อะไรคือนิยามของคำว่าความสำเร็จสำหรับคุณ คำถามสัมภาษณ์งานนี้ต้องตอบยังไง

Interview GuidelineMay 23, 2024 16:53

อะไรคือนิยามของคำว่าความสำเร็จสำหรับคุณ?
คำถามสัมภาษณ์งานนี้ต้องตอบยังไง

มุมมองที่เรามีต่อคำว่า “ความสำเร็จ” นับเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งเป้าหมาย การลำดับความสำคัญในแต่ละเรื่อง รวมถึงจัดระเบียบวิธีการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง ดังนั้น “คำถามปลายเปิด” ที่สะท้อนถึงนิยามความสำเร็จจึงเป็นหนึ่งในประเด็นที่บริษัทมักจะเลือกใช้ขณะสัมภาษณ์งาน เพื่อทำความเข้าใจมุมมองและสไตล์ของผู้สมัครแต่ละคนว่าสามารถปรับเข้ากับแนวทางขององค์กรได้มากน้อยแค่ไหน

สรุปเหตุผลที่องค์กรมักจะถามถึง “นิยามความสำเร็จ”

  • ทำความรู้จักลักษณะนิสัยของผู้สมัครในเชิงลึก
  • เข้าใจวิธีการตั้งเป้าหมายและแรงผลักดันส่วนตัว
  • ทดสอบระดับทักษะการสื่อสาร

ความจริงแล้วการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามความสำเร็จ ไม่ได้สำคัญแค่กับเฉพาะในฝั่งขององค์กรเท่านั้น เพราะในรายงานการสำรวจของ McKinsey ในปี 2021 พบว่า 70% ของคนทำงานระบุว่างานที่ทำมีส่วนสำคัญกับจุดมุ่งหมายในชีวิต และยิ่งพนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับเป้าหมายขององค์กรมากเท่าไรก็จะยิ่งทำให้ Productive และมีความสุขกับการทำงานมากขึ้น

ดังนั้นแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เจอคำถามนี้จากบริษัท แต่ถ้าตอบตัวเองได้ว่าปัจจุบันมองความสำเร็จไว้แบบไหนก็แปลว่าเรามีเป้าหมายและวิธีการที่ชัดเจนเป็นระบบ ซึ่งไม่ว่าจะสมัครงานที่ไหน หรือทำงานอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ไม่ยากวิธีตอบคำถามเกี่ยวกับมุมมองที่มีต่อคำว่า “ความสำเร็จ”

  • ใช้เวลาทำ Self reflection

หนึ่งในวิธีง่ายที่สุดที่จะรู้จักตัวเองให้มากขึ้น ลองเลือกจากผลงานที่ทำแล้วรู้สึกภูมิใจมากที่สุดสัก 2-3 ชิ้น แล้ววิเคราะห์รูปแบบงานแต่ละจุดว่ามีส่วนไหนคล้ายกันบ้าง ซึ่งคำตอบที่ได้จะบ่งบอก “คุณค่า” ที่เป็นคุณลักษณะส่วนตัว เช่น เราอาจพบว่าตัวเองเก่งเรื่องบริหารงานและดึงศักยภาพของทีมและถ้าหากตรงกับคุณสมบัติที่องค์กรมองหาก็จะยิ่งมีแนวโน้มมากขึ้น

  • สกิลที่หาใครเทียบได้ยาก

ในยุคที่ใครๆ ต่างก็พึ่งพาเครื่องมือ AI ให้ชีวิตการทำงานง่ายขึ้น คุณสมบัติ “ความเป็นมนุษย์” จึงยิ่งมีคุณค่าสำหรับองค์กร ซึ่งปัจจุบันหลายบริษัทให้ความสำคัญกับ Soft skills ไม่แพ้ทักษะเฉพาะทาง ดังนั้นถ้าเรามีคุณสมบัติที่สำคัญต่อผลงานโดยตรงก็ควรหยิบมาพูดถึง เช่น ความสำเร็จจากการทำหน้าที่ผู้นำในช่วงเวลาต่างๆ และยกตัวอย่างการใช้งานให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าทักษะความเป็นผู้นำช่วยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

  • ถามตัวเองว่า “บริษัทมองความสำเร็จไว้แบบไหน”

ก่อนไปสัมภาษณ์ควรศึกษาข้อมูลองค์กรให้พร้อมทั้งรูปแบบธุรกิจ กลยุทธ์ วิธีการทำงาน ข่าวสารอัปเดตล่าสุด และที่สำคัญคือเข้าใจใน “เป้าหมาย” กับแนวทางของบริษัท เพื่อตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าจากทักษะและประสบการณ์ที่มีเราจะมีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างไร

สังเกตได้จากวิธีการเขียน Job description เช่น ข้อความที่เน้นย้ำบ่อยๆ หรือการจัดลำดับความสำคัญ เพียงกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับความคาดหวังที่บริษัทตั้งไว้และยกตัวอย่างให้ชัดเจน เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละองค์กร เพราะคำว่า “ความสำเร็จ” มีลักษณะเป็นนามธรรม ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนว่าตีความอย่างไร เช่นเดียวกับองค์กรที่มีหลากหลายรูปแบบ หลายขนาด ก็ย่อมมีความคาดหวังต่อพนักงานและความสำเร็จแตกต่างกันไป

อ่านบทความด้านการตอบคำถามสัมภาษณ์งานเพิ่มเติม:
คุณโดดเด่นกว่าคนอื่นอย่างไร ตอบยังไงให้ไม่ดูดิสเครดิตคู่แข่ง
ถูกเลิกจ้าง - โดนไล่ออก จะบอก HR ตอนสัมภาษณ์งานใหม่ว่าอะไร

เปิดโอกาสใหม่ให้ชีวิตการทำงาน ฝากโปรไฟล์ไว้กับเรา Reeracoen Recruitmentแปลและเรียบเรียงจาก: https://shorturl.at/2n3Nm
#ReeracoenRecruitment #ReeracoenThailand #Recruitment