ปิดรับสมัครแล้ว

CAM Design Engineer รหัส:43683

30,000 THB ~ 40,000 THBAmatanakorn
 • ประเภทงาน

  Mechanical Design, Mechatronic Control Design

 • ประเภทธุรกิจ

  Manufacturing(Automobile)

 • รายละเอียด

  - Programming CNC date for Die-Cast production
  - Design casting for mould by CAM/CAD (depending on the position)
  - Visit customers to confirm the requirements

 • คุณสมบัติ

  - Male, Thai national, age between 25-40
  - Able to use AutoCAD & CAM
  - Good command of English
  - Able to work well under pressure
  - Production Control skills will definitely be an advantage

 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

  Communicative

 • ความสามารถทางภาษา (อื่นๆ)

  English

 • เวลาทำงาน

  8:00 ~ 17:00

 • วันหยุด

  - Weekends (Sat-Sun)
  - Depending on Company Calendar

 • สวัสดิการ

  - BONUS
  - Transportation Support
  - Food Allowance
  - Housing Allowance
  - Medical insurance
  - Social insurance

ปิดรับสมัครแล้ว