ปิดรับสมัครแล้ว

Software Engineer (C#, MVC, Java)รหัส:35310

20,000 THB ~ 50,000 THBMRT Line, Ratchadapisek - Phetchaburi
 • ประเภทงาน

  Application Development Engineer(Enterprise)

 • ประเภทธุรกิจ

  Finance(Securities), Finance(Other)

 • รายละเอียด

  - Maintain existing systems for Equity Trading Group
  - Enhance existing systems to improve operations efficiency
  - Extend new functionalities in the current systems to accommodate business needs
  - Develop new systems to support new and growing businesses
  - Research and experiment with new technologies / frameworks / languages
  - Collaborate with team members to maintain and improve systems efficiency

 • คุณสมบัติ

  - High caliber Bachelor’s degree or above graduates in computer science, computer engineering or related fields
  - Proficiency in C# or Java
  - Proficiency in SQL
  - Understanding of OOP concepts
  - Experience using DBMS e.g. SQL Server
  - Experience using Excel Macro and VBA is a plus
  - Experience in web application development e.g. ASP.NET
  - Understanding of MVC concepts in web application development
  - Experience in writing HTML, CSS, Javascript, jQuery
  - Experience using Version Control System e.g. Git, SVN, CVS
  - Good communication skills

 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

  Communicative

 • ความสามารถทางภาษา (อื่นๆ)

  English

 • เวลาทำงาน

  08.30 ~ 17.30

 • วันหยุด

  - Weekends
  - Holidays

 • สวัสดิการ

  - Goood Bonus*
  - Provident Fund
  - Health Insurance
  - OPD, IPD
  - Social Security

ปิดรับสมัครแล้ว