ปิดรับสมัครแล้ว

Technical Consulting Staff (System)รหัส:50773

20,000 THB ~ 30,000 THBBTS (Sukhumvit Line)
 • ประเภทงาน

  Security Engineer, Systems Analyst/Consultant, Project Manager, Application Development Engineer(Open Source), Application Development Engineer(Web/Mobile), Application Development Engineer(Enterprise), Application Development Engineer(Embedded Systems), Database Architect/Design Engineer, Server Architect/Design Engineer, Network Engineer (Design), Network Engineer (Operation/Maintenance), Internal Information Systems/EDP/MIS, Support/Maintenance/Operation/Training, Research & Development, Other(IT/Internet/Telecommunications) Engineer

 • ประเภทธุรกิจ

  IT/Telecommunications

 • รายละเอียด

  -Provide consultation regarding to solution design especially system portion.
  -Pre-sale and implementation as project basis.
  -Conduct some small internal training to order colleague for knowledge sharing.
  -Product evaluation and solution Prove of context. (POC)
  -Collaboration with vendor and partner for new solution development.
  -To support for complication case.
  -Document for project planning, configuration sheet, User acceptance test (UAT) and completion report.

 • คุณสมบัติ

  -Male or Female,Thai Nationality, age 25 – 30 years old.
  -Bachelor degree or above in Computer Engineer / Information Technology or Computer Science.
  -At least 2 years’ experience in System Infrastructure such as VMware, Hypervisor, DC-DR solution, Server and storage (implementation skill)
  -Implementation, project management and Pre-sale support.
  -Overview IT infrastructure knowledge such as window system, basic network solution, LAN, WAN and cloud technology.
  -System infrastructure, hardware server, storage, hypervisor (VMware), Hyper converged and DC-DR solution.
  -Window server functional such as DNS, AD, files share, backup, antivirus software and NAS.
  -Good command in English communication, presentation and documentation skill.

 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

  Business Level

 • ความสามารถทางภาษา (อื่นๆ)

  English

 • เวลาทำงาน

  8:30 ~ 17:30

 • วันหยุด

  - Weekends (Sat-Sun)
  - Public Holidays (Thailand)

 • สวัสดิการ

  - Transport Allowance
  - BONUS
  - Provident Fund
  - Health Insurance
  - Education Support (language)
  - Loans
  - Dental Treatments
  - Company Trip

ปิดรับสมัครแล้ว

ติดต่อเราup-arrow
ติดต่อหรือสอบถามเจ้าหน้าที่รีครูทเตอร์