Talent Acquisition SupervisorID:68167

40,000 THB ~ 80,000 THBLat Phraoabout 21 hours ago

Overview

 • Salary

  40,000 THB ~ 80,000 THB

 • Industry

  Education

 • Job Description

  -วางแผนการสรรหาให้กับทีมตั้งเเต่ต้นจนจบ ปรับแผนให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และเป็นไปตาม KPIs ของลูกทีมและทีมตามที่บริษัทกำหนด
  -พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการสัมภาษณ์เบื้องต้น, การแจ้งข้อมูลผู้สมัคร, ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  -พัฒนาและปรับปรุงความคาดหวังของหัวหน้างานและพนักงานภายในทีมแต่ละตำแหน่งงานดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร เพื่อเป็นเเนวทางในการสรรหา
  -จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาแนวทางในการคัดเลือกใบสมัคร เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร เพื่อประสิทธิภาพในการสรรหา
  -ดูแล และพัฒนาติดตามช่องทางการสรรหาให้มีประสิทธิภาพและหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น
  -ดูแลและวิเคราะห์ข้อมูลในการเสนอเเนะ ปรับตำแหน่ง/ผ่านทดลองงาน/ปรับเงินเดือน
  -ดูแลและวิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
  -ดูแลและวิเคราะห์ต้นทุนการสรรหาของทีม
  -ให้ข้อเสนอแนะแก่หัวหน้างานและทีมงานเพื่อปรับปรุงการทำงานและสุขภาพของพนักงาน
  -ดูแล และติดตามการพัฒนารูปแบบการสรรหาเชิงรุก เช่น ออกบูธ Job Fairs ของมหาวิทยาลัยต่างๆ, Event ที่เกี่ยวกับสายอาชีพ, ติดต่อไปยังคณะที่สนใจ เพื่อขอรับนักศึกษาฝึกงาน
  -วิเคราะห์แบบสอบถามและเหตุผลการลาออกของพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางให้การปรับปรุงการสรรหา

Qualifications

 • Requirement

  -จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, สาขารัฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  -มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปทางด้าน Recruitment or Talent Acquisition
  -มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ และการเจรจาต่อรองที่ดี
  -สามารถใช้ Google Sheet ได้ในระดับดีมาก
  -ชอบการทำงานที่มีความยืดหยุ่น และชอบความท้าทายในการทำงานที่ไม่มีทำแค่ในกรอบหรือวิธีเดิมๆ เน้นนำเสนอไอเดียและมองหา Solution ใหม่ๆ ในการ-พัฒนาองค์กร
  -มีประสบการณ์ด้านการคุมทีม จัดการ หรือฝึกสอนทีมในการวิเคราะห์ข้อมูลในการสรรหา
  -สามารถทำงานและเชี่ยวชาญในการตัดสินใจด้วยการอ้างอิงข้อมูล[Data Driven]ของการทำงานเป็นหลัก

 • English Level

  Level 5 - Beginner Level

 • Other Language

  Thai, English

Additional Information