ปิดรับสมัครแล้ว

Operation GM or Factory Managerรหัส:45890

60,000 THB ~ 100,000 THBAmatanakorn
 • ประเภทงาน

  Production Management, Production Technology/Process Development, Production Management, Production Management

 • ประเภทธุรกิจ

  Manufacturing(Other)

 • รายละเอียด

  - Control and manage manufacturing performance to achieve annual operation plan, service, quality and area of cost control
  - Lead the manufacturing team to ensure staff capability and growth that match business requirements
  - Ensure safety in environment under plant operations to meet standards and norms
  - Develop manufacturing strategies that support operation plan and business growth
  - Ensure development of executable plan and team execution including operation capability and new initiatives of products expansion plan
  - Control product quality to achieve targets and maximise the efficiency of machine and its utilization
  - Deliver environmental sustainability initiatives including energy and water consumption
  - Ensure manufacturing operations meet standard
  - Minimise and prevent injury frequency, lost time and its operational tasks
  - Maximise plant productivity and its operational tasks
  - Ensure sufficiency of resources for plant operations via proper structures, staff capability and empowerment
  - Join with Q.A./C.A. to support the evaluation of/actions against customer complaints
  - Ensure plant operations comply with local laws and regulations

 • คุณสมบัติ

  - Male or Female, Thai national, age between 38-45
  - More than 15 years' work experience in manufacturing environment
  - Good management skills
  - Ability to communicate in English or Japanese

 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

  Communicative

 • ความสามารถทางภาษา (อื่นๆ)

  English

 • เวลาทำงาน

  8:00 ~ 17:00

 • วันหยุด

  - Weekends (Sat-Sun)

 • สวัสดิการ

  - BONUS (twice per year, aprx. 2 months)
  - Social Security Fund
  - Shuttle BUS
  - Others

ปิดรับสมัครแล้ว