- Oversee daily accounting activities required to maintain authority’s general ledger
- Supervise, direct and review the performance of accounting staff
- Control and maintain accurate records in order to reflect financial conditions of corporation’s cash management and reconciliations
- Provide all financial reports to management executives including balance sheet, profit and loss statements
- Statutory compliance by leading statutory audit to ensure finalization of statutory financial statements in accordance with tax requirements
- Provide assistance to support GA and HR tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Female, Thai national, age between 30-40 (prefer over 35)
- Bachelor's Degree in Accounting
- Work experience, 5 years, in accounting or financial functions
- Ability to communicate in English with Japanese staff
- Skilled in communication, coaching and mentoring
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location,Samutprakarn

Accounting Manager (Srinakarin) ID:46690

รายละเอียดงาน - Supervise and manage a team of 5 accounting staff in daily accounting activities (AR, AP, GL, PV, etc.) and tax issues
- Responsible for monthly, quarterly and yearly closing and preparing financial statements, cash flows, budget reports and other requested reports in a timely manner
- Cooperate with auditor and tax authority as the main contact person
- Perform cost(-ing) analysis from accounting manager's point of views
- Cooperate with other departments to optimize the whole company operation
- Co-present with accounting manager to prepare financial statements for senior management executives
- Assist with other tasks as may be required by management executives
- Other related tasks as needed such as collection claims, managing client's payment using Express, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor's Degree in Accounting
- Having a CPD licence is an advantage
- Ability to use Express program
- Good command of English
- Good skills in management
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

<Urgent>Accounting Manager ID:46568

รายละเอียดงาน - Verify documents (AP, AR, payment vouchers, withdraw, advance, VAT, withholding tax, etc.)
- Generate and prepare PND 51, 50 and financial statement
- Verify bank account and statement, accounting record, monthly depreciation, etc.
- Responsible for account closing, balance sheet closing, manufacturing cost statement, income statement, BOI and non-BOI issues
- Verify and thoroughly understand BOI privileges in terms of importing raw materials and machines
- Verify documents relating to current asset, accounting record, manufacturing cost, etc.
- Perform monthly stock check
- Control and verify employee performance and coordinate with other departments
- Ensure internal operation is in accordance with ISO 9001, safety and sanitary standards, GMP & HACCP and ISO 14001
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-39
- Bachelor's Degree in Accountancy or any related field
- Work experience and skills, 5-10 years, in financial and accounting
- Having a Certificate of CPD
- Good knowledge of ISO 9001, GMP & HACCP and ISO 14001 (received training)
- Good knowledge of BOI (accounting)
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Other (Thailand)

Sales Representative (Steel) - Urgently Required! ID:42668

รายละเอียดงาน - Maintain and develop business relationships with customers and suppliers domestically (Ayuthaya, Chonburi, etc.) and overseas
- Responsible for the management of business projects
- Expand new business in local areas and overseas
- Coordinate with sales coordinators relating to delivery
- Prepare and generate import and export documents
- Scopes of work: working in office 40% and working outside 60%
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-30
- Work experience in B2B sales (steel or metal products)
- Good knowledge of import and export (to deal with shipping and related documents)
- Good command of English for business
- Having a valid Driving Licence
- Ability to work in a long-term
- Having positive attitudes
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Accounting(JAPANESE SPEAKER) ID:46499

รายละเอียดงาน - Responsible for company's accounting tasks
- Perform General Affairs to support company
- Other accounting related tasks as necessary
- Occasionally conduct sales of company's products (not mandatory, depending on candidates' willingness)
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 30-45
- Japanese, minimum JLPT N2
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Procurement Staff (supervisor level) ID:42512

รายละเอียดงาน - Establish database of equipment and materials with specifications and cost information
- Negotiate with suppliers and subcontractors about the price of equipment, material, labour and indirect works
- Sourcing new suppliers to be alternative source of single source
- Improve the quality and cost reduction
- Manage all delivery plan in accordance with master project schedule and customer requirements
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-40
- Bachelor's Degree in related field
- More than 3 years' experience as “procurement staff” is required
- Good command of English and Microsoft Office programs (Outlook, email correspondence, etc.)
- Good knowledge of suppliers with strong leadership, analytical and negotiation skills
- Applicants who have knowledge of PV system and/or Construction Contract Agreement is preferable
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Accounting Officer ID:46469

รายละเอียดงาน - Collect, analyze and summarize account information
- Perform accounting operations based on accounting principles
- Keep information confidential and secure with database backups
- Keep up with financial policies, regulation and legislation
- Other accounting related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 22-40
- Work experience in accounting
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 26,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Finance Executive ID:46778

รายละเอียดงาน - Handle a full set of accounting tasks and prepare timely management reports
- Closely monitor inventory monthly report
- Input data into bank accounts and prepare bank, petty cash, salary, sales and purchasing summary
- Prepare payment vouchers, GIRO payment and issuing of cheques
- Prepare debtors statements, age and issue official receipts to debtors
- Prepare reports relating to government requirements, ex. BNM survey, Manufacturing Statistics
Survey Reports, etc.
- Control assets and file all documents to its respective files
- Bank in cheques and make remittance application and pay all utility bills as and when required
- Complete any additional assignments allocated by superior or Management as and when required
- Prepare documents as required by auditors and tax agents
- Give instructions and guidance to subordinates and ensure accuracy of report prepared by
subordinates (if any)
- Assist manager in achieving department objectives and strategies
- Responsible for inter-company reconciliation
- Ensure accurate and timely management reports
- Support for MHQ by providing the latest financial information and reports including J-SOX
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 28-35
- Work experience in a full set of accounting
- Ability to communicate in English with affiliated companies in ASEAN (upper intermediate)
- Ability to start working immediately is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

Finance Associate (Account Payable) ID:41268

รายละเอียดงาน - Responsible for local account payable (AP) for payment process
- Verify invoices, purchase requisitions and debit memos
- Prepare AP ageing reports and AP overdue reports
- Update and maintain supplier records for payment process
- Proceed payment by cheques and/or fund transfer
- Respond to inquiries from suppliers regarding payment status
- Reconcile suppliers’ accounts and resolve differences
- Prepare payment vouchers to settle AP in system
- Maintain filings and records of payment vouchers
- Provide support to bank reconciliation before month-end closing
- Perform other duties as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-30
- Bachelor’s Degree or higher in Finance, Accounting, Business Administration or related field
- Work experience in Account Payable (local control) will be an advantage
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Accounting Assistant Manager ID:16334

รายละเอียดงาน - Prepare accounting reports for client’s management
- Prepare financial statements for statutory purposes
- Ensure accounting services provided by your team are completed on time whilst maintaining a high standard of quality
- Develop positive business relationships with clients
- Motivate, develop and train accountants within your team
- Improve team efficiency to perform accounting services within budget (in case budget overruns, identify causes and implement solutions)
- Support the preparation of proposals to prospective clients
- Improve the quality control and internal processes of Accounting Department
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor's Degree in Accounting
- Work experience, minimum 5 years, in accounting field, preferably with an international company
- CPA, Tax Auditor or other international accounting qualifications will be considered as a plus
- Strong technical skills such as IFRS, US GAAP, cost accounting or financial services
- Strong knowledge of Thai Revenue Codes
- Computer literate and familiar with several accounting applications
- Highly competent in written and spoken English
- Eager to build existing skills and develop management and leadership skills for a successful career
- Proactive attitude with proven ability to implement solutions to problems
- Ability to work under pressure and within tight deadlines
- Your day-to-day role is to help manage a team responsible for providing outsourced accounting services to a portfolio of clients
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Accounting Officer ID:46760

รายละเอียดงาน - Responsible for TAX (VAT, loyalty, etc)
- Deal with Representative Office and Sales Office
- Prepare documents to report to accounting firm
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 22-29
- Graduated from Accounting major (or related)
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Ability to communicate in English
- Ability to start working on May 1st or sooner
เงินเดือน Monthly Salary 17,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Accounting Officer (Samutprakarn) ID:44121

รายละเอียดงาน - Prepare documents for payment and check issues
- Prepare reports and filing (input V.A.T. and output V.A.T.)
- Input payment data in SAP
- Coordinate with Banks & Revenue Office for payment
- Prepare billings for customers
- Other works as assigned by supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-30
- Bachelor's Degree in Accounting
- Work experience, minimum one year, in accounting
- Work experience in AR & AP is a plus
- Ability to use Express program is an advantage
- Good command of English is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Sales Representative (Steel Department) ID:45614

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of business project
- Expand new business domestically and overseas
- Coordinate with sales coordinators for delivery
- Generate and arrange import and export documents
- Contact and develop business relationships with customers and suppliers (local and overseas)
- Work outside 60% and in the office 40% approximately
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 24-30
- Work experience in B2B sales of any industry
- Good knowledge of Import & Export
- Good command of Business English
- Skills in documentation tasks
- Having a valid Driver's License (to drive company's car)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 34,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Accounting & Finance Assistant Manager ID:46433

รายละเอียดงาน - Supervise accounting team members in daily accounting activities (AR, AP, GL, PV, etc.) and tax issues (VAT & WHT)
- Responsible for monthly, quarterly and yearly closing and preparing financial statements, cash flows, budget reports and other reports in a timely manner as requested
- Work cooperatively with auditors and tax authorities as main contact person
- Analyze costing with accounting point of view (of a managerial position)
- Cooperate with other departments to optimize overall company's operation
- Co-present with Accounting Manager in preparing financial statements to senior management executives
- Other related tasks as may be required by management executives
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 27-35
- Bachelor's Degree in any (related) field
- Work experience, minimum 5 years, in accounting
- Good command of English (higher than fair level)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

アソシエイトダイレクター ID:36540

รายละเอียดงาน 事業戦略・計画策定
財務パフォーマンス改善
プロジェクト管理
ERP及びIT関連アドバイザリー
業務効率化
シェアードサービスおよびアウトソーシング
IT統制・IT監査
【具体的には】
提案書
見積もり作成
プロジェクトの遂行
新規クライアント開拓
คุณสมบัติของผู้สมัคร 性別不問、年齢30歳前半から40歳後半まで(キャリア形成の為)、ビジネス英語、タイ語できれば尚可
コンサルティングファームでの経験者、IT業界でのシステムインテグレーター経験者
海外にて上記の経験があり、外国の人とチームを組み、チームや部下のマネジメントをしたことのある方
ミャンマー、ラオス等東南アジア出張のできる方
転職回数の多くない方、タイで地に足を付け長く活躍頂ける方
เงินเดือน Monthly Salary 150,000THB 〜 300,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Accounting Officer ID:43092

รายละเอียดงาน - Support accounting activities
- Coordinate meeting with clients
- Handle accounting and GA tasks
- Others duties as assigned by company
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 22-30
- Bachelor’s Degree in Accounting or related field
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Ability to communicate in Chinese is preferred
- Good interpersonal and communication skills
- Ability to work independently in high volume and fast-paced environment
- Ability to start immediately or within short notice is preferred
- Self-motivated, well-organized and able to learn fast
เงินเดือน Monthly Salary 24,000THB 〜 27,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Human Resources & Admin Officer ID:46489

รายละเอียดงาน - Provide support to HR. functions by performing various tasks including recording of employee leaves, etc.
- Registering and keeping employees' status up-to-date on social security, provident fund, insurance, etc.
- Support overtime calculation tasks and facilitate training tasks
- Handle in various tasks of administration’s tasks such as receiving telephone calls, greeting visitors, sorting incoming faxes, transportation arrangement, booking hotel, air ticket and meeting room, updating telephone list, etc.
- Control and monitor stock and place order for stationery or other related office equipment
- Coordinate in office’s maintenance, repair or facilitate any office’s issues
- Responsible for digital communication or intranet web administration
- Responsible for office administration (raising PR, ordering stationery, supervising maids, managing office housekeeping, couriers, etc.)
- Coordinate with agency for visa and perform other tasks as assigned by supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 24-30
- Bachelor's Degree in any related field
- Work experience, 1-2 years, in related field
- Skills in work as a team and ability to work under pressure
- Outstanding attention to details and positive attitudes
เงินเดือน Monthly Salary 15,000 〜 23,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Accounting Officer (BTS Ekkamai) ID:46411

รายละเอียดงาน - Input financial data for clients
- Handle and monitor AR collections and prepare payments
- Follow up on tax invoice and receipt issuance to customers
- Ensure on-due received payments from customers
- Other related tasks as assigned by manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 23-28
- Bachelor's Degree in Accounting
- Work experience in accounting for 1-3 years
- Ability to communicate in English
- Highly-motivated for work and desired to study
เงินเดือน Monthly Salary 23,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

All154Count(1〜20CountDisplay)