รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

บริการของเราสามารถเลือกบุคลากรตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวมเร็ว โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และรู้เรื่องเป็นอย่างดี

รีราโคเอน คือ

บริษัท จัดหางานรีราโคเอ็น จำกัด เป็นบริษัทจัดหางานชั้นนำของไทยภายใต้องค์กรใหญ่ของ นีโอ แคเรีย ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจให้บริการทางด้านบุคลากรในญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 2000 ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 1,000 คน มีสาขาถึง 11 แห่ง 8 ประเทศในแถบเอเชีย บริษัท จัดหางานรีราโคเอน จำกัด ก่อตั้งขึ้นปี 2012 โดยใช้วิธีการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับนีโอ แคเรีย ใช้เวลาเพียง 3 ปี กลายเป็นูนย์กลางของเอเชีย

ข้อดีของการบริการของเรา

  • ซ้ำ ทีมงานมืออาชีพของเราจะคัดสรรเฉพาะบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของลูกค้า
  • ซ้ำ ลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะมีการจ้างงาน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหางานที่ไม่จำเป็นด้วย
  • ซ้ำ ลดหน้าที่การทำงานของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล เช่น การใช้เวลาในการจัดหาคนงาน

POINT1

ทีมงานมืออาชีพของเราจะคัดสรรเฉพาะบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของลูกค้า

  • ทีมงานมืออาชีพของเราจะให้บริการจนกว่าลูกค้าจะได้ผู้สมัครที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
  • รีราโคเอ็นสามารถหาผู้สมัครได้ด้วยวิธีที่ไม่เหมือนใคร

POINT2

ลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะมีการจ้างงาน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหางานที่ไม่จำเป็นด้วย

  • ลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะมีการจ้างงาน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหางานที่ไม่จำเป็นด้วย
  • กรณีที่ผู้สมัครลาออก เรายินดีจะคืนเงินให้ลูกค้าทันทีClient will not lose cash in vain confidently

POINT3

ลดหน้าที่การทำงานของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล เช่น การใช้เวลาในการจัดหาคนงาน

  • ตั้งแต่การประกาศงาน การติดต่อผู้สมัคร จนถึงการจัดเวลาในการสัมภาษณ์รีราโคเอ็นจะช่วยเหลือในเรื่องการหาคนงาน
  • ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของเจ้าหน้าที่บุคคล (ผู้รับผิดชอบงานบุคคล) และมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ในการคัดสรรบุคลากร