ปิดรับสมัครแล้ว

Sales Officer (Rayong)รหัส:46765

20,000 THB ~ 30,000 THBAmata City, Eastern Seaboard, Map ta phut, Baan khai, Hemarat Eatern Seaboard, Siam Eastern, Rohjana
 • ประเภทงาน

  Sales(Corporate)

 • ประเภทธุรกิจ

  Other

 • รายละเอียด

  - Responsible for sales activities (new clients 50% and existing clients 50%)
  - Arrange appointments and visit clients' office (2-3 times per week)
  - Increase and maintain sales of company's products
  - Provide service to meet the needs of existing customers
  - Increase business opportunities through various routes to market
  - Achieve targets and goals set for your area

 • คุณสมบัติ

  - Male or Female, Thai nationality, age between 24-30
  - Work experience, minimum one year, in sales of any industry
  - Ability to communicate in English (fair level)
  - Having a private car and a valid Driving Licence

 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

  Communicative

 • ความสามารถทางภาษา (อื่นๆ)

  Thai

 • เวลาทำงาน

  08:00 ~ 17:00

 • วันหยุด

  - Work on Saturday (twice per month)

 • สวัสดิการ

  - Transportation
  - BONUS
  - Social Security Fund
  - OT
  - Others

ปิดรับสมัครแล้ว

ติดต่อเราup-arrow
ติดต่อหรือสอบถามเจ้าหน้าที่รีครูทเตอร์